Аня

Аня

2 лютого 2023 року  на кафедрі бізнес-аналітики та цифрової економіки  факультету економіки та бізнес-адміністрування відбулось свято, присвячене українській культурі «Українська пісня – це душа народу, яка єднає і окриляє».

На факультеті економіки та бізнес-адміністрування 2 лютого 2023 року кафедрою економіки повітряного транспорту ФЕБА було проведено зустріч з провідним науковим співробітником Інституту економіки та прогнозування НАН України, к.е.н., доценткою Оленою Бойко, до якої долучились заступниця декана Ольга Вовк, науково-педагогічні працівники кафедри та здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів. Тема зустрічі: «Особливості розвитку інноваційної інфраструктури: світовий та вітчизняний досвід».

З вітальним словом до учасників звернулась завідувачка кафедри Олена Ареф’єва, яка зазначила, що в контексті відновлення країни, що потребує залучення значних фінансових ресурсів, важливим є питання щодо визначення пріоритетних напрямів, одним з яких може стати функціонування інноваційної інфраструктури.

Під час свого виступу Олена Бойко охарактеризувала зарубіжний та вітчизняний досвід розвитку інноваційної інфраструктури, зокрема питання щодо створення та розвитку наукових парків, кластерів, індустріальних парків та технопарків. На завершення зустрічі учасники мали змогу подискутувати в контексті обговорюваної теми.

Висловлюємо щиру вдячність спікеру за можливість здобути новий досвід та сподіваємось на подальшу співпрацю !

27 лютого 2023 на кафедрі економіки повітряного транспорту ФЕБА відбувся захист випускних робіт здобувачів вищої освіти заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. На початку захисту студентів привітала голова державної екзаменаційної комісії д.е.н. професорка кафедри економіки та підприємництва КНУТіД Ірина Мягких. Завідувачка кафедри, д.е.н., професорка Олена Ареф'єва побажала успішного захисту та наголосила на важливості відбудови підприємств та актуальності спеціальності у трансформаційних умовах економіки. Кафедра економіки повітряного транспорту вітає випускників з успішним захистом та бажає подальших професійних успіхів !

1 березня 2023 року на кафедрі бізнес аналітики та цифрової економіки факультету економіки та бізнес-адміністрування (ФЕБА) розпочалась IV Міжнародна науково-практична конференція «Бізнес-аналітика: моделі, інструменти та технології»

За програмою конференції протягом 3 днів передбачається обговорення наукових здобутків у розробці та впровадженні новітніх цифрових технологій, економіко-математичних методів та моделей в системи управління соціально-економічними процесами в межах глобалізованого суспільства.

Участь в заході беруть представники фахової міжнародної спільноти викладачів, науковців, міжнародних партнерів, студентів. Важливим аспектом роботи конференції є практичні напрацювання та пропозиції щодо подальшого економічного розвитку України в умовах післявоєнної відбудови, вирішення пов’язаних з цим процесом проблем та їхнього запобігання.

З вітальним словом до учасників конференції звернулась завідувач кафедри бізнес аналітики та цифрової економіки Наталія Касьянова, яка наголосила на важливості таких наукових заходів, що покликані розвивати наукову думку щодо виявлених економічних проблем країн світу й України, а також напрацювати шляхи їх вирішення. Від адміністрації ФЕБА учасників конференції привітала заступниця декана з інформатизації, наукової та виховної роботи Ольга Вовк. Також до вітань та наукової дискусії IV міжнародної науково-практична конференції долучились науковці з Національного Луїського університету (Польща), Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі (Грузія), Інституту гуманітарних та соціальних наук Даугавпілського університету (Латвія).

Цьогоріч одним із нововведенням у роботі конференції стане наявність тематичної секції «Українська пісня – це душа народу, яка єднає і окриляє», де учасники зможуть неформально поспілкуватись про історію та культуру українського народу, сучасну музику, традиції, види пісень та їх метаморфози, а також про щасливе мистецьке майбутнє українців (запрошуємо приєднатись за посиланням: https://meet.google.com/vzk-bvhr-jos).

