Аня

Аня

Вступники до аспірантури успішно склали протягом 23-27 березня 2023 року вступні іспити на спеціальності 051 «Економіка», 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» та 075 «Маркетинг», що закріплені за випусковими кафедрами факультету економіки та бізнес-адміністрування. Фахові комісії на чолі із гарантами освітньо-наукових програм та з науково-педагогічними працівниками кафедр ФЕБА підготували програми та пакети фахових і додаткових вступних іспитів, на високому педагогічному рівні провели іспити, розглянули проєктну тематику та оцінили якість дослідницьких пропозицій. Також вступники складали іспити з англійської мови для підтвердження уже наявних професійних компетенцій.

Бажаємо успіхів вступникам і їх науковим керівникам, а також реалізації наукових ідей!

 

Студентська рада факультету економіки та бізнес-адміністрування (СР ФЕБА) з підтримкою адміністрації університету та факультету 24 березня організувала відкриту лекцію відомого психолога-блогера Спартака Субботи, кандидата психологічних наук, члена Української академії наук. За рекордні 11 хвилин он-лайн реєстрації студенти НАУ заповнили Актовий зал та підготували питання до спікера.

Зустріч розпочали проректорка з гуманітарної політики та інновацій НАУ Світлана Тімкіна та заступниця декана з інформатизації, наукової та виховної роботи ФЕБА, в.о. голови СР НАУ і ФЕБА Сніжана Думбрава та голова

ТОСА ФЕБА Алла Наумович, які поспілкувались з студентами щодо навчального процесу і перспективних планів, нагадали правила поведінки при повітряній тривозі.

Спартак Суббота розкрив особливості поведінки при професійному вигорянні, змотивував студентів до саморозвитку, пояснив як функціонує нервова система людини у кризових і безпекових викликах. На завершення зустрічі спікер отримав подарунки від НАУ та вдячність присутніх.

Протягом 20-24 березня заступник декана Факультету економіки та бізнес-адміністрування з міжнародної діяльності, професор кафедри маркетингу Ольга Полоус, доцент кафедри маркетингу Ганна Радченко, професор кафедри бізнес-аналітики та цифрової економіки Анастасія Сімахова взяли участь у програмі академічної мобільності Еразмус+ в Коледжі прикладних наук “Lavoslav Ružička” (м. Вуковар, Хорватія).

МІС ФЕБА -2023

16 березня 2023, 11:25 am

Уже традиційно весною на факультеті економіки та бізнес-адміністрування (ФЕБА) проводиться свято жіночності та краси. 16 березня 2023 відбувся благодійний захід МІС ФЕБА 2023, присутні на якому донатили Мізику Валентину – військовому студенту ФЕБА для підрозділу ЗСУ.

Організатори івенту Студентська рада та Творче об’єднання студентів та аспірантів (ТОСА) ФЕБА зібрали зірковий склад журі:

- Світлана Тімкіна,  проректор з гуманітарної політики та інновацій НАУ;

- Parfeiuk, співак;

- Анна Саліванчук, акторка;

- Даша Євтух, учасниця шоу «Мастер Шеф 2021»;

- Кирило Ганін, актор;

- Стелла Шаповалова, акторка;

- Христина Понунаєва, акторка.

Шість конкурсанток пройшли складний відбір у конкурсах «Перший вихід», «Танець», «Вихід в купальниках» та «Вихід у вечірніх сукнях», «Інтелектуальний конкурс» і отримали наступні нагороди:

- Міс ФЕБА  - Щербакова Олена, здобувачка вищої освіти  1 курсу ФЕБА;

- І Віце-Міс ФЕБА Іванова Анастасія, здобувачка вищої освіти 2 курсу ФЕБА;

- ІІ Віце-Міс ФЕБА Чорна Діана,  здобувачка вищої освіти 3 курсу ФЕБА;

Всі отримали звання у номінаціях за результатами обговорень на комунікаційних каналах студентського самоврядування ФЕБА, а також цінні подарунки від спонсорів. Під час святкування були виступи ТОСА ФЕБА, конкурси від Студентської ради ФЕБА та спонсорів.

У склад часи військового стану студенти та викладачі університету надихають і мотивують до нових ідей  для розвитку і вшанування  90-річчя рідного НАУ!

Вітаємо з успішною реалізацією ідей та бажаємо успіхів студентському самоврядуванню  у реалізації нових Мрій!

17 березня 2023 року  на кафедрі економіки повітряного транспорту факультету економіки та бізнес-адміністрування (ФЕБА) відбулась тристороння зустріч стейкхолдерів і партнерів, гарантів і членів проєктних груп освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» другого (магістерського) рівня вищої освіти та освітньо-наукової програми «Економіка» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти підготовки доктора філософії та здобувачів вищої освіти. Модератором заходу була завідувачка кафедри, д.е.н., професорка Олена Ареф’єва.

Серед запрошених стейкхолдерів і партнерів були присутні:

– Олексій Михальченко, перший проректор Національного авіаційного університету, к.е.н., доцент;

– Сергій Смерічевський, декан Факультету економіки та бізнес-адміністрування Національного авіаційного університету, д.е.н., професор;

– Кирило Астахов, радник генерального директора зі стратегічного розвитку державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»;

– Володимир Дикань, завідувач кафедри економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом Українського державного університету залізничного транспорту, д.е.н., професор;

– Вікторія Прохорова, завідувач кафедри економіки та менеджменту Української інженерно-педагогічної академії, д.е.н., професор;

– Ліліана Гораль, професор кафедри фінансів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, д.е.н., професор;

– Олександр Кучеренко, директор Слобожанського комбінату будівельних матеріалів, к.е.н., доцент;

– Орест Колещук, завідувач кафедри економіки підприємства та інвестицій Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., доцент;

– Дмитро Зиз, здобувач третього освітньо-наукового рівня вищої освіти підготовки доктора філософії спеціальності 051 «Економіка»;

– Владислав Храпач, здобувач третього освітньо-наукового рівня вищої освіти підготовки доктора філософії спеціальності 051 «Економіка»;

– Анна Дудік, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Економіка підприємства»;

– Віра Ткаченко, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Економіка підприємства».

За результатами такої багатоаспектної співпраці було проведено критичний аналіз діючих освітньо-професійної та освітньо-наукової програм і враховано пропозиції стейкхолдерів при внесенні змін до них. Співпраця із партнерами та стейкхолдерами сприяє підвищенню якості підготовки здобувачів вищої освіти всіх рівнів та набуття ними необхідних компетенцій.

У березні аспіранти за спеціальностями «Економіка», «Маркетинг» і «Фінанси» пройшли атестацію на кафедрах факультету економіки та бізнес-адміністрування (ФЕБА), за якими закріплені освітньо-наукові програми третього освітнього рівня «PhD».

Здобувачі вищої освіти прозвітували за наукові здобутки і виконання навчально-освітньої складової, розкрити перспективи подальших досліджень за тематиками дисертацій. Так, 10.03.2023 року викладачі кафедри фінансів, обліку та оподаткування заслухали звіти здобувачів за спеціальністю «Фінанси». А 15.03.23 на кафедрі економіки повітряного транспорту ФЕБА відбулась атестація здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня  спеціальності «Економіка» у змішаному форматі. Захід розпочався із вітальних слів декана факультету Сергія Смерічевського та завідувачки кафедри Олени Ареф’євої. 16.03.2023 року звітували здобувачі зі спеціальності «Маркетинг». Присутні відмітили високу результативність наукової підготовки, що відображена у динаміці захистів дисертаційних робіт аспірантів.

В ході зустрічей аспіранти прозвітували щодо результатів роботи у напрямі підготовки дисертаційних досліджень, їх публікаційної активності, виконання освітньої складової та участі в освітньо-наукових заходах. Бажаємо успіхів нашим аспірантам у подальшому навчанні та досягненні поставлених цілей !

13.03.2023 відбулось відкрите лекційне заняття д.е.н., професорки кафедри економіки повітряного транспорту ФЕБА Ольги Вовк зі здобувачами вищої освіти групи ЕП-212Б з навчальної дисципліни «Оцінка конкурентоспроможності підприємств та кластерний аналіз» на тему: «Конкурентні стратегії розвитку авіаційної галузі». На занятті були присутні заступниця декана Оксана Попович та науково-педагогічні працівники кафедри. Лекційне заняття було проведено дистанційно, із використанням платформи Google Meet. На початку заняття було чітко означено план. Візуальний супровід заняття забезпечувався презентаційними матеріалами. Інформація була систематизована, викладена в логічній послідовності. В ході заняття лектор використовувала змістовний, актуальний матеріал для розкриття теми та уміло встановлювала контакт із аудиторією. По ходу викладу матеріалу здобувачі вищої освіти мали змогу поставити запитання лектору та отримали на них обґрунтовані відповіді, що сприяло активізації мислення та подальшій взаємодії. Лекційне заняття проведено з дотриманням всіх навчально-методичних вимог.

09 лютого 2023 року  на кафедрі економіки повітряного транспорту факультету економіки та бізнес-адміністрування (ФЕБА) відбувся науковий семінар «Розвиток авіаційного ринку: проблеми та тренди сучасності» за участі експерта авіаційної галузі Кирила Астахова. До семінару долучились відомий авіаційний менеджер Кирило Звонарьов, заступниця декана Ольга Вовк, науково-педагогічні працівники кафедри та здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів.

Зустріч розпочалась із вступного слова завідувачки кафедри Олени Ареф’євої, яка зазначила, що зустрічі з практиками сприяють формуванню фахових компетентностей.

Під час свого виступу Кирило Астахов охарактеризував особливості розвитку авіаційного ринку в сучасних умовах, зокрема тенценції розвитку авіації ЄС, вплив кононакризи на авіаційну галузь та діяльність аеропорту «Бориспіль», особливості функціонування європейських аеропортів та сценарії виходу з кризи відповідно до прогнозу Євроконтроля.

На завершення зустрічі жваву дискусію викликали питання завідувачки кафедри економіки повітряного транспорту Олени Ареф’євої, доцентки кафедри економіки повітряного транспорту Катерини Антоненко, аспірантки Ірини Лункіної та здобувачки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Марії Михайленко.

Висловлюємо щиру вдячність спікеру та запрошеним гостям за можливість здобути новий досвід та сподіваємось на подальшу співпрацю !

На факультеті економіки та бізнес-адміністрування (ФЕБА) було проведено зустрічі викладачів і студентів до дня народження Тараса Григоровича Шевченка – Великого українського письменника.

Наставники академічних груп кафедри фінансів, обліку та оподаткування ФЕБА провели зі здобувачами вищої освіти тематичні години корпоративної культури, на яких обговорили літературний спадок Тараса Шевченка, його вірші та актуальність його сів у сучасній боротьбі українського народу за незалежність у війні із окупантами.

Кафедрою економіки та бізнес-технологій ФЕБА проведено круглий стіл «День народження Т.Г.Шевченка – великого Кобзаря». Модератор заходу, старший викладач кафедри Жанна Василівна Максименко, при відкриті круглого столу розповіла про символ незламності українського народу, основоположника української літератури - Т.Г.Шевченка, який своїм життям став прикладом служіння українському народові. Жанна Василівна завершила своє вступне слово декламуванням вірша «Мені однаково чи буду». Під час заходу, сторінки життя Кобзаря гортали такі здобувачі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова справа» як:

Рудий Дмитро виступив із доповіддю: «Т.Г. Шевченко життя, творчість та спадщина» та віршем «Думи мої»

Наркевич Аліна презентувала: «Життя та творчість Тараса Григоровича Шевченка» й продекламувала вірш «Думка».

Галавська Галина виступила із доповіддю на тему «209 років з дня народження Тараса Шевченка».

Вшанування пам’яті видатного поета, прозаїка, художника, політичного і громадського діяча, дозволяють нам краще осягнути минуле,  зрозуміти сучасні події та зазирнути у майбутнє. Звертаючись до творчості Кобзаря, ми щоразу по новому осмислюємо його твори, знаходимо нові грані його особистості, вчимося символам незламності духу та ліричній ніжності.

09 лютого 2023 року  на кафедрі економіки повітряного транспорту факультету економіки та бізнес-адміністрування (ФЕБА) відбувся науковий семінар «Розвиток авіаційного ринку: проблеми та тренди сучасності» за участі експерта авіаційної галузі Кирила Астахова. До семінару долучились відомий авіаційний менеджер Кирило Звонарьов, заступниця декана Ольга Вовк, науково-педагогічні працівники кафедри та здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів.

Зустріч розпочалась із вступного слова завідувачки кафедри Олени Ареф’євої, яка зазначила, що зустрічі з практиками сприяють формуванню фахових компетентностей.

Під час свого виступу Кирило Астахов охарактеризував особливості розвитку авіаційного ринку в сучасних умовах, зокрема тенценції розвитку авіації ЄС, вплив кононакризи на авіаційну галузь та діяльність аеропорту «Бориспіль», особливості функціонування європейських аеропортів та сценарії виходу з кризи відповідно до прогнозу Євроконтроля.

На завершення зустрічі жваву дискусію викликали питання завідувачки кафедри економіки повітряного транспорту Олени Ареф’євої, доцентки кафедри економіки повітряного транспорту Катерини Антоненко, аспірантки Ірини Лункіної та здобувачки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Марії Михайленко.

Висловлюємо щиру вдячність спікеру та запрошеним гостям за можливість здобути новий досвід та сподіваємось на подальшу співпрацю !