НОВИНИ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ

НОВИНИ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ (110)

17 березня 2023 року  на кафедрі економіки повітряного транспорту факультету економіки та бізнес-адміністрування (ФЕБА) відбулась тристороння зустріч стейкхолдерів і партнерів, гарантів і членів проєктних груп освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» другого (магістерського) рівня вищої освіти та освітньо-наукової програми «Економіка» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти підготовки доктора філософії та здобувачів вищої освіти. Модератором заходу була завідувачка кафедри, д.е.н., професорка Олена Ареф’єва.

Серед запрошених стейкхолдерів і партнерів були присутні:

– Олексій Михальченко, перший проректор Національного авіаційного університету, к.е.н., доцент;

– Сергій Смерічевський, декан Факультету економіки та бізнес-адміністрування Національного авіаційного університету, д.е.н., професор;

– Кирило Астахов, радник генерального директора зі стратегічного розвитку державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»;

– Володимир Дикань, завідувач кафедри економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом Українського державного університету залізничного транспорту, д.е.н., професор;

– Вікторія Прохорова, завідувач кафедри економіки та менеджменту Української інженерно-педагогічної академії, д.е.н., професор;

– Ліліана Гораль, професор кафедри фінансів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, д.е.н., професор;

– Олександр Кучеренко, директор Слобожанського комбінату будівельних матеріалів, к.е.н., доцент;

– Орест Колещук, завідувач кафедри економіки підприємства та інвестицій Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., доцент;

– Дмитро Зиз, здобувач третього освітньо-наукового рівня вищої освіти підготовки доктора філософії спеціальності 051 «Економіка»;

– Владислав Храпач, здобувач третього освітньо-наукового рівня вищої освіти підготовки доктора філософії спеціальності 051 «Економіка»;

– Анна Дудік, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Економіка підприємства»;

– Віра Ткаченко, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Економіка підприємства».

За результатами такої багатоаспектної співпраці було проведено критичний аналіз діючих освітньо-професійної та освітньо-наукової програм і враховано пропозиції стейкхолдерів при внесенні змін до них. Співпраця із партнерами та стейкхолдерами сприяє підвищенню якості підготовки здобувачів вищої освіти всіх рівнів та набуття ними необхідних компетенцій.

13.03.2023 відбулось відкрите лекційне заняття д.е.н., професорки кафедри економіки повітряного транспорту ФЕБА Ольги Вовк зі здобувачами вищої освіти групи ЕП-212Б з навчальної дисципліни «Оцінка конкурентоспроможності підприємств та кластерний аналіз» на тему: «Конкурентні стратегії розвитку авіаційної галузі». На занятті були присутні заступниця декана Оксана Попович та науково-педагогічні працівники кафедри. Лекційне заняття було проведено дистанційно, із використанням платформи Google Meet. На початку заняття було чітко означено план. Візуальний супровід заняття забезпечувався презентаційними матеріалами. Інформація була систематизована, викладена в логічній послідовності. В ході заняття лектор використовувала змістовний, актуальний матеріал для розкриття теми та уміло встановлювала контакт із аудиторією. По ходу викладу матеріалу здобувачі вищої освіти мали змогу поставити запитання лектору та отримали на них обґрунтовані відповіді, що сприяло активізації мислення та подальшій взаємодії. Лекційне заняття проведено з дотриманням всіх навчально-методичних вимог.

09 лютого 2023 року  на кафедрі економіки повітряного транспорту факультету економіки та бізнес-адміністрування (ФЕБА) відбувся науковий семінар «Розвиток авіаційного ринку: проблеми та тренди сучасності» за участі експерта авіаційної галузі Кирила Астахова. До семінару долучились відомий авіаційний менеджер Кирило Звонарьов, заступниця декана Ольга Вовк, науково-педагогічні працівники кафедри та здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів.

Зустріч розпочалась із вступного слова завідувачки кафедри Олени Ареф’євої, яка зазначила, що зустрічі з практиками сприяють формуванню фахових компетентностей.

Під час свого виступу Кирило Астахов охарактеризував особливості розвитку авіаційного ринку в сучасних умовах, зокрема тенценції розвитку авіації ЄС, вплив кононакризи на авіаційну галузь та діяльність аеропорту «Бориспіль», особливості функціонування європейських аеропортів та сценарії виходу з кризи відповідно до прогнозу Євроконтроля.

На завершення зустрічі жваву дискусію викликали питання завідувачки кафедри економіки повітряного транспорту Олени Ареф’євої, доцентки кафедри економіки повітряного транспорту Катерини Антоненко, аспірантки Ірини Лункіної та здобувачки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Марії Михайленко.

Висловлюємо щиру вдячність спікеру та запрошеним гостям за можливість здобути новий досвід та сподіваємось на подальшу співпрацю !