Водночас, предметне обговорення на конференції продовжиться 2 та 3 березня 2023 року на засіданнях наукових секціях і завершиться підбиттям підсумків на засіданні круглого столу (запрошуємо приєднатись за посиланням: https://meet.google.com/rtt-ibht-zxc).

Робота секцій розпочинається о 10:00

 

Провідні науково-педагогічні працівники кафедри фінансів, обліку та оподаткування на чолі з завідувачем кафедри д.е.н., професором Косовою Тетяною Дмитрівни у складі д.е.н., професорів Антипенко Надії Василівни, Овсюк Ніни Василівни, к.е.н., доцента Бондаренко Ольги Михайлівни протягом 20 лютого – 01 березня 2023 роки брали активну участь у роботі Науково-методичного центру вищої та фахової передвищої освіти (НМЦ ВФПО) у рамках Робочих зустрічей членів Єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) за спеціальностями 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок».

24-25 лютого 2023 року на кафедрі фінансів, обліку та оподаткування було проведено захист випускних робіт здобувачів вищої освіти заочної форми навчання спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» у кількості 14 осіб.

Тематика випускних робіт була різноманітною і обумовлена широким спектром об’єктів дослідження, а саме: органи державного управління (у т.ч. Держана служба аудиту України, Державне казначейство України, Державна фіскальна служба), установи Національного банку України, банківські установи другого рівня, страхові компанії,  авіаційні підприємства, підприємства різних видів економічної діяльності реального сектора економіки промисловості, сільського господарства, торгівлі.

Державні екзаменаційні комісії за спеціальностями визнали достатній рівень підготовки і захисту випускних робіт, про що свідчать отримані здобувачами вищої освіти оцінки «відмінно» і «добре»).

Бажаємо успішного професійного життя нашим випускникам ОПП «Облік і аудит», «Фінанси і кредит» ОС «Бакалавр»!!!!

Шановні випускники кафедри фінансів, обліку та оподаткування, вітаємо Вас, пишаємося Вами, ласкаво запрошуємо в магістратуру!

Автономна республіка Крим та м. Севастополь уже дев’ять років перебувають  у російській окупації. 26 лютого 2014 року в м. Сімферополь відбувся багатотисячний мітинг на підтримку цілісності України і, за наказом Президента України, це день є пам’ятною датою з відзначення Кримського спротиву російській окупації.

На факультеті економіки та бізнес-адміністрування (ФЕБА) 27 лютого відбулись національно-патріотичні зустрічі викладачів і студентів, які поділились особистими спогадами  про захоплення Кримського півострову, про надію на повернення в український Крим. Протягом дня були проведені круглі столи

- на кафедрі бізнес-аналітики та цифрової економіки ФЕБА доцент кафедри Кудлай Віра Григорівна із студентами зустрілись для  обговорення теми «Спротив російській окупації в Криму»;

- на кафедрі економіки повітряного транспорту ФЕБА доцент кафедри Ковальчук Альона Миколаївна провела зустрічі за темою «Крим – це Україна»;

- на кафедрі маркетингу ФЕБА Фісун Юлія Володимирівна з наставниками академічними групами провела зустрічі на тему «Окупована Батьківщина», а асистент кафедри Созинова Ірина Валентинівна зі студентами розглянути матеріали до  теми «Крим. Історія і сьогодення»;

- викладачі і студенти кафедри фінансів, обліку та оподаткування ФЕБА, за організації доцента кафедри Рибак Олени Миколаївни, зустрілась на обговоренні історичних подій «Річниця незламності та спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя».

-на кафедрі економіки та бізнес-технологій ФЕБА асистент кафедри Максименко Жанна Василівна провела зустріч на тему «Дев’ять років кримського спротиву російської окупації».

З надією на встановлення історичної справедливості, перемоги над російськими окупантами сьогодні в Автономній республіці Крим сьогодні віримо у силу ЗСУ, працюємо над формуванням патріотичної свідомості та національно ідентичності кожного громадянина України.

