ПРОГРАМА акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі спеціальністю 075 "Маркетинг" освітньої програми "Маркетинг" (Ю у ЄДЕБО 12057) за другим рівнем вищої освіти (справа № 2106/АС-23) у Національному авіаційному університеті

10 жовтня 2023, 4:58 pm Автор 
Опубліковано в події
Прочитано 323 разів Останнє редагування Середа, 04 жовтня 2023 17:05

ПРОГРАМА

акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі

 

за спеціальністю 075 "Маркетинг" освітньої програми "Маркетинг" (ID у ЄДЕБО 12057) за другим

рівнем вищої освіти (справа № 2106/АС-23) у Національному авіаційному університеті

 

  1. Призначення та статус цієї програми

 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної групи у закладі вищої освіти (далі – ЗВО) під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми, а також умови її роботи. Дотримання цієї програми є обов’язковим як для ЗВО, так і для експертної групи. Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за згодою як експертної групи, так і ЗВО.

 

Узгоджена програма виїзду фіксується в інформаційній системі Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти і є частиною матеріалів акредитаційної справи.

 

 

  1. Загальні умови роботи експертної групи

 

2.1. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це погоджено експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші особи.

 

2.2. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі виїзду для кожної зустрічі, у погоджений час. Зустрічі, включені до розкладу виїзду, є закритими. На них не можуть бути присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу.

 

2.3. У розкладі виїзду передбачається резервна зустріч, на яку експертна група може запросити будь-яких осіб, якщо проведення такої зустрічі зумовлене необхідністю проведення акредитаційної експертизи. Експертна група повідомляє про це ЗВО у розумні строки; ЗВО має вжити розумних заходів, аби забезпечити участь відповідної особи у резервній зустрічі.

 

2.4. У розкладу виїзду передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату, часу і місце проведення такої зустрічі.

 

2.5. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення акредитаційної експертизи, на запит експертної групи.

 

2.6. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацією освітньої програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання.

 

2.7. Акредитаційна експертиза проводиться з використанням платформи ZOOM.

 

  1. Розклад роботи експертної групи

 

Час

Зустріч або інші активності

Учасники

 

 

День 1 – (10.10.23 р.)

 

 

 

08.45–09.00

Організаційнанарадаекспертноїгрупи.

Члени експертної групи

 

 

 

Перевірка технічних засобів відеозв’язку

 

 

 

09.00–09.40

Зустріч 1. Організаційна зустріч з гарантом ОП

Члени  експертної  групи  (Ірина  Всеволодівна

 

 

Тараненко,ТарасМихайловичКушнір,

 

 

Владислав Віталійович Музика);

 

 

 

гарант ОП

 

 

 

 

Олена Сергіївна Борисенко

 

09.40–10.00

Підведення підсумків зустрічі 1, підготовка до

Члени експертної групи

 

 

 

зустрічі 2

 

 

 

10.00–10.40

Зустріч 2

Члени  експертної  групи  (Ірина  Всеволодівна

 

з    керівництвом    ЗВО    та    адміністрацією

Тараненко,ТарасМихайловичКушнір,

 

підрозділу, в якому реалізуються ОП

Владислав Віталійович Музика);

 

 

 

гарант ОП

 

 

 

 

Олена Сергіївна Борисенко;

 

 

 

проректор з навчальної роботи

 

 

 

Анатолій Васильович Полухін;

 

 

 

деканфакультету    економіки    табізнес-

 

 

адміністрування

 

 

 

 

Сергій Францович Смерічевський;

 

 

 

завідувач кафедри маркетингу

 

 

 

Тетяна В’ячеславівна Князєва

 

10.40-11.10

Резервна зустріч 1

Члени експертної групи

 

 

 

 

Особи, запрошені на резервну зустріч

 

11.10–11.20

Підведення  підсумків  зустрічі  2  і  резервної

Члени експертної групи

 

