НОВИНИ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ

НОВИНИ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ (60)

03 червня 2023 року науково-педагогічні працівники кафедри економіки повітряного транспорту Альона Ковальчук, Наталія Сафонік та здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Євген Богатирьов взяли офлайн-участь у конференції «Innovating Education: взаємодія держави та ІТ-бізнесу».

 

15-17 травня 2023 року науково-педагогічні працівники кафедри економіки повітряного транспорту Наталія Васюткіна, Альона Ковальчук та Наталія Сафонік взяли участь в серії воркшопів «Uni-Biz Bridge» від UGEN з темою «Коучинг, менторство, наставництво».

Здобувачки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Єлизавета Сідак і Наталія Снарова та здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти Віра Ткаченко кафедри економіки повітряного транспорту ФЕБА НАУ успішно пройшли серію тренінгів та вебінарів про карʼєру для справжніх (майбутніх) економістів – Economist Career Way від UGEN, що проходили в період з 27 березня по 04 квітня 2023 р.

1 червня 2023 року  на кафедрі економіки повітряного транспорту ФЕБА відбувся круглий стіл «Інфраструктурне забезпечення авіаційної галузі» за участі експерта галузі Кирила Звонарьова присвячений 90-річчю Національного авіаційного університету.

30 травня 2023 року на кафедрі економіки повітряного транспорту ФЕБА відбулося розширене засідання кафедри з науково-педагогічним персоналом кафедри, здобувачами вищої освіти та стейкхолдерами і партнерами кафедри щодо реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» на 2023-2024 навчальний рік.

26.05.2023 науково-педагогічні працівники кафедри економіки повітряного транспорту Альона Ковальчук та Наталія Сафонік взяли участь у роботі І Міжнародного наукового форуму «Наука та інновації: сучасний вектор розвитку Європи та світу» в рамках якого у змішаному форматі відбулась конференція «Повоєнний розвиток України: виклики та драйвери відновлення і сталого функціонування економіки в умовах євроінтеграційних процесів» на базі Міжнародного європейського університету.

25-26.05.2023 завідувачка кафедри економіки повітряного транспорту Олена Ареф’єва взяла участь у роботі VI Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури», яка відбулась у змішаному форматі на базі кафедри економіки підприємства та інвестицій Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка».

25.05.2023 на кафедрі економіки повітряного транспорту ФЕБА відбувся науково-практичний семінар «Інноваційна інфраструктура та стратегічні підходи до розвитку підприємств» в рамках засідання науково-дослідного гуртка «Синергія».

Здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти презентували свої дослідження, зокрема розглянули наступні питання: концептуальні засади теорії стратегічного управління підприємством, стратегічні орієнтири розвитку підприємств в сучасних умовах, маркетинг інновацій, стратегії та бізнес-моделі інноваційного розвитку підприємства, стратегічний аналіз конкурентної позиції організації, місце стратегічного аналізу в управлінні підприємством, методичні підходи до проведення стратегічного аналізу конкурентної позиції підприємства, стратегічний набір, розробка стратегії окремих бізнесів та їх систем, оцінка конкурентоспроможності торговельної марки, стратегічний аналіз та прогнозування зовнішнього середовища підприємства.

До науково-практичного семінару долучились науково-педагогічні працівники кафедри та здобувачі вищої освіти.

Дякуємо доповідачам за цікаві і ґрунтовні дослідження, бажаємо подальших здобутків на навчально-науковій ниві !

 

17.05.2023 року на кафедрі економіки повітряного транспорту відбулася зустріч із операційним директором ТОВ «Кейнас Груп», аспірантом PhD спеціальності 051 «Економіка» Олександром Гнатчуком на тему: «Можливості і загрози розвитку ринку консалтингових послуг в Україні в умовах кризового стану» для здобувачів вищої освіти кафедри. В ході зустрічі Олександр Гнатчук розказав про розвиток ринку консалтингових, аудиторських послуг у сфері податкової діяльності, юриспруденції, трансфертного ціноутворення та бухгалтерського обліку, вказав на переваги розвитку ринку малого бізнесу в Україні та за кордоном, що підтверджував досвідом роботи підприємства ТОВ «Кейнас». Такі зустрічі із практикуючими фахівцями надають можливість здобувачам вищої освіти зрозуміти імплементацію теоретичних знань у практичну діяльність.

02.05.2023 на кафедрі економіки повітряного транспорту відбулось відкрите лекційне заняття доцентки кафедри Катерини Антоненко із навчальної дисципліни «Ринок праці та соціально-трудові відносини» на тему «Зайнятість населення та безробіття».