Аня

Аня

Урочисте вручення дипломів випускникам освітнього рівня «Магістр» Факультету економіки та бізнес-адміністрування відбулось у залі Вченої ради Національного авіаційного університету.

7 лютого 2024 року на кафедрі економіки повітряного транспорту відбулася зустріч здобувачів вищої освіти із головним економістом Першої Української логістичної компанії Андрієм Тепериком на тему: «Значення Excel у роботі економіста підприємства».

05.02.2024 почалася фахова науково-педагогічна практика аспірантів, яка є одним із компонентів освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки здобувачів наукового ступеня доктора філософії спеціальності 051 «Економіка».

Колектив кафедри економіки повітряного транспорту щиро вітає випускників ОПП «Економіка підприємства» з успішним завершенням навчання.

02.02.2024 на кафедрі економіки повітряного транспорту відбулась зустріч зі здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня щодо формування індивідуальної освітньої траєкторії

23.01.2024 на кафедрі економіки повітряного транспорту відбулась зустріч з віце-президентом Асоціації «Аеропорти України» Олександром Франчуком до якої долучились здобувачі вищої освіти всіх рівнів та науково-педагогічні працівники кафедри.

22.01.2024 на кафедрі економіки повітряного транспорту наставниками груп Катериною Антоненко та Наталією Сафонік для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти проведено тематичні години корпоративної культури до Дня Соборності України. До заходів долучилась завідувачка кафедри Олена Ареф’єва.

17.01.2024 на кафедрі економіки повітряного транспорту відбулась зустріч зі стейкхолдером – провідним експертом аеродромної служби КП МА «Київ» (Жуляни) Іваном Рябухою до якої долучились здобувачі вищої освіти всіх рівнів та науково-педагогічні працівники кафедри.

16.01.2024 на кафедрі економіки повітряного транспорту в рамках забезпечення реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти в Національному авіаційному університеті затвердили каталог вибіркових дисциплін ОПП «Економіка підприємства» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

11.01.2023 на кафедрі економіки повітряного транспорту відбулась зустріч зі стейкхолдером –   провідним фахівцем аеропортової складової інфраструктури Василем Горбачем до якої долучились здобувачі вищої освіти всіх рівнів та науково-педагогічні працівники кафедри.