Ярмолюк Олексій Ярославович

Ярмолюк Олексій Ярославович

Оставляя комментарии - подумайте о нормах приличия.

URL сайту: http://iem.nau.edu.ua

Зустріч студентів та викладачів ФЕБА з підприємцем Денисом Довгополим

27 березня відбулася зустріч студентів та викладачів ФЕБА з підприємцем Денисом Довгополим. 

Обговорили питання змін у бізнес-середовищі за останні 100 років та перспективи на майбутнє, приклади традиційних та інноваційних бізнес-моделей, особливості роботи великих транснаціональних компаній та малих колективів, які втілюють найнеймовірніші start-up у життя.

Цікавим для аудиторії був також блок про роботу Силіконової Долини, про успішні та провальні проекти, про критерії, що визначають інвестиційну привабливість бізнес-ідей.

Основний меседж для студентів - максимально ефективно використовувати свій час:

-         вивчати іноземні мови, не буде зручнішого часу у житті, ніж період студентства;

-         використовувати всі доступні онлайн-сервіси для самоосвіти, успішні проекти народжуються на стику різних сфер (математика та мистецтво);

-         самостійно подорожувати та відривати для себе світ!

 

Вітаємо призерку конкурсу студентських і наукових робіт,Анну Величко!

Наприкінці березня  2018 року у місті Харкові відбувся ІІ тур  Всеукраїнського конкурсу студентських і наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук на базі Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова.

 

Анна Величко, студентка IV курсу факультету економіки та бізнес-адміністрування спеціальності «Логістика», отримала Диплом ІІІ ступеня. Завдяки ґрунтовній професійній підготовці, взаємному бажанню молоді та викладачів до самовдосконалення та розвитку студенти-логісти  вже традиційно показують високі результати на подібних наукових змаганнях.

 

Щиро вітаємо нашу студентку та її наукового керівника, кандидата технічних наук, доцента кафедри логістики - Савченко Лідію Володимирівну з перемогою та бажаємо подальшого підкорення наукових вершин, що відповідає духу постійного розвитку та вдосконалення Національного авіаційного університету!

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ

ЗАПРОШУЄМО ПРИЙНЯТИ УЧАСТЬ У

ІХ Всеукраїнській науково-практичній конференції

«СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО КРЕАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ»,

що відбудеться 19 квітня 2018 року

 

До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі ВНЗ,

 представники авіаційних компаній, докторанти, аспіранти, студенти.

 

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ  роботи конференції:

  • Стратегічні напрями розвитку підприємства в глобалізаційних умовах.
  • Динамічне управління економічними процесами на підприємстві.
  • Інноваційна активність підприємств на внутрішніх та зовнішніх ринках.
  • Конкурентоспроможність підприємств повітряного транспорту.
  • Математичні методи, моделі та інформаційні бізнес-технології в управлінні підприємством
  • Перспективи  розвитку авіаційного транспорту.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Місце проведення: 03680, м.Київ, пр. Комарова, 1, НАУ, ФЕБА, кафедра економіки повітряного транспорту, корпус 2, ауд.2.402.

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:

Голова:

Ареф’єва Олена Володимирівна доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки повітряного транспорту НАУ.

Заступник голови:

Вовк Ольга Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки повітряного транспорту НАУ.

Члени:

Leshek Wożniak – doktor habilatowany, profesor, kierownik katedry Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza (Польша, м.Жешув);

Котлубай Олексій Михайлович – доктор економічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (м. Одеса);

Кучерук Галина Юріївна – доктор економічних наук, професор, професор кафедри бізнес-логістики та транспортних технологій Державного університету інфраструктури та технологій (м. Київ);

Мних Ольга Богданівна – доктор економічних наук, професор,  професор кафедри маркетингу і логістики, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка»(м. Львів);

Мягких Ірина Миколаївна – доктор економічних наук, професор, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри підприємництва та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну (м. Київ);

Прохорова Вікторія Володимирівна - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та організації діяльності суб'єктів господарювання Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків);

Шкарлет Сергій Миколайович – доктор економічних наук, професор, ректор Чернігівського національного технологічного університету (м. Чернігів);

Штангрет Андрій Михайлович доктор економічних наук, професор,  завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту Української академії друкарств (м. Львів);

Технічні секретарі:

Кириченко Анжела Іванівна – фахівець кафедри економіки повітряного транспорту НАУ;

Соборайчук Тетяна Юріївна – старший лаборант кафедри економіки повітряного транспорту НАУ.

Контактні особи:

тел. +38 (097) 101-17-67 – к.е.н., доцент Вовк Ольга Миколаївна.

тел. +38 (044) 406-79-75 – технічні секретарі.