1 березня 2023 року науково-педагогічні працівники та здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти кафедри економіки повітряного транспорту ФЕБА взяли участь у круглому столі на тему: «Штучний інтелект і суспільство: плюси та мінуси». Цілі заходу: популяризація штучного інтелекту в житті суспільства та його нормативно-правове врегулювання.

В ході заходу було розглянуто різноманітну тематику, зокрема: роль штучного інтелекту для освіти, штучний інтелект у сфері надання послуг, переваги штучного інтелекту, правовий статус штучного інтелекту, штучний інтелект і підприємницька діяльність. Оскільки штучний інтелект виступає рушійною силою технічного прогресу в сучасному цифровому світі, а потенціал його застосування – дуже широкий, подібні заходи є дуже корисними.

Дякуємо організаторам за можливість долучитись до заходу та почерпнути багато цінної інформації !

03.03.2023 на кафедрі економіки повітряного транспорту факультету економіки та бізнес-адміністрування (ФЕБА) відбувся круглий стіл «Актуальні питання дотримання академічної доброчесності». До заходу долучились науково-педагогічні працівники ФЕБА та здобувачі всіх рівнів вищої освіти.

З вітальним словом виступила завідувачка кафедри, д.е.н, професорка Олена Ареф'єва, яка відзначила важливість дотримання принципів академічної доброчесності в процесі навчання та здійснення наукових досліджень.

Професорка кафедри Саміра Пілецька представила доповідь щодо актуальних питань дотримання академічної доброчесності, зокрема було охарактеризовано поняття, види і типи плагіату, визначено ряд виключень, які не є плагіатом, обґрунтовано підходи до цитування та особливостей оформлення посилань та охарактеризовано програми, які використовуються для перевірки робіт на наявність запозичень, визначено сутність академічної доброчесності.

На завершення зустрічі учасники мали змогу подискутувати в контексті обговорюваної теми.

Висловлюємо щиру вдячність спікеру за ґрунтовну доповідь, адже інформація, отримана на заході сприятиме підвищенню якості виконаних навчальних та наукових робіт !

На факультеті економіки та бізнес-адміністрування 2 лютого 2023 року кафедрою економіки повітряного транспорту ФЕБА було проведено зустріч з провідним науковим співробітником Інституту економіки та прогнозування НАН України, к.е.н., доценткою Оленою Бойко, до якої долучились заступниця декана Ольга Вовк, науково-педагогічні працівники кафедри та здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів. Тема зустрічі: «Особливості розвитку інноваційної інфраструктури: світовий та вітчизняний досвід».

З вітальним словом до учасників звернулась завідувачка кафедри Олена Ареф’єва, яка зазначила, що в контексті відновлення країни, що потребує залучення значних фінансових ресурсів, важливим є питання щодо визначення пріоритетних напрямів, одним з яких може стати функціонування інноваційної інфраструктури.

Під час свого виступу Олена Бойко охарактеризувала зарубіжний та вітчизняний досвід розвитку інноваційної інфраструктури, зокрема питання щодо створення та розвитку наукових парків, кластерів, індустріальних парків та технопарків. На завершення зустрічі учасники мали змогу подискутувати в контексті обговорюваної теми.

Висловлюємо щиру вдячність спікеру за можливість здобути новий досвід та сподіваємось на подальшу співпрацю !

27 лютого 2023 на кафедрі економіки повітряного транспорту ФЕБА відбувся захист випускних робіт здобувачів вищої освіти заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. На початку захисту студентів привітала голова державної екзаменаційної комісії д.е.н. професорка кафедри економіки та підприємництва КНУТіД Ірина Мягких. Завідувачка кафедри, д.е.н., професорка Олена Ареф'єва побажала успішного захисту та наголосила на важливості відбудови підприємств та актуальності спеціальності у трансформаційних умовах економіки. Кафедра економіки повітряного транспорту вітає випускників з успішним захистом та бажає подальших професійних успіхів !

13.02.2023 відбулось відкрите лекційне заняття д.е.н., професорки, професорки кафедри економіки повітряного транспорту ФЕБА Наталії Васюткіної

Викладачі факультету економіки та бізнес-адміністрування (ФЕБА) виступили співорганізаторами та доповідачами на  VIII INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC CONFERENCE «SOCIAL DEVELOPMENT TOWARDS VALUES ETHICS – TECHNOLOGY – SOCIETY», що відбулась 28-30 вересня у м.Вісла, Польща. Завідувачка кафедри економіки повітряного транспорту ФЕБА Олена Ареф’єва, в рамках міжнародної співпраці  зі Politechnika Śląska, увійшла в організаційний комітет і очолила секцію конференції.

23.06.2022 року кафедрою економіки повітряного транспорту ФЕБА був проведений науково-практичний семінар «Відбудова транспортної інфраструктури України: нові виклики та пріоритети», до якого долучились декан факультету економіки та бізнес-адміністрування Сергій Смерічевський, заступниця декана Ольга Вовк, стейкхолдери, науково-педагогічні працівники кафедри та здобувачі вищої освіти.