Аня

Аня

16.01.2024 на кафедрі економіки повітряного транспорту в рамках забезпечення реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти в Національному авіаційному університеті затвердили каталог вибіркових дисциплін ОПП «Економіка підприємства» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

11.01.2023 на кафедрі економіки повітряного транспорту відбулась зустріч зі стейкхолдером –   провідним фахівцем аеропортової складової інфраструктури Василем Горбачем до якої долучились здобувачі вищої освіти всіх рівнів та науково-педагогічні працівники кафедри.

Протягом останнього тижня 2023 року на факультеті економіки та бізнес-адміністрування (ФЕБА) відбувались захисти магістерських робіт за освітніми програмами «Маркетинг» і «Міжнародний маркетинг», «Економіка підприємства» і «Економічна кібернетика», «Міжнародна економіка», «Облік і аудит» та «Фінанси і кредит», «Підприємництво та бізнес-технології».

26 грудня 2023 року на кафедрі економіки повітряного транспорту відбувся захист кваліфікаційних робіт здобувачів ОС Магістр ОПП Економіка підприємства, до якого приєдналась в.о. декана ФЕБА Світлана Петровська та завідувачка кафедри Олена Ареф'єва.

Протягом 01.11.2023-13.12.2023 викладачі кафедри економіки повітряного транспорту Альона Ковальчук та Наталія Сафонік успішно пройшли навчання за програмою підвищення кваліфікації І онлайн школи «Цифрові технології в наукових дослідженнях». Організатори: Рада молодих вчених національної академії педагогічних наук України, Інститут цифровізації освіти НАПН України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, Офіс підтримки вченого, ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» (УкрІНТЕІ), Освітній хаб «Центр неперервної освіти».
15.12.2023 на кафедрі економіки повітряного транспорту відбулася тематична година корпоративної культури до Дня Збройних Сил України та Дня сухопутних військ України, яку провела куратор групи ЕП-112б Катерина Антоненко.  

13 грудня на кафедрі економіки повітряного транспорту у межах дисципліни «Економіка підприємства» було проведено круглий стіл у змішаному форматі для здобувачів вищої освіти «Особливості розвитку підприємств в умовах воєнного стану» за координації старшого викладача кафедри Наталії Сафонік. До круглого столу долучились завідувачка кафедри Олена Ареф’єва, заступниця декана Ольга Вовк та науково-педагогічні працівники і здобувачі вищої освіти кафедри.

12.12.2023 на кафедрі економіки повітряного транспорту проведено засідання науково-дослідного гуртка «Дослідження напрямів розвитку економічних систем» на тему: «Антикризове та вартісно-орієнтоване управління підприємством в умовах євроінтеграційних процесів». 
У форматі науково-практичного семінару здобувачі вищої освіти третього (PhD) рівня презентували свої дослідження, що викликали цікаву дискусію і обговорення нагальних проблем щодо сталого розвитку підприємств в євроінтеграційних умовах. До науково-практичного семінару долучились науково-педагогічні працівники кафедри та здобувачі вищої освіти. Дякуємо доповідачам за ґрунтовні дослідження, цікаву дискусію та бажаємо подальших здобутків на навчально-науковій ниві 

На факультеті економіки та бізнес-адміністрування було проведено святкову зустріч з учасникам органів студентського самоврядування!!!

На кафедрі бізнес-аналітики та цифрової економіки було проведено годину корпоративної культури присвячену Міжнародному дню цивільної авіації.