Ярмолюк Олексій Ярославович

Ярмолюк Олексій Ярославович

Оставляя комментарии - подумайте о нормах приличия.

URL сайту: http://iem.nau.edu.ua

В форматі активного обговорення сучасних інструментів цифровізації наукової і освітньої сфери України  8 листопада 2022 року відбувся круглий стіл «ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ НАУКИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ». Захід був проведений за сприяння Міністерства освіти і Науки України, Національної академії наук України

Програма проведення акредитаційної експертизи ОП "Маркетинг" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 075 "Маркетинг"

Програма проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Облік і аудит» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти в Національному авіаційному університеті

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної групи а Національному авіаційному університеті (далі - ЗВО) під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Облік і аудит» (ID програми в ЄДЕБО 6945), а також умови її роботи. Дотримання цієї програми є обов'язковим як для ЗВО, так і для експертної групи. Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за згодою як експертної групи, так і ЗВО.
Узгоджена програма фіксується в інформаційній системі Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти і є частиною матеріалів акредитаційної справи.
І. Загальні умови роботи експертної групи
1.1. ЗВО на час роботи експертної групи в дистанційному форматі (з використанням платформи ZOOM) створює можливість для організації роботи та спілкування з фокус-групами відповідно до затвердженої програми акредитаційної експертизи.
1.2. Внутрішні онлайн-зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це погоджено експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші особи.
1.3. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у програмі для кожної зустрічі, у погоджений час. Зустрічі, включені до розкладу, є закритими. На них не можуть бути присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу.
1.4. У розкладі програми передбачається резервна зустріч, на яку експертна група може запросити будь-яких осіб, якщо проведення такої зустрічі зумовлене необхідністю проведення акредитаційної експертизи. Експертна група повідомляє про це ЗВО у розумні строки; ЗВО має вжити розумних заходів, аби забезпечити участь відповідної особи у резервній зустрічі.
1.5. У розкладі програми передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов'язаний завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату, часу і місце проведення такої зустрічі.
1.6. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення акредитаційної експертизи, на запит експертної групи.
1.7. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов'язаних з акредитацію освітньої програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювакня.
1.8. Акредитаційна експертиза проводиться у віддаленому (дистанційному) форматі.

Завантажити програму та графік

 За результатами навчальних, наукових здобутків, активної громадської і волонтерської роботи здобувачі Факультету економіки та бізнес-адміністрування (ФЕБА) отримають академічні  стипендії Верховної Ради України та Президента України.

Молоді вчені факультету економіки та бізнес-адміністрування НАУ вкотре відзначились своїми науковими здобутками

Ми теж дистанційно! Але в цьому році вирішили зустрітися в Zoom з друзями та колегами з кафедри маркетингу та туризму Маріупольського державного університету (м. Київ) та з кафедри маркетингу та бізнес-аналітики Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця) на круглому столі для обговорення сучасних тенденцій в маркетингу.

І ось, 22 жовтня 2022 року відбулася друга зустріч з шановним спікером ?, присвячена темі «Прогнозування в цивільній авіації». Незважаючи на напружену ситуацію в багатьох містах України, обумовлену агресією ворога, обстрілами та пошкодженням енергетичної інфраструктури, зустріч відбулася, а численні присутні жваво обговорювали запропонований Максимом матеріал, який був представлений актуальними питаннями:

Надзвичайно насичена за рівнем емоцій, сліз від спогадів, хвилювань та вражень була онлайн зустріч з військовослужбовцем державної прикордонної служби, сержантом Ігорем Коротуном, який з 24 лютого, перебуваючи на службі, зустрічав ворожі атаки на першій лінії оборони Волновахи. Отримав тяжке поранення, відновлюється, та вже повернувся на службу.

У рамках співпраці з кафедрою девелопменту нерухомості, обліку та маркетингу ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» 22.12.2021 для здобувачів вищої освіти ПДАБА спеціальності «Облік і оподаткування» доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування НАУ Афанас’єва Інна Іванівна провела вебінар на тему «Сучасні тенденції трансформації бухгалтерського обліку» та отримала подяку за цікаву доповідь та позитивний фідбек від студентів. Зустріч була продуктивною, запланували ряд спільних заходів на наступний семестр.

Зустрічі майбутніх маркетологів з запрошеними фахівцями практиками – це завжди подія!