 

 

зустрічі, підготовка до зустрічі 3

 

 

 

11.20–12.00

Зустріч 3

Члени  експертної  групи  (Ірина  Всеволодівна

 

з науково-педагогічним персоналом

Тараненко,ТарасМихайловичКушнір,

 

 

Владислав Віталійович Музика);

 

 

 

науково-педагогічні

працівники,

що

 

 

безпосередньо  відповідають  за  зміст  освітньої

 

 

програми, та викладають на цій програмі:

 

 

 

Кирил  Володимирович  Астахов  –  к.е.н.,

 

 

доцент кафедри маркетингу;

 

 

Олена    Сергіївна                Борисенко                     к.е.н.,            доц.,

доцент кафедри маркетингу;

Тетяна   В’ячеславівна                   Князєва                         –                         д.е.н.,

проф., завідувач кафедри маркетингу;

Інна   Григорівна            Михальченко                –                к.е.н.,

 

доцент кафедри маркетингу;

Ольга  Вікторівна               Полоус               –                   д.е.н.,               доц.,

професор кафедри маркетингу;

Ганна Анатоліївна Радченко - к.е.н., доц.,

 

доцент кафедри маркетингу;

Олена Миколаївна Рибак - к.е.н., доц., доцент

кафедри фінансів, обліку та оподаткування;

 

Анастасія  Олексіївна  Сімахова  –  д.е.н.,

проф.,  професор  кафедри             бізнес-аналітики             та

цифрової економіки;

Анна Миколаївна Слободяник - к.е.н., доц.,

 

доцент кафедри маркетингу;

Анна  Валеріївна  Шевченко  –  к.е.н.,  доц.,

 

доцент кафедри маркетингу

 

12.00-12.30

Резервна зустріч 2

Члени експертної групи

 

 

 

 

Особи, запрошені на резервну зустріч

 

12.30–12.40

Підведення  підсумків  зустрічі  3  і  резервної

Члени експертної групи

 

 

 

зустрічі

 

 

 

 

12.40–13.40

Обідня перерва

 

 

 

 

13.40–14.00

Підготовка до зустрічі 4

Члени експертної групи

 

 

14.00–14.40

Зустріч 4 зі здобувачами вищої освіти

Члени  експертної  групи  (Ірина  Всеволодівна

 

 

Тараненко,

Тарас

Михайлович

Кушнір,

 

 

Владислав Віталійович Музика);

 

 

 

Здобувачі  1-2  років  навчання,  денна

 

 

форма  (4-5  осіб  кожного  року  навчання);

 

 

загалом не більше 10 осіб.

 

14.40-15.10

Резервна зустріч 3

Члени експертної групи

 

 

 

 

Особи, запрошені на резервну зустріч

 

15.10–15.20

Підведення  підсумків  зустрічі  4  і  резервної

Члени експертної групи

 

 

 

зустрічі, підготовка до зустрічі 5

 

 

 

 

 

15.20–16.00

Зустріч 5 з випускниками ОП

Члени  експертної  групи  (Ірина  Всеволодівна

 

 

Тараненко,ТарасМихайловичКушнір,

 

 

Владислав Віталійович Музика);

 

 

Випускники ОП останніх років

 

 

 

16.00-16.30

Резервна зустріч 4

Члени експертної групи

 

 

Особи, запрошені на резервну зустріч

16.30–16.40

Підведення  підсумків  зустрічі  5  і  резервної

Члени експертної групи

 

зустрічі, підготовка до зустрічі 6

 

16.40–17.20

Зустріч 6 з роботодавцями

Члени  експертної  групи  (Ірина  Всеволодівна

 

 

Тараненко,ТарасМихайловичКушнір,

 

 

Владислав Віталійович Музика);

 

 

Представники  роботодавців,  що  залучені  до

 

 

здійснення процедур внутрішнього забезпечення

 

 

якості ОП та освітнього процесу за ОП:

 

 

голова ради роботодавців ФЕБА, Chief Marketing

 

 

Officer (CMO) Hype Software Studio Limited, PLC

 

 

London, United Kingdom

 

 

Станіслав Вікторович Заводовський;

 

 

менеджер з маркетингу та логістики ТОВ «Східна

 

 

кліматична  компанія»  (офіційний  представник

 

 

ТОВ  «Samsung  Electronics  Ukraine  Company,

 

 

LLC»)

 

 

Дмитро Володимирович Падалко;

 

 

заступник директора ТОВ «Трансальянс Груп»

 

 

Олена Михайлівна Лисенко;

 

 

головний    спеціаліст    Департаменту    сфери

 

 

публічних закупівель та конкурентної політики

 

 

Міністерства економіки України

 

 

Анна Миколаївна Слободяник;

 

 

заступник директора ДП «Украерорух»

 

 

Микола Володимирович Хлівний.

17.20-17.50

Резервна зустріч 5

Члени експертної групи

 

 

Особи, запрошені на резервну зустріч

17.50–18.00

Підведення  підсумків  зустрічі  6  і  резервної

Члени експертної групи

 

зустрічі

 

 

День 2 – (11.10.23 р.)

 

 

08.45–09.00

Організаційнанарадаекспертноїгрупи.

Члени експертної групи

 

 

Перевірка технічних засобів відеозв’язку

 

 

09.00–9.40

Оглядматеріально-технічноїбази,що

Члени  експертної  групи  (Ірина  Всеволодівна

 

використовується під час реалізації ОП

Тараненко,ТарасМихайловичКушнір,

 

 

Владислав Віталійович Музика);

 

 

гарант ОП

 

 

 

Олена Сергіївна Борисенко

 

 

супроводжуючіособи:ГаннаАнатоліївна

 

 

Радченко; Олексій Ярославович Ярмолюк; Надія

 

 

Владиславівна  Кірєєва;  Юлія  Володимирівна

 

 

Фісун;   Аліна   Романівна   Таранчук;   Наталія

 

 

Вікентієвна Моісеєва.

 

9.40-10.20

Резервна зустріч 6

Члени експертної групи

 

 

 

Особи, запрошені на резервну зустріч

10.20–10.30

Підведення   підсумків   огляду   матеріально

Члени експертної групи

 

 

технічної бази та підготовка до зустрічі 7

 

 

 

 

 

10.30–11.10

Зустріч 7 із адміністративним персоналом

Члени  експертної  групи  (Ірина  Всеволодівна

 

 

Тараненко,ТарасМихайловичКушнір,

 

 

Владислав Віталійович Музика);

 

 

Заступник   декана   факультету   економіки   та

 

 

бізнес-адміністрування

 

 

 

Оксана Василівна Попович

 

 

Начальник  відділу  моніторингу  якості  вищої

 

 

освіти

 

 

 

Андрій Іванович Гізун

 

 

 

Заступник   директора

Навчально-наукового

 

 

інституту міжнародного співробітництва та освіти

 

 

Дмитро Олександрович Бугайко

 

 

Начальник навчально-методичного відділу

 

 

Олексій Георгійович Голубничий

 

 

Начальник навчального відділу

 

 

Олександр Петрович Слободян

 

 

Директор науково-технічної бібліотеки

 

 

Вікторія Юріївна Вахнован

 

 

Відповідальний секретар Приймальної комісії

 

 

Олександр Миколайович Сігнаєвський


11.10-11.40

Резервна зустріч 7

Члени експертної групи

 

 

 

Особи, запрошені на резервну зустріч

 

11.40–12.00

Підведення  підсумків  зустрічі  7  і  резервної

Члени експертної групи

 

 

зустрічі, підготовка до зустрічі 8

 

 

 

12.00–12.40

Зустріч   8   із   допоміжними   (сервісними)

Члени  експертної  групи  (Ірина  Всеволодівна

 

структурними підрозділами

Тараненко,ТарасМихайловичКушнір,

 

 

Владислав Віталійович Музика);

 

 

 

Начальник відділу по роботі зі студентами

 

 

 

Олена Володимирівна Пономаренко

 

 

 

Начальник

інформаційно-обчислювального

 

 

центру

 

 

 

 

Сергій Олександрович Єрмак

 

 

 

Начальник

планово-фінансового

відділу

 

 

Наталія Іванівна Слободян

 

 

 

Начальник управління кадрів та документообігу

 

 

Сергій Миколайович Бондарчук

 

 

 

Начальник  відділу  з  питань  запобігання  та

 

 

виявлення корупції

 

 

 

Едуард Іванович Цирулік

 

 

 

 

 

12.40–13.00

Підведення підсумків зустрічі 8, підготовка до

Члени експертної групи

 

 

зустрічі 9

 

 

 

13.00–13.40

Зустріч  9  з  представниками  студентського

Члени  експертної  групи  (Ірина  Всеволодівна

 

самоврядування

Тараненко,ТарасМихайловичКушнір,

 

 

Владислав Віталійович Музика);

 

 

 

Голова студради НАУ

 

 

 

Валерія Владиславівна Бичковська

 

 

 

Голованауковоготовариствастудентів,

 

 

аспірантів, докторантів та молодих вчених

 

 

 

Роман Сергійович Одарченко;

 

 

 

Голова студради ФЕБА

 

 

 

Діана Вікторівна Микитченко;

 

 

 

Голова студкураторів ФЕБА

 

 

 

Діана Олександрівна Селегейна;

 

 

 

Голова інформаційного відділу студради ФЕБА

 

 

Діана Олексіївна Чорна.

 

 

13.40–14.00

Підведення підсумків зустрічі 9 і підготовка до

Члени експертної групи

 

зустрічі 10

 

14.00-15.00

Обідня перерва

 

15.00-15.40

Резервна зустріч 8

Члени  експертної  групи  (Ірина  Всеволодівна

 

 

Тараненко,ТарасМихайловичКушнір,

 

 

Владислав Віталійович Музика);

 

 

особи, запрошені на резервну зустріч.

15.40–16.20

Відкрита зустріч

Члени  експертної  групи  (Ірина  Всеволодівна

 

 

Тараненко,ТарасМихайловичКушнір,

 

 

Владислав Віталійович Музика);

 

 

усі  охочі  учасники  освітнього  процесу  (крім

 

 

гаранта ОП та представників адміністрації ЗВО)

16.20–17.00

Підведення    підсумківвідкритої    зустрічі.

Члени експертної групи

 

Підготовка до фінального брифінгу

 

17.00–17.40

Фінальний брифінг

Члени  експертної  групи  (Ірина  Всеволодівна

 

 

Тараненко,ТарасМихайловичКушнір,

 

 

Владислав Віталійович Музика);

 

 

гарант ОП

 

 

Олена Сергіївна Борисенко;

 

 

проректор з навчальної роботи

 

 

Анатолій Васильович Полухін;

 

 

деканфакультету    економіки    та    бізнес-

 

 

адміністрування

 

 

Сергій Францович Смерічевський;

 

 

завідувач кафедри маркетингу

 

 

Тетяна В’ячеславівна Князєва

17.40–18.00

Підведення підсумків візиту.

Члени експертної групи

 

День 3 – (12.10.23 р.)

 

09.00–18.00

«День   суджень»   –   внутрішня   зустріч

Члени експертної групи

 

експертної групи

 

Завантажити програму

Оцініть матеріал!
(0 голосів)
Ярмолюк Олексій Ярославович

Оставляя комментарии - подумайте о нормах приличия.

Сайт: iem.nau.edu.ua

Прокоментувати:

Переконайтесь що ви заповнили усі поля, відмічені зірочкою (*). HTML код не допускається