 

 

 

 

Умови участі

Для участі у конференції необхідно до 7 квітня 2018р.:

1. Зареєструватись за посиланням https://docs.google.com/forms/d/1QJuLLMpECEt0w_qlyoT3-XHz14LNHFhoGfWwjUlVMZE/edit або надати інформацію (П.І.П., установа, контакти, напрям конференції, форма участі, назва тез доповіді) у вигляді окремого файлу.

2. Тези або доповідь оформлені відповідно до вимог в роздрукованому та електронному вигляді у форматі «.doc».

3. Участь у конференції безкоштовна. Вартість друку збірника тез 70 грн./стор. Публікація матеріалів іноземних учасників (та їх співавторів) безкоштовна.

За результатами роботи конференції збірник тез доповідей та програма будуть опубліковані на початок конференції, а також розміщені на сторінці кафедри економіки повітряного транспорту в репозитарії Національного авіаційного університету (http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9563). 

Увага! Погоджуючись взяти участь в нашій конференції, автор (автори) висловлює згоду на опублікування матеріалів своїх доповідей в мережі Інтернет. Студенти мають надавати матеріали за підписом наукового керівника (консультанта).

Матеріали подавати на електронну адресу: economy-nau@ukr.net або особисто технічним секретарям за адресою: Україна, м.Київ, пр. Комарова, 1, НАУ, Факультет економіки та бізнес-адміністрування, кафедра економіки повітряного транспорту, корпус 2, ауд. 2.402, тел. +38 (044) 406-79-75. Оплату можні здійснити при особистій подачі матеріалів. У випадку он-лайн подачі матеріалів реквізити надсилаються після отримання заявки та тез.

ФОРМА ЗАЯВКИ

Прізвище, Ім’я, По батькові      

 

Назва організації, структурний підрозділ

 

Посада

 

Вчений ступінь, вчене звання

 

Статус

(викладач, студент, магістрант, аспірант, здобувач, ін.)

Науковий керівник (для студентів обов’язково !!!)

 

Назва доповіді  (українською, англійською)

 

Форма участі у конференції:

- виступ; - виступ  та друк тез; - заочна участь

Потреба у технічних засобах:

- так; - ні

Поштова адреса (з індексом)

 

Електронна адреса

 

Контактний телефон

 

ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Формат файлу - MS Word, формат аркушу – А5,  поля – 1,0 см, шрифт  - TimeNewRoman10 pt, міжрядковий інтервал – 1, вирівнювання тексту по ширині, абзац – 1,0 см, рисунки – чорно-білі (згруповані), обсяг – 1- 2 повних сторінок. Рубрикація тез доповідей повинна містити наступні данні:

- ініціали та прізвище автора (співавторів) (вирівнювання по правому краю, жирний);

-  ініціали та прізвище наукового керівника, науковий ступінь та вчене звання (вирівнювання по правому краю, жирний);

- назва організації, де працює чи навчається автор(и) (вирівнювання по правому краю, жирний);

- назва тез (великими літерами, вирівнювання по центру, жирний);

- викладення тез;

- список літератури, оформлений відповідно до діючих вимог (не обов’язковий).

Назви файлів із матеріалами конференції обов’язково повинні відповідати прізвищу першого співавтора.

До електронного носія  студентами додається паперовий варіант тез, підписаний автором (авторами) та для студентів - науковим керівником. Автори несуть відповідальність за зміст і достовірність поданих матеріалів. Подані матеріали публікуються у авторській редакції.

Зразок оформлення тез доповідей

Мазур О.О.,  студент,

Науковий керівник: д.е.н., проф. Малик П.В.

Національний авіаційний університет, м. Київ

Прикладні проблеми РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОШО ПОТЕНЦІАЛУ на АВІАпідприємствах УКРАЇНИ

Розглядаючи сучасну практику управління економічним потенціалом, варто звернути увагу ....

Вітаємо нашу команду «ФЕБА+ФТТ» з перемогою в конкурсі «Березневі паростки 2018»!!! Економісти ще раз довели, що вони найкращі!!! Такого виступу «Березневі» не бачили давно. Талановито, креативно, дуже гармонійно….. виступ пройшов на одному диханні!!!

 І, як результат – перемога в номінаціях: «Краща чоловіча роль» - Ткаченко Дмитро, «Відкриття Паростків» - Власенко Анастасія, «Кращий вокальний номер» і нарешті, 1 місце в конкурсі!!!!

Дякуємо вам, наші дорогі першокурсники, за чудове свято, за ваш талант та наполегливість! Дякуємо і старшокурсникам за допомогу та підтримку команди!!! Молодці!!!

ФЕБА – так тримати!!!

 Березневі паростки 2018 НАУ

 Березневі паростки 2018 НАУ

 Березневі паростки 2018 НАУ

 

Шановні колеги!

Надаємо інформацію щодо організації та проведення ХVІІI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів «ПОЛІТ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ», що відбудеться 3-6 квітня 2018 р.

