Ярмолюк Олексій Ярославович

Ярмолюк Олексій Ярославович

Оставляя комментарии - подумайте о нормах приличия.

URL сайту: http://iem.nau.edu.ua

ВІД ІДЕЇ ДО УСПІХУ

18 листопада 2022, 6:47 am

Вітаємо з перемогою у VІ Всеукраїнському конкурсі студентських проектів «ВІД ІДЕЇ ДО УСПІХУ» Олександра Малукала  та  Ігоря Апончука,  здобувачів другого рівня вищої освіти ОС «Магістр» спеціальності «Маркетинг» ФЕБА та їх наукового керівника - доцента кафедри маркетингу Ганну Радченко, які командою представляли Національний авіаційний університет та посіли почесне ІІ місце!

22 листопада 2022 р. відбулось засідання Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти на якому ухвалено рішення про акредитацію освітньо-професійної програми «Міжнародний маркетинг» другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 075 «Маркетинг» (гарант ОПП – к.е.н., доцент Анна ШЕВЧЕНКО) та надано сертифікат про акредитацію № 3638 терміном дії до 01.07.2028 р.

Шановні науковці, викладачі, здобувачі вищої освіти та докторанти, представники підприємства, бізнес-структур, установ, урядових та громадських організацій!

19 листопада 2022 року відбулося засідання кафедри Фінансів, обліку та оподаткування. Обговорювалися та розглядалися вибіркові  дисципліни за ОС Бакалавр спеціальностей  071 «Облік і оподаткування» і 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

25.10.2022 доцентом кафедри фінансів, обліку та оподаткування ФЕБА Оленою РИБАК (к.е.н., доцент) у групі ФК – 314 Б було проведено планову відкриту лекцію на тему «Планування проектів реальних інвестицій» у рамках  робочої програми навчальної дисципліни «Інвестування».

Родзинкою лекції став  практичний кейс, що містив  демонстрацію відео в режимі реального часу та показ розрахунку та презентації інвестиційного проекту, який було розпочато до впровадження компанією – виробником нетканих матеріалів у 2021 році. Здобувачі вищої освіти брали активну участь в ході лекції, задавали питання, цікавились наданим матеріалом та використовували додаткові можливості роботи в Google Classroom.

 

 

 

 

Захід, що відбувся в режимі онлайн відвідали: завідувач кафедри фінансів, обліку та оподаткування д.е.н, проф. Тетяна КОСОВА, представник навчального відділу Алла Вітусевич, науково – педагогічні працівники кафедри фінансів, обліку та оподаткування, а саме: д.е.н., проф. Надія Антипенко, к.е.н., доц. Інна Афанас’єва, д.е.н., проф. Ніна Овсюк, к.е.н., доц. Юлія ВЛАДИКА, старший викладач Лариса ТУРОВА. За результатами обговорення на засіданні кафедри було визначено, що лекція відповідала вимогам вищої школи.

Вітаємо Олену Миколаївну із заслуженою високою оцінкою і бажаємо їй творчих успіхів у подальшій науково-педагогічній діяльності!!!!!

10.10.2022 викладачем кафедри фінансів, обліку та оподаткування Ніною ОВСЮК (д.е.н., доцент) було проведено планову  відкриту лекцію на тему «Облік оборотних активів суб'єктів малого підприємництва» у межах  робочої програми навчальної дисципліни «Облік і звітність суб'єктів малого підприємництва» для здобувачів групи ОА-315 Б.

28.09.2022 професором кафедри Надією АНТИПЕНКО (д.е.н., доцент) у групі ФК – 214б на тему «Оформлення результатів економічного аналізу» у рамках робочої програми навчальної дисципліни «Економічний аналіз».

На постійну роботу у експертний відділ газети «Все про бухгалтерський облік» запрошуються:

Каталог вибіркових дисциплін

15 листопада 2022, 6:00 pm

14 листопада на засіданні кафедри маркетингу ФЕБА НАУ було запропоновано для обговорення питання щодо перегляду та наповнення каталогу вибіркових дисциплін для здобувачів першого бакалаврського рівня вищої освіти на 2023-2024 н.р.

В понеділок 21 листопада 2022 року о 16:00 зустріч викладачів та студентів кафедри бізнес-аналітики та цифрової економіки ФЕБА Національного Авіаційного Університету зі стейкхолдером - Шумар Наталією Леонідівною,