23 лютого 2023 року відбулось чергове засідання Спеціалізованої вченої ради Д 26.062.02 (далі - Рада), котра працює за науковими профілями: 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»,08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»,08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит». Засідання відкрив Голова Ради Смерічевський Сергій Францович, доктор економічних наук, професор, декан факультету економіки та бізнес-адміністрування (ФЕБА) Національного авіаційного університету.

До розгляду було презентовано наукові здобутки на отримання наукових ступенів:

- доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» - Побереженої Заріни Миколаївни, доцента кафедри економіки та бізнес-технологій ФЕБА. Науковий керівник: Ареф’єва Олена Володимирівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки повітряного транспорту ФЕБА. Тема дисертації «Управління формуванням бізнес-моделі авіапідприємств на конкурентних ринках».

- кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» - Терещенко Ольги Василівни, здобувачки. Науковий керівник: Косова Тетяна Дмитрівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, обліку та оподаткування ФЕБА. Тема дисертації «Механізми регулювання валютного ринку в умовах відкритості національної економіки».

Члени Ради заслухали доповіді здобувачок, їхніх наукових керівників. Ознайомились із відгуками опонентів, обговорили основні наукові результати. За результатами розгляду дисертаційних робіт та наукової дискусії Рада надала позитивну оцінку дослідженням здобувачок та рекомендувала присудження наукових ступенів Побережній З.М. і Терещенко О.В.

Результативна робота Спеціалізованої вченої ради Д 26.062.02 доводить актуальність досліджень та перспективи розвитку інтелектуального потенціалу України, економічної відбудови й нарощування наукових здобутків університету!

 

В сучасних викликах та умовах дистанційного навчання студенти особливо цінують зустрічі в аудиторіях Національного авіаційного університету. Факультет економіки та бізнес-адміністрування (ФЕБА ) постійно працює над створенням можливостей для здобуття нового практичного досвіду, професійних навичок, результативних комунікацій студентів з викладачами, стейкхолдерами, роботодавцями та професіоналами у обраних спеціальностях.

21 лютого було організовано зустріч здобувачів вищої освіт з полковником, старшим науковим співробітником науково-дослідної лабораторії проблем оборонного менеджменту навчально-наукового центру оборонного менеджменту Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Тема зустрічі «Управління ризиками економічної діяльності». Окрім прикладних аспектів управління ризиками, Олексій Постніков запропоновував студентам взяти участь у колективному конкурсі-змаганні на формування навичок побудови організаційних структур та оптимізації бізнес-процесів. Бізнес-гра проявила креативні ідеї студенті ФЕБА, їх здатність до критичного мислення та оптимізації виробничих процесів. Робота в аудиторії задовольнила комунікаційні запити студентів, дозволила поспілкуватись на професійній теми і розкрити особистий потенціал кожного студента.

Ознайомитись із деталям зустрічі можна за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=9jw5Km4gjvA

Вдячні за можливості професійного зростання, комунікацію студентів з викладачами та практиками в аудиторіях та формування нового покоління професіоналів!

21.02.2023 року на кафедрі економіки повітряного транспорту факультету економіки та бізнес-адміністрування (ФЕБА) відбулась вже традиційна зустріч з представницею Ради роботодавців ФЕБА, стейкхолдером кафедри, к.е.н., доценткою кафедри, керівницею експертної групи з питань транскордонного співробітництва Директорату регіональної політики Міністерства розвитку громад та територій України Аксенією Каєю, до якої долучились заступниця декана Ольга Вовк, науково-педагогічні працівники кафедри та здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів. Тема зустрічі: «Відбудова інфраструктури України: пріоритети, підсумки 2022 року та плани на 2023 рік».

З вітальним словом до учасників звернулась завідувачка кафедри Олена Ареф’єва, яка зазначила, що питання відбудови інфраструктури України в сучасних умовах є досить актуальним, а проведення зустрічей із залученням фахівців-практиків є дуже важливою у процесі реалізації освітніх програм як для здