Юля

Юля

У додатку до № 19 Газети «Все про бухгалтерський облік», що вийшов 26.02.2024, опубліковано інтерв’ю з завідувачем кафедри фінансів, обліку та оподаткування, доктором економічних наук, професором Косовою Тетяною Дмитрівною. У ньому вона відповіла на питання, які стосувалися освітньо-професійних програм із обліку і оподаткування, їх зв’язку з авіаційною галуззю, порядку обрання вибіркових дисциплін здобувачами вищої освіти. Тетяна Дмитрівна пояснила, як введення воєнного стану вплинуло на підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» в НАУ, уточнила перспективи її розвитку в умовах післявоєнного відновлення національної економіки.

Щиро дякуємо редакції Газети «Все про бухгалтерський облік» за увагу до кафедри фінансів, обліку та оподаткування Факультету економіки та бізнес-адміністрування провідного закладу

вищої освіти України - Національного авіаційного університету!

24.02.2024 на кафедрі фінансів, обліку та оподаткування відбувся захист кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОС «Бакалавр» заочної форми навчання. Головою кваліфікаційної комісії є Лемішко Олена Олександрівна – доктор економічних наук (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит), професор кафедри фінансів Національного університету біоресурсів та природокористування (м. Київ); заступник Голови кваліфікаційної комісії: Косова Тетяна Дмитрівна - завідувач кафедри  фінансів, обліку та оподаткування, доктор економічних наук, професор; члени кваліфікаційної комісії: Рибак Олена Миколаївна  - кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування; Фісун Юлія Володимирівна - кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу.

Захист проходили 4 здобувача вищої освіти. Об’єктами їх дослідження були: Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, ПАТ «Юнекс Банк», ТОВ «Трансбуд ТБК».  Доповіді здобувачів супроводжувалися цікавими презентаціями, на всі запитання кваліфікаційної комісії вони надали достойні відповіді. Результати захисту: А «відмінно» - 1 (25%), В «добре» - 3 (75%).

Вітаємо наших випускників! Бажаємо їм успішної професійної діяльності!

Запрошуємо на другий (магістерський) рівень навчання в НАУ, на кафедру фінансів, обліку та оподаткування!

22.01.2024 - цей день символізує не тільки історичні події минулого, але й сучасний дух єднання та невмирущої боротьби за незалежність. Кожен рік 22 січня стає об'єктом особливої уваги та вшанування. Це свято, яке об'єднує покоління, зближує різні верстви суспільства і нагадує кожному українцеві про велику силу нації. Саме тоді, коли українськи захисники та захисниці боронять нашу Землю від загарбників, ми згадуємо подвиги наших предків, які вірно встали на захист Батьківщини, відстоюючи право на власну самостійність.

У цей день важливо не лише пам'ятати минуле, але і працювати на майбутнє. День Соборності – це час для об'єднання зусиль на шляху до кращого, сильнішого суспільства. Кожен українець має відчувати відповідальність за майбутнє країни і додати зусилля для збереження та зміцнення її незалежності.

Нехай це свято завжди наповнює наше серце гордістю за рідну Україну, її захисників та захисниць  та сприяє національному розвитку та єднанню!

 

18 січня 2024 року відбулося розширене засідання кафедри фінансів, обліку та оподаткування, у якому брали участь представники науково-педагогічної спільноти із провідних закладів вищої освіти, стейкхолдери – роботодавці і здобувачі вищої освіти кафедри.

Порядок денний:

  1. Про затвердження переліку вибіркових та альтернативних дисциплін за спеціальностями 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» ОС «Бакалавр».

Доповідачі: Афанас’єва І.І., Рибак О.М.

  1. Про обговорення змін до ОПП за спеціальностями: 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» ОС «Магістр».

Доповідачі: Овсюк Н.В., Ярошевська О.В.

  1. Про обговорення змін до ОНП «Доктор філософії» за спеціальністю: 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок».

Доповідач: Косова Т.Д.

Гаранти зазначених програм – завідувач кафедри, д.е.н., професор Косова Тетяна Дмитрівна, д.е.н., професор Овсюк Ніна Василівна, д.е.н., професор Ярошевська Оксана Володимирівна, к.е.н., доцент Рибак Олена Миколаївна, к.е.н., доцент Афанас’єва Інна Іванівна презентовали зміст пропонованих змін. Із доповідями щодо їх підтримки та конструктивними побажаннями виступили поважні науковці і практики:

Алексеєнко Людмила Михайлівна - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри управління та адміністрування Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту Західноукраїнського національного  університету;

Антипенко Надія Василівна – завідувач кафедри маркетингу НАУ, доктор економічних наук, професор;

Борденюк Олексій Олександрович - керівник з мікро-, малого та середнього бізнесу  Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України»;

Кащена Наталя Борисівна - завідувач кафедри обліку, аудиту та оподаткування Державного біотехнологічного університету (м. Харків), доктор економічних наук, професор;

Ковалюк Олексій Миколайович – професор кафедри обліку та аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор економічних наук, професор;

Лемішко Олена Олександрівна - доцент кафедри фінансів Національного університету та природокористування України (м. Київ), доктор економічних наук, доцент;

Мех Ганна Володимирівна  - Директор Департаменту внутрішнього аудиту АТ «ПУМБ», сертифікований аудитор СІА, член Ревізійної комісії Всеукраїнської громадської  організації «Інститут внутрішніх аудиторів України»;

Ползікова Ганна Володимирівна – доцент кафедри девелопменту нерухомості, фінансів, обліку та маркетингу Придніпровської державної академії будівництва та архітектури (м. Дніпро), кандидат економічних наук, доцент

Слободянюк Ольга Василівна – доктор економічних наук, професор, професор кафедри національної економіки Національного університету «Одеська юридична академія».

Соломатина Тетяна Василівна – доктор економічних наук, доцент, в.о. фінансового директора ТОВ «Перша чарівна скриня» (м. Київ), голова кваліфікаційної комісії зі спеціальності 072 протягом 2021-2023 років;

Соломіна Ганна Валеріївна – кандидат економічних наук, доцент, директор Інституту спільного інвестування ТОВ «Дніпро-інвест» (м. Київ);

Ставерська Тетяна Олександрівна - завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Державного біотехнологічного університету (м. Харків), кандидат  економічних  наук, доцент;

Труш Ірина Віталіївна – аудитор ТОВ «Бейкер-Тіллі» (м. Київ);

Шевченко Володимир Володимирович - Головний спеціаліст відділу судової влади департаменту контролю органів судової влади та правоохоронної діяльності Рахункової Палати України (м. Київ).

У роботі розширеного засідання кафедри активну участь брали здобувачі:

-  освітньо-наукового ступеня «Доктор філософії» за спеціальністю 072 – Куцев Олександр Олександрович, Стременовський Богдан Анатолійович;

- освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 072 (група ФК-114М) 1 курсу: Аніщенко Богдан Андрійович, Пеценко Марія Віталіївна, Роженко Марія Вадимівна, Сєдов Олександр Миколайович;

-  освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 072 - 1 курсу: Пінчук Катерина Юріївна, Полюхович Софія Сергіївна (група ФК-114Б); 2 курсу: Гриб Анна Анатоліївна, Орлов Дмитро Сергійович (група ФК-214Б); 3 курсу:  Ярина Аліна Олексіївна (група ФК-314Б), Кавуньов Олександр Олександрович, Ткаченко Юлія Юріївна (група ФК-325Б); 4 курсу: Удод Вікторія Володимирівна, Савчук Владислав Сергійович (група ФК-414Б);

 - освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 071 -  2 курсу: Піголенко Владислава Євгенівна (група ОА-215Б); 3 курсу: Іванова  Анастасія Валеріївна, Гаврилюк Анна  Сергіївна, Савенко Аліна Сергіївна  (група ОА-315Б).

 

Результатом розширеного засідання стало уточнення, схвалення і підтримка освітньо-наукової  та освітньо-професійних програм кафедри фінансів, обліку та оподаткування Національного авіаційного університету.

Дякуємо всім за продуктивну роботу.

На Факультеті економіки та бізнес-адміністрування НАУ 11.04.2024 відбувся конкурс кваліфікаційних робіт профільних спеціальностей освітнього ступеня «Магістр». З радістю і гордістю повідомляємо здобутки кафедри фінансів, обліку та оподаткування за результатами наших випускників:  Мельник Вікторія (спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування») отримала  1 місце (тема кваліфікаційної роботи «Фінансовий менеджмент державних підприємств та шляхи його удосконалення»),  Труш Ірина (спеціальність 071 «Облік і оподаткування») посіла 2 місце (тема кваліфікаційної роботи «Організація і методика обліку, аналізу та аудиту економічної безпеки підприємства»). ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ!

Пишаємося НАУ, ФЕБА, випускниками спеціальностей 071 та 072 ОС «Магістр»! Бажаємо їм кар’єрного зростання і благополуччя!

Дякуємо захисникам і захисницям України за можливість жити, творити, навчати і навчатися! СЛАВА ГЕРОЯМ УКРАЇНИ!

Дякуємо захисникам України за можливість, жити, працювати, навчати!

27-28 грудня 2023 року на кафедрі фінансів, обліку та оподаткування відбувся захист кваліфікаційних робіт ОС «Магістр» денної форми навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОПП «Фінанси і кредит». Головою кваліфікаційної комісії була д.е.н., професор Соломатина Тетяна Василівна, відомий фахівець у науковій спеціальності 08.00.08 – фінанси, гроші і кредит. Заступником кваліфікаційної комісії була завідувач кафедри фінансів, обліку та оподаткування д.е.н., професор Косова Т.Д. Членами кваліфікаційної комісії виступали к.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу Борисенко О.С., к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування Горбачова О.М.

Тематика кваліфікаційних робіт пов’язана з механізмами удосконалення і розвитку банківського кредитування фізичних осіб, банківського менеджменту, податково-кредитного регулювання діяльності суб’єктів малого підприємництва, формування місцевих бюджетів в Україні. Актуальними були кваліфікаційні роботи, присвячені оптимізації податкового навантаження в контексті сталого розвитку підприємства, розробці і реалізації фінансової стратегії підприємства, управління страховими компаніями і банківськими установами, фінансовою безпекою підприємства тощо.

Захист пройшли 17 здобувачів вищої освіти, які отримали оцінки A «відмінно» та В «добре»!!!!!!!!

Бажаємо нашим випускникам професійних і особистих успіхів! Пишаємося ними!

Слава УКРАЇНІ!

26 грудня 2023 року на кафедрі фінансів, обліку та оподаткування відбувся захист кваліфікаційних робіт ОС «Магістр» заочної форми навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОПП «Фінанси і кредит».

Головою кваліфікаційної комісії була д.е.н., професор Соломатина Тетяна Василівна, відомий фахівець у науковій спеціальності 08.00.08 – фінанси, гроші і кредит. Тематика кваліфікаційних робіт: Організаційні засади діяльності Державної служби фінансового моніторингу України та шляхи їх удосконалення, Управління страховими ризиками страховика та шляхи його удосконалення, Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності аеропортів та шляхи його удосконалення, Фінансово-інвестиційні механізми підвищення ефективності функціонування підприємства, Фінансовий механізм управління холдинговими компаніями та шляхи його удосконалення, Організація платіжних послуг та шляхи її удосконалення, Інвестиційна політика післявоєнного відновлення регіонів і територій, Фінансовий механізм управління інвестиційною політикою та шляхи його удосконалення, Фінансові механізми протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, тероризму, розповсюдження зброї масового знищення та шляхи їх удосконалення.

Захист пройшли 9 здобувачів вищої освіти. Якість захисту 100%.

Вітаємо наших випускників, пишаємося ними! Бажаємо професійних і особистих успіхів!

Працюємо на ПЕРЕМОГУ!