 

Засідання секції «Економіка та бізнес-адміністрування» відбудеться 5 квітня 2018 р.

 

У вкладенні наведено детальну інформацію щодо умов та термінів подачі матеріалів.

Студенти реєструються до 23.03.18 за вказаним посиланням.

Цього року до рецензування матеріалів конференції запрошуються аспіранти, молоді викладачі, доценти. Рецензенти повинні до 16.03.18 зареєструватись за вказаним у інформаційному листі посиланням. До 26.03.18 – рецензування матеріалів. До 30.03.18 – доопрацювання матеріалів.

 

20 березня (15:20 в NAU HUB) відбудеться тренінг для рецензентів.

20 березня (17:00 в NAU HUB) – тренінг для студентів з написання тез на конференцію (яким це потрібно).

 

Запрошуємо до участі! Умови участі можете завантажити в прикріпленні.

3 березня 2018 року відбувся випуск магістрів усіх спеціальностей факультету економіки та бізнес-адміністрування. У святковому залі головного корпусу були присутні численні гості, батьки, викладачі та випускники.

Обличчя випускників та їх батьків випромінювали радість, завзяття та впевненість у майбутньому. Вітаємо наших випускників із успішним подоланням одного із найвагоміших життєвих підйомів.

Зичимо Вам творчого натхнення, наполегливості та успіхів у всіх добрих починаннях, здійснення усіх ваших мрій і життєвих планів. Нехай ваші молоді серця наповняться святковим настроєм і радістю вступу на ниву дорослого життя.

4 квітня 2018 року на базі кафедри економічної теорії відбудеться Загальноукраїнська науково – практична конференція "Актуальні питання розвитку європейської економічної думки". Запрошуємо до участі всіх бажаючих. Інформаційний лист додається.

 

3.03.2018 о 14:00 В актовому залі 1 корпусу НАУ відбудеться урочисте вручення дипломів випускникам ФЕБА.

Для тих хто не встиг підписати обхідні листи - з'явитись до 13:30.

 

27-28 лютого на базі КНТЕУ відбувся всеукраїнський креатив батл "Рекламний полігон 2018" в якому змагалися 24 команди з Києва, Харкова, Одеси, Чернівців, Сум, Черкас. Кожна команда повинна була розробити комунікативну кампанію для двох проектів протягом 36 годин. Перший був запропонований компанією "Соса Соla" і представляє собою освітню онлайн-платформу, а другий - навчально-виробничий центр кулінарного мистецтва, запропонований КНТЕУ.
До складу шановного Журі креатив-баттлу увійшли: 1. Костянтин Шнайдер– креативний директор Креативного агентства Saatchi & Saatchi Ukraine – голова Журі 2. Ольга Кудіна – спеціаліст із корпоративної відповідальності компанії «Кока-Кола Беверіджиз Україна» 3. Павло Мельник-Крисаченко – арт-директор компанії BBDO Ukraine 4. Іветта Делікатна – голова Правління ГО Change Communication 5. Едуард Андрєйченко – директор компанії «Україна Арт» 6. Михайло Іртлач – директор із маркетингу компанії «Медіасаппорт» 7. Лариса Мельничук – менеджер із розвитку групи логістичних компаній ZAMMLER, заступник голови Комітету з питань зовнішньоекономічної діяльності при Київській Торговельно-Промисловій Палаті 8. Наталя Слєпцова – маркетинг-директор платіжної системи Interkassa 9. Тетяна Желтомирська – керівник напряму маркетингу та партнерських відносин, StarLadder (міжнародний оператор кіберспортивних турнирів) 10. Вікторія Ждан – директор навчально-виробничого центру Rest.Art.Kitchen 11. Гаврилечко Юрій, економічний експерт ГО «Фонд суспільної безпеки», член експертно-аналітичної групи «Україна-2015».
Переможцями креатив-баттлу стала команда "Avias", до складу якої увійшли студентки Національного авіаційного університету Савченко Анна, Саідова Ганна, Ткачук Марина, Луцик Тетяна (спеціальність “Маркетинг”) та студент Університету державної фіскальної служби України Головій Костянтин.
Ця команда стала єдиною, чиї обидва проекти увійшли до фіналу. Учасники команди отримали 1 і 2 місця за свої проекти відповідно та загальне перше місце в креатив-батлі "Рекламний полігон 2018"
 
Учасники креатив-баттлу "Рекламний полігон" (зима 2018) м. Київ
 
Початок. Капітани команд отримали завдання
 
ЧЕМПІОНИ!!! Переможці - втомлені (36 годин креативу без сну), але щасливі!!!

Пишаємося! Бажаємо подальших успіхів! Творчих та креативних рішень!!!

Шановні колеги, та учасники конференцій. Вашій увазі надаються для скачування Збірники Конференцій проведених 14.12.2018 та 21.12.2018

Файли прикріплені до цієї новини!