Ярмолюк Олексій Ярославович

Ярмолюк Олексій Ярославович

Оставляя комментарии - подумайте о нормах приличия.

URL сайту: http://iem.nau.edu.ua

24.10.2018 Кафедра маркетингу запрошує прийняти участь в міжнародній науково-практичній конференції "Перспективи і виклики глобального маркетингу"!

 

Конференція відбудеться 24.10.2018 р. ауд. 2-205 о 10:00

Сьогодні 20.10.2018 в 10.46 пішов з життя Загорулько Валентин Миронович д.е.н., проф., зав. каф. Кафедри маркетингу та ресурсозабезпечення НАУ з 01.09.2010 по 30.06.2016. 

Працював в Національному авіаційному університеті з 1978 року (починав з посади асистента кафедри). У 1989 захистив кандидатську дисертацію. У 1995 году захистив дисертацію на присвоєння звання доктора економічних наук. У 2001 году присвоєно Вчене звання професора кафедри маркетингу та ресурсозабезпечення.

 

19.10.2018 о 15:00 відбудуться збори трудового колективу Факультету економіки та бізнес-адміністрування.

Факультет Економіки та Бізнес-Адміністрування запрошує прийняти участь у ХIV міжнародній науковопрактичній конференції СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ яка відбудеться 19 жовтня 2018 року.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо вчених, представників державних органів влади та місцевого самоврядування, представників під- приємницьких структур, викладачів, докторантів, аспірантів, здобувачів, магістрантів, студентів взяти участь в ХIV міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми ме- неджменту», яка відбудеться 19 жовт- ня 2018 року в м. Києві на базі Національного авіаційного університету.

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ

обмін інформацією, досвідом та ре- зультатами наукових досліджень, усестороннє обговорення та пошук рі- шень сучасних проблем менеджменту та налагодження контактів між учас- никами з різних країн.

Організатор конференції:

Кафедра менеджменту зовнішньо- економічної діяльності підприємств

Програмний комітет конференції

Голова: д.е.н., професор Ільєнко О.В.

Члени програмного комітету: д.е.н., доцент Разумова К.М. д.е.н., доцент Кириленко О.М. к.е.н., доцент Білявський В.М.

Конференція відбудеться:

- 19 жовтня 2018 року за адресою: Україна, 03058, м. Київ, просп. Космо- навта Комарова 1, Національний авіа- ційний університет, Факультет економіки та бізнес-адміністрування, 2 корпус, ауд.2. 209, о 14.40.

Для участі в конференції необхідно до 07 жовтня 2018 р. (включно) надіслати на адресу оргкомітету за темою «Матеріали на конференцію ПІБ автора: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

1. Тези.

2. Відомості про авторів. Форми участі у конференції: дис- танційна/очна.

Автор несе відповідальність за оригінальність тексту (за плагіат відповідає автор), точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв, географічних назв та ін. відомостей, а також за те, що в матеріалах не містяться дані, що не підлягають відкритій публікації. Скорочення слів і словосполучень, крім загальноприйнятих, не допускається.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:

Тези доповідей подаються до 07 жовтня 2018 р. (включно) в електронному вигляді у форматі MS Word 97-2003 (doc) або (rtf).

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ Є БЕЗКОШТОВНОЮ.

 

Кафедра економіки та бізнес-технологій Національного авіаційного університету з нагоди святкування ювілейного 85-річчя Національного авіаційного університету ЗАПРОШУЄ ПРИЙНЯТИ УЧАСТЬ у Міжнародній науково-практичній конференції «СУЧАСНІ ПробЛЕМИ економіки», 

що відбудеться 16 жовтня 2018 року

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ  роботи конференції:

  • Економіка та бізнес: взаємообумовленість розвитку
  • Інтелектуально-інноваційні процеси у соціально-економічному розвитку країни та світу
  • Державно-приватне партнерство: реалії та можливості
  • Трансформаційні зміни у розвитку людських ресурсів
  • Управління бізнес-процесами для розвитку підприємництва
  • Ринок транспортних послуг в умовах глобалізації

Робоча мова конференції: українська, російська, англійська.

До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі закладів вищої освіти,представники державних установ та бізнесу, докторанти, аспіранти, студенти.

Умови участі:

  1. Для участі у конференції необхідно до 01 жовтня 2018р. надіслати тези доповіді та заявку окремими файлами формату «.doc» на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Контактна особа: Побережна Заріна Миколаївна, тел. +38 (050)-547-75-07

  1. Аспіранти та студенти мають надавати матеріали тільки за підписом наукового керівника (разом з електронним варіантом тез направляється відсканована перша сторінка тез з підписом автора та наукового керівника поряд з прізвищами).
  2. Передбачається електронний збірник. Погоджуючись взяти участь в конференції, автор висловлює згоду на опублікування матеріалів своєї доповіді в мережі Інтернет. За результатами роботи конференції програма та збірник тез доповідей будуть розміщені в репозитарії Національного авіаційного університету (http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9563 ). 