У 2023 році кафедра фінансів, обліку та оподаткування успішно пройшла акредитацію спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ОПП «Фінанси і кредит» ОС «Магістр».

27-28 грудня 2023 року відбувся захист кваліфікаційних робіт здобувачів зазначеної спеціальності. Їх тематика стосувалася актуальних тем  обліку, аналізу, аудиту, внутрішнього контролю. Кваліфікаційні роботи виконано на базі конкретних підприємств України. Окремі положення та пропозиції, викладені у дослідженнях, впровадженні в обліково-аналітичну та контрольну діяльність суб’єктів господарювання, що підтверджується відповідними довідками. Під час написання кваліфікаційних робіт здобувачами використано сучасні методи дослідження та економічні розрахунки, наведено реальні, достовірні дані, які повністю відображають усі аспекти діяльності об’єктів дослідження, сформовано самостійні і оригінальні висновки та пропозиції, які є результатом кропіткої роботи здобувачів та їх наукових керівників. Більшість  кваліфікаційних робіт, представлених до захисту, мають апробацію у закордонних і вітчизняних наукових фахових виданнях та на науково-практичних конференціях.

Головою кваліфікаційної роботи була Світлана Володимирівна Шульга – проректор з науково-педагогічної та фінансово-економічної роботи, професор кафедри обліку, аудиту та оподаткування, доктор економічних наук, (Національна академія статистики, обліку та аудиту).

Кваліфікаційною комісією було відзначено, що здобувачі вищої освіти мають високий рівень володіння обраними темами кваліфікаційних робіт, загальними поняттями, забезпечили якісний та доступний формат написання роботи згідно методичних рекомендацій. Крім того, всі кваліфікаційні роботи мають оригінальний характер і свідчать про високий ступінь освітньо-професійної підготовки здобувачів. У процесі захисту вони переконливо та логічно викладали основні результати свого дослідження, обізнано та обґрунтовано відповідали на питання членів Кваліфікаційної комісії, показали високий рівень компетенцій і практичних навичок, що надбали під час навчання.

 

 

 

05.12.2023 весь світ відзначає «Міжнародний день волонтера». Кафедра фінансів, обліку та оподаткування за участі керівництва ФЕБА висловлює вдячність «воїнам тилу» та пропонує долучитись до ряду благодійних ініціатив, що перевірені та запропоновані в рамках проєкту «Школа благодійності» від НБУ.

Звертаємо Вашу увагу на те, що запропоновані ініціативи започатковані офіційно зареєстрованими благодійними організаціями, що постійно звітують на власних сторінках та у соціальних мережах про використання коштів і проведення благодійних заходів. А саме:

  1. Допомагати людям старшого віку (Благодійний фонд «Життєлюб»);
  2. Долучитись до підтримки дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей ВПО та постраждалих від війни в Україні з фондом «Благомай»;
  3. Підтримати людей з порушенням слуху з ГО «Відчуй»;
  4. Піклуватись про тварин та довкілля (UAnimals, благодійний фонд «Сіріус»);
  5. Привітати наших захисників власноруч виготовленою листівкою чи стравою в рамках роботи ряду волонтерських груп, тощо.

 

Стань «воїном тилу»! Наближай перемогу України! Разом ми могутні, вільні та непоборні!!!

Зустріч до Дня Збройних сил України

 

06 грудня 2023 року на кафедрі фінансів, обліку та оподаткування факультету економіки та бізнес-адміністрування відбулася тематична зустріч з нагоди відзначення Дня Збройних сил України.

Старший викладач Наталія Задерака ознайомила учасників заходу – викладачів та здобувачі вищої освіти кафедри з цікавими фактами про Збройні сили, зокрема було обговорено історію запровадження свята, структуру української армії, місце жінки у війську, інститут військового капеланства, рівень довіри до армії серед українців.

Присутні висловили слова шани й вдячності наших воїнам – захисникам і захисницям, які боронять нашу державу, даючи нам можливість жити, працювати, навчатися, відпочивати.

Низький уклін вам, дорогі наші воїни! Зі святом, з Днем ЗСУ!