НОВИНИ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ

НОВИНИ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ (79)

02.05.2023 на кафедрі економіки повітряного транспорту відбулось відкрите лекційне заняття доцентки кафедри Катерини Антоненко із навчальної дисципліни «Ринок праці та соціально-трудові відносини» на тему «Зайнятість населення та безробіття».

21.04.2023 на кафедрі економіки повітряного транспорту ФЕБА доценткою кафедри Марією Андрієнко проведено кураторську годину приурочену до Міжнародного дня інтелектуальної власності. 26 квітня відзначають Міжнародний день інтелектуальної власності, який було встановлено у вересні 2000 на засіданні Генеральної асамблеї Всесвітньої організації інтелектуальної власності. Цей день відзначається щороку 26 квітня в день народження Всесвітньої організації інтелектуальної власності – організації, що сприяє охороні та розвиткові інтелектуальної власності у всьому світі.

При проведенні кураторської години значну увагу було приділено таким напрямам як: поняття інтелектуальної власності, сутність авторського права, кримінальна відповідальність за порушення авторського права, об’єкти авторського права, існуючі спроби захисту авторського права, сутність і види плагіату та функціонуючі програми для перевірки наукових робіт на плагіат

19.04.2023 відбулось засідання за секцією «Економічні механізми та інструменти інфраструктурних трансформацій: міжнародний та національний вимір» ХVI Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2023».

20 квітня 2023 року в дистанційному форматі відбулось засідання науково-дослідного гуртка здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» на тему «Підвищення конкурентоспроможності авіапідприємств в умовах стратегічного розвитку».

14.04.2023 на кафедрі економіки повітряного транспорту ФЕБА продовжила свою роботу ХІV МНПК «Сучасні підходи до креативного управління економічними процесами». Цьогорічна конференція традиційно зібрала понад 100 представників наукової спільноти з різних куточків України та світу (Польща, Індія, Велика Британія, Австралія, Канада). Своїми поглядами стосовно заявленої тематики конференції поділились не лише знані науковці, а і першопрохідці на ниві науки.

На завершення були підведені підсумки конференції, яка була цікавою, інформативною, плідною, носила дискусійний характер. Конференція дала можливість кожному учаснику дізнатися щось нове для себе, обмінятися досвідом, закласти підвалини нових дружніх наукових стосунків.

Оргкомітет конференції дякує всім учасникам за виявлений інтерес до конференції, плідну дискусію і сподівається на подальшу співпрацю !

13.04.2023 на кафедрі економіки повітряного транспорту ФЕБА відбулось пленарне засідання ХІV МНПК «Сучасні підходи до креативного управління економічними процесами».

З вітальними словами до науковців та молодих вчених звернулись:

Сергій Смерічевський – д.е.н., професор, декан факультету економіки та бізнес-адміністрування НАУ;

Олена Ареф’єва – д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки повітряного транспорту ФЕБА НАУ;

Тетяна Лепейко, д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та бізнесу, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця;

Орест Колещук – д.е.н., доцент, завідувач кафедри економіки підприємства та інвестицій Національного університету «Львівська політехніка»;

Володимир Щелкунов – д.е.н., професор, Президент Українського національного комітету Міжнародної торгової палати;

Юрій Драчук, – д.е.н., професор, Інститут економіки промисловості НАН України.

Ольга Мних – д.е.н., професор, Національний університет «Львівська політехніка».

Також до заходу долучились завідувачка аспірантури та докторантури Національного авіаційного університету, доктор наук з державного управління, професор Анжела Лелеченко, завідувачка кафедри економіки та менеджменту Української інженерно-педагогічної академії, д.е.н., професор Вікторія Прохорова, завідувачка кафедри економіки Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського, д.е.н., професор Ольга Маслак, професорка кафедри управління фінансами, облікової аналітики та моніторингу бізнесу Українського державного університету науки і технологій, д.е.н., доцент Світлана Мушникова.

На пленарному засіданні з науковими доповідями виступили:

Олена Ареф’єва – д.е.н., професор, завідувачка кафедри економіки повітряного транспорту із доповіддю «Сучасні економічні моделі успіху в креативній економіці» (НАУ).

Анастасія Сімахова – д.е.н., доцент, професор кафедри бізнес-аналітики та цифрової економіки із доповіддю «Сучасні тренди глобальної соціалізації» (НАУ).

Ірина Геєць – к.е.н., доцент із доповіддю «Стратегічні напрями розвитку світового авіаційного транспорту» (Мельнбурнський королівський технологічний університет, Австралія).

Саміра Пілецька – д.е.н., доцент, професор кафедри економіки повітряного транспорту із доповіддю «Забезпечення економічного зростання в умовах війни» (НАУ).

Вікторія Чобіток – д.е.н., професор із доповіддю «Концептуальні аспекти ефективного маркетингового управління конкурентоспроможністю економічних систем» (Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків).

Олеся Сунцова – д.е.н., професор, із доповіддю «Econometric Forecasting of Academic Management in the Face of Uncertainty of Hostilities» (Державний податковий університет, м. Ірпінь).

Владислав Храпач, здобувач третього (освітньо-наукового рівня) вищої освіти із доповіддю «Штучний інтелект в аспекті проблем використання в стратегічному плануванні» (НАУ).

Незважаючи на те, що пленарне засідання конференції відбулось в онлайн форматі, це не стало на заваді науковій спільноті поширенню наукової практики та плідній дискусії протягом заходу.

7 квітня 2023 р. старшим наставником кафедри економіки повітряного транспорту ФЕБА Альоною Ковальчук була проведена кураторська година присвячена 100-річчю із часу початку політики «українізації» - заходів на підтримку розвитку української мови.

До зустрічі долучились заступниця декана Ольга Вовк, викладачі кафедри Наталія Васюткіна, Саміра Пілецька, Марія Андрієнко, Наталія Сафонік, Тетяна Сімкова та здобувачі вищої освіти кафедри.

Сьогодні українська мова є важливим елементом формування свідомого громадянського суспільства, а українізація, як ніколи, має стати громадською позицією кожного свідомого українця.

Тож долучаймось до її процесів із врахуванням помилок минулого.

Україна починається з кожного з нас !

 

04.04.2023 на кафедрі економіки повітряного транспорту відбулось відкрите лекційне заняття доцентки кафедри Аксенії Каї із навчальної дисципліни «Комунікативна економіка» на тему «Невербальні засоби ділової комунікації». На заняттях були присутні заступниця декана Ольга Вовк, методистка навчального відділу Алла Вітусевич та науково-педагогічні працівники кафедри Альона Ковальчук, Наталія Сафонік, Тетяна Сімкова. Лекційне заняття було проведено дистанційно, із використанням інструментів для спільної роботи та дистанційного навчання від компанії Google, який використовується в НАУ, зокрема, сервісу Google Meet. В ході лекції матеріал викладено відповідно до чітко розробленого плану. Лекція проведена із дотриманням принципів систематичності і послідовності, науковості, наочності, активності й самостійності, доступності. Активна роль лектора забезпечувалась шляхом зворотного зв’язку із здобувачами вищої освіти, що сприяло активізації їх мислення. Лекційне заняття проведено на високому рівні із дотриманням всіх навчально-методичних вимог.

 

04.04.2023 на кафедрі економіки повітряного транспорту відбулось відкрите лекційне заняття завідувачки кафедри Олени Ареф’євої із навчальної дисципліни «Стратегічне управління та інноваційний розвиток підприємства». На занятті були присутні декан факультету економіки та бізнес-адміністрування Сергій Смерічевський, заступниці декана Ольга Вовк та Оксана Попович, методистка навчального відділу Алла Вітусевич та науково-педагогічні працівники кафедри Наталія Васюткіна, Саміра Пілецька, Тетяна Сімкова, Альона Ковальчук, Наталія Сафонік. Лекційне заняття буле проведено дистанційно, із використанням сервісу Google Meet, відповідно до розкладу та за чітко розробленим планом. У процесі викладення лекції лекторка послідовно та систематично представила і пояснила навчальний матеріал. В ході лекції вдало використано демонстраційний матеріал, підготовлений у вигляді презентації, що розкривала актуальний матеріал з теми. Активізація мислення здобувачів вищої освіти протягом заняття здійснювалась шляхом висування проблемних питань та їх обговорення в ході лекції, що сприяло активній взаємодії та формуванню доброзичливої атмосфери.