Форма заявки

Прізвище, ім’я, по-батькові      

 

Назва організації, структурний підрозділ

 

Посада

 

Вчений ступінь, вчене звання

 

Статус

(викладач, студент, магістрант, аспірант, ін.)

Науковий керівник (для студентів, магістрантів, аспірантів обов’язково)

 

Назва доповіді 

 

Тематичний напрям конференції

 

Форма участі у конференції:

виступ; виступ  та друк тез; заочна участь

Потреба у технічних засобах:

так; ні

Електронна адреса

 

Контактний телефон

 

ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Формат файлу - MS Word, формат аркушу – А5,  поля – 1,0 см, шрифт  - TimeNewRoman10 pt, міжрядковий інтервал – 1, вирівнювання тексту по ширині, абзац – 1,0 см, рисунки – чорно-білі (згруповані), обсяг – 1-2 повних сторінок. Рубрикація тез доповідей повинна містити наступні дані:

- ініціали та прізвище автора (співавторів) (вирівнювання по правому краю, жирний);

-  ініціали та прізвище наукового керівника, науковий ступінь та вчене звання (вирівнювання по правому краю, жирний);

- назва організації, де працює чи навчається автор(и) (вирівнювання по правому краю, жирний);

- назва тез (великими літерами, вирівнювання по центру, жирний);

- викладення тез;

- список використаних джерел (за потреби), оформлений відповідно до діючих вимог.

Назви файлів із матеріалами конференції обов’язково повинні відповідати прізвищу першого співавтора.

До електронного носія  студентами додається паперовий варіант тез, підписаний автором (авторами) та для студентів - науковим керівником. Автори несуть відповідальність за зміст і достовірність поданих матеріалів. Подані матеріали публікуються у авторській редакції.

Зразок оформлення тез доповідей

Іванченко О.П.,  студент,

Науковий керівник: д.е.н., професор Печеря М.В.

Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна

Прикладні проблеми РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ на АВІАпідприємствах УКРАЇНИ

Основний текст

Список використаних джерел (за потреби):⁋

инфо лист конференции 16.10.2018

ГРАФІК

проведення засідань кафедр Факультету економіки та бізнес-адміністрування щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників

 

№№

п/п

Підрозділ

Дата проведення

Час

Ауд.

1.

Кафедра економіки повітряного транспорту

15.06.18р.

10.00

2.402

2.

Кафедра економіки і бізнес-технологій

15.06.18р.

13.00

2.414/2

3.

Кафедра економічної кібернетики

18.06.18р.

10.00

8.300

4.

Кафедра логістики

18.06.18р.

13.00

2.136

5.

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

18.06.18р.

14.00

2.216

6.

Кафедра маркетингу

18.06.18р.

11.00

2.205

7.

Кафедра фінансів, обліку і аудиту

15.06.18р.

13.00

2.401

 

 

18.06.2018 року в 11:00 відбудеться засідання кафедри маркетингу з приводу обрання за конкурсом.

22.05.2018 На кафедрі  маркетингу відбувся захист робіт по дисципліни "Вступ до спеціальності". Студенти підготували свої креативні доповіді. Пояснили, як вони розуміють основні поняття маркетингу. Що собою представляє Маркетинг. Та як вони бачуть себе в маркетинговій діяльності.

 

12-13 квітня 2018 р. в м. Познань (Польща) відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Управління інноваціями в маркетингу: сучасні тренди і стратегічні імперативи», що була організована кафедрою маркетингу ФЕБА спільно з Познанською вищою школою педагогіки та адміністрації ім. Мешка I та AMIntegrator Group.

Участь у конференції взяли представники з 4 країн світу та 132 наукових, науково-дослідних, фінансових установ, урядових, громадських структур та представники бізнесу.

Обговорювались актуальні питання стратегічного маркетингового управління, впровадження медіамаркетингу як інноваційного напряму маркетингових комунікацій компаній, а також взаємозв’язок інтерактивного маркетингу та інформаційної логістики в системі транскордонного співробітництва.

Під час зустрічі проректор університету Познанської вищої школи педагогіки та адміністрації ім. Мешка I подякував за плідну співпрацю представникам кафедри маркетингу Національного авіаційного університету.

За результатами роботи конференції було прийнято рішення щодо публікацію спільної монографії. Наступна зустріч планується восени.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ КОВАЛЕНКО ЄВГЕНА ВОЛОДИМИРОВИЧА

 

26 червня 2018 року о 10.00

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.062.02 Національного авіаційного університету відбудеться захист дисертації Коваленко Євгена Володимировича

на тему: «Організаційно-економічний механізм управління корпоративною соціальною відповідальністю»

за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

(адреса: м. Київ, проспект Космонавта Комарова, 1, корпус 1, ауд. 334)

 

Ознайомитись з авторефератом дисертації можна в репозитарії НАУ за наступним посиланням: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/34546

Ознайомитись з дисертацією можна в репозитарії НАУ за наступним посиланням: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/35261