Новини ФЕБА НАУ

Новини ФЕБА НАУ (464)

З привітаннями щодо Міжнародного дня цивільної авіації до учасників звернулися декан факультету Сергій Смерічевський та заступниця декана – Ольга Вовк. Доповідачі презентували економічні аспекти сучасного розвитку авіації та розкрили шляхи подолання кризових викликів. Зокрема, з доповідями виступили:

18 листопада 2021 року на кафедрі маркетингу відбувся методичний семінар на тему «Академічна та професійна кваліфікація викладачів в контексті забезпечення якості вищої освіти».  Доцент кафедри маркетингу, експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Ірина Салькова представила основні вимоги до академічної та професійної кваліфікації викладачів, що врегульовані на державному рівні Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 365). Було розглянуто основні вимоги щодо якості освіти регламентовані Законом України «Про вищу освіту».

Завідувач кафедри маркетингу, професор Тетяна Князєва окреслила основні вимоги до викладання освітніх компонент, що висвітлені у Положенні про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України 11 липня 2019 року № 977) та наголосила на необхідності постійного професійного вдосконалення  та підвищення кваліфікації з метою забезпечення якості освіти.  

Асистент кафедри, здобувач третього рівня вищої освіти, експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості Тая Чернишова висвітлила питання неформальної освіти та її значення у забезпеченні якості освітнього процесу.

На методичному семінарі було визначено, що на практиці політика щодо забезпечення якості реалізується завдяки внутрішнім процесам забезпечення якості, які уможливлюють широку участь науково-педагогічного персоналу. Політику щодо забезпечення якості, яка є публічною і складає частину стратегічного менеджменту НАУ внутрішні стейкхолдери повинні розробляти і втілювати цю політику через відповідні структури і процеси, залучаючи до цього зовнішніх стейкхолдерів.

 

16 листопада 2021 року було проведено перше засідання Ради роботодавців факультету економіки та бізнес-адміністрування.

З вітальним словом виступив декан факультету Сергій Смерічевський, який окреслив плани і перспективи співпраці з підприємствами та організаціями. Заступники декана Ольга Вовк та Оксана Попович навели основні функції та завдання роботи Ради, що визначенні Положенням про Раду роботодавців Національного авіаційного університету.

В процесі обговорення функціонування Ради роботодавців факультету було обрано голову Ради, ним став Заводовський Станіслав, начальника відділу маркетингу ДП «Національного спортивного комплексу «Олімпійський», а також заступника – Полоус Віктор, генеральний директор ТОВ «Прайм Конект».

Загалом в установчому засіданні Ради взяли участь представники близько 20 підприємств та установ, котрі висловили підтримку та зацікавленість у підвищенні якості освітніх послуг та формуванні професійних компетенцій студентів факультету.

 

4 листопада студенти факультету економіки та бізнес-адміністрування вразили зал Центру культури і мистецтв НАУ: емоції та філософія театрального виступу, ностальгія та драйв музичних і вокальних номерів, соціальні виклики та грація у хореографії. Все це було на сцені й у очах талановитої молоді.

На факультеті економіки та бізнес-адміністрування 27 жовтня 2021 року було здійснено перевірку системи менеджменту якості. Аудитори детально дослідили систему документообігу, ознайомились з положеннями, планами і звітами, перевірили документи, що відображають рівень дотримання правил охорони праці та безпеки.

21 жовтня 2021 року на факультеті було проведено ІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Розвиток економіки та бізнес-адміністрування: наукові течії та рішення». Пленарне засідання відкрив декан факультету –  доктор економічних наук, професор Сергій Смерічевський, який привітав учасників, окреслив секційні напрями роботи. З вітальнями виступити члени програмного комітету – Алексадра Кужіор (Silesian University of Technology, Польща) таТетяна Лепейко (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця м.Харків, Україна), Ольга Вовк (Національний авіаційний університет, м.Київ, Україна). Цікаві наукові дослідження на пленарному засіданні представили відомі вчені в економічних науках – Олена Ареф’єва, Наталія  Касьянова, Тетяна Косова, Тетяна Князєва, Оксана Чумак, Андрій Черкасов та Тетяна Янчук.

7 жовтня в Національному авіаційному університеті походила Виставка досягнень молодих вчених України в авіаційній та ракетно-космічній галузі імені Леоніда Каденюка, присвячена Всесвітньому тижню Космосу. На Виставці були представлені наукові здобутки за темою «Управління сталим розвитком  інтеграційних процесів підприємств повітряного транспорту в міжнародному просторі», монографії науковців та збірники матеріалів конференцій факультету.

Список

студентів 1го курсу ФЕБА, які направлені на поселення

в гуртожиток №6 студмістечка НАУ на 2021-2022 н.р.

Інформація щодо поселення

26 серпня 2021, 7:51 am Автор
Опубліковано в Новини ФЕБА НАУ

Шановні студенти!


Поселення в гуртожитки Студмістечка НАУ передбачено для усіх студентів 1го курсу ОС Бакалавр, які потребують гуртожитку.
Для поселення необхідно прибути до 6го гуртожитку (Ніжинська, 14) 28.08.2021, з 08.00 год.
Передбачено поселення в 8й гуртожиток - 31.08 (Ніжинська, 29Б) - детальна інформація щодо 8го гуртожитку буде надана особисто кожному студенту.
Поселення 1го курсу ОС Магістр та студентів старших курсів - 01.09. Списки будуть надані пізніше.

29 липня 2021 р.

Результати фахового вступного випробування

зі спеціальності 075 «Маркетинг» 

ОПП «Маркетинг», «Міжнародний маркетинг»

 ОС "Магістр"