КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ ЗАПРОШУЄМО ПРИЙНЯТИ УЧАСТЬ У ІХ Всеукраїнській науково-практичній конференції «СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО КРЕАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ»

19 квітня 2018, 12:00 am Автор 
Опубліковано в події
Прочитано 1729 разів Останнє редагування Неділя, 01 квітня 2018 11:49

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ

ЗАПРОШУЄМО ПРИЙНЯТИ УЧАСТЬ У

ІХ Всеукраїнській науково-практичній конференції

«СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО КРЕАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ»,

що відбудеться 19 квітня 2018 року

 

До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі ВНЗ,

 представники авіаційних компаній, докторанти, аспіранти, студенти.

 

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ  роботи конференції:

  • Стратегічні напрями розвитку підприємства в глобалізаційних умовах.
  • Динамічне управління економічними процесами на підприємстві.
  • Інноваційна активність підприємств на внутрішніх та зовнішніх ринках.
  • Конкурентоспроможність підприємств повітряного транспорту.
  • Математичні методи, моделі та інформаційні бізнес-технології в управлінні підприємством
  • Перспективи  розвитку авіаційного транспорту.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Місце проведення: 03680, м.Київ, пр. Комарова, 1, НАУ, ФЕБА, кафедра економіки повітряного транспорту, корпус 2, ауд.2.402.

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:

Голова:

Ареф’єва Олена Володимирівна доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки повітряного транспорту НАУ.

Заступник голови:

Вовк Ольга Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки повітряного транспорту НАУ.

Члени:

Leshek Wożniak – doktor habilatowany, profesor, kierownik katedry Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza (Польша, м.Жешув);

Котлубай Олексій Михайлович – доктор економічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (м. Одеса);

Кучерук Галина Юріївна – доктор економічних наук, професор, професор кафедри бізнес-логістики та транспортних технологій Державного університету інфраструктури та технологій (м. Київ);

Мних Ольга Богданівна – доктор економічних наук, професор,  професор кафедри маркетингу і логістики, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка»(м. Львів);

Мягких Ірина Миколаївна – доктор економічних наук, професор, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри підприємництва та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну (м. Київ);

Прохорова Вікторія Володимирівна - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та організації діяльності суб'єктів господарювання Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків);

Шкарлет Сергій Миколайович – доктор економічних наук, професор, ректор Чернігівського національного технологічного університету (м. Чернігів);

Штангрет Андрій Михайлович доктор економічних наук, професор,  завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту Української академії друкарств (м. Львів);

Технічні секретарі:

Кириченко Анжела Іванівна – фахівець кафедри економіки повітряного транспорту НАУ;

Соборайчук Тетяна Юріївна – старший лаборант кафедри економіки повітряного транспорту НАУ.

Контактні особи:

тел. +38 (097) 101-17-67 – к.е.н., доцент Вовк Ольга Миколаївна.

тел. +38 (044) 406-79-75 – технічні секретарі.

 

 

 

 

Умови участі

Для участі у конференції необхідно до 7 квітня 2018р.:

1. Зареєструватись за посиланням https://docs.google.com/forms/d/1QJuLLMpECEt0w_qlyoT3-XHz14LNHFhoGfWwjUlVMZE/edit або надати інформацію (П.І.П., установа, контакти, напрям конференції, форма участі, назва тез доповіді) у вигляді окремого файлу.

2. Тези або доповідь оформлені відповідно до вимог в роздрукованому та електронному вигляді у форматі «.doc».

3. Участь у конференції безкоштовна. Вартість друку збірника тез 70 грн./стор. Публікація матеріалів іноземних учасників (та їх співавторів) безкоштовна.

За результатами роботи конференції збірник тез доповідей та програма будуть опубліковані на початок конференції, а також розміщені на сторінці кафедри економіки повітряного транспорту в репозитарії Національного авіаційного університету (http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9563). 

Увага! Погоджуючись взяти участь в нашій конференції, автор (автори) висловлює згоду на опублікування матеріалів своїх доповідей в мережі Інтернет. Студенти мають надавати матеріали за підписом наукового керівника (консультанта).

Матеріали подавати на електронну адресу: economy-nau@ukr.net або особисто технічним секретарям за адресою: Україна, м.Київ, пр. Комарова, 1, НАУ, Факультет економіки та бізнес-адміністрування, кафедра економіки повітряного транспорту, корпус 2, ауд. 2.402, тел. +38 (044) 406-79-75. Оплату можні здійснити при особистій подачі матеріалів. У випадку он-лайн подачі матеріалів реквізити надсилаються після отримання заявки та тез.

ФОРМА ЗАЯВКИ

Прізвище, Ім’я, По батькові      

 

Назва організації, структурний підрозділ

 

Посада

 

Вчений ступінь, вчене звання

 

Статус

(викладач, студент, магістрант, аспірант, здобувач, ін.)

Науковий керівник (для студентів обов’язково !!!)

 

Назва доповіді  (українською, англійською)

 

Форма участі у конференції:

- виступ; - виступ  та друк тез; - заочна участь

Потреба у технічних засобах:

- так; - ні

Поштова адреса (з індексом)

 

Електронна адреса

 

Контактний телефон

 

ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Формат файлу - MS Word, формат аркушу – А5,  поля – 1,0 см, шрифт  - TimeNewRoman10 pt, міжрядковий інтервал – 1, вирівнювання тексту по ширині, абзац – 1,0 см, рисунки – чорно-білі (згруповані), обсяг – 1- 2 повних сторінок. Рубрикація тез доповідей повинна містити наступні данні:

- ініціали та прізвище автора (співавторів) (вирівнювання по правому краю, жирний);

-  ініціали та прізвище наукового керівника, науковий ступінь та вчене звання (вирівнювання по правому краю, жирний);

- назва організації, де працює чи навчається автор(и) (вирівнювання по правому краю, жирний);

- назва тез (великими літерами, вирівнювання по центру, жирний);

- викладення тез;

- список літератури, оформлений відповідно до діючих вимог (не обов’язковий).

Назви файлів із матеріалами конференції обов’язково повинні відповідати прізвищу першого співавтора.

До електронного носія  студентами додається паперовий варіант тез, підписаний автором (авторами) та для студентів - науковим керівником. Автори несуть відповідальність за зміст і достовірність поданих матеріалів. Подані матеріали публікуються у авторській редакції.

Зразок оформлення тез доповідей

Мазур О.О.,  студент,

Науковий керівник: д.е.н., проф. Малик П.В.

Національний авіаційний університет, м. Київ

Прикладні проблеми РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОШО ПОТЕНЦІАЛУ на АВІАпідприємствах УКРАЇНИ

Розглядаючи сучасну практику управління економічним потенціалом, варто звернути увагу ....

Оцініть матеріал!
(0 голосів)
Ярмолюк Олексій Ярославович

Оставляя комментарии - подумайте о нормах приличия.

Сайт: iem.nau.edu.ua

Прокоментувати:

Переконайтесь що ви заповнили усі поля, відмічені зірочкою (*). HTML код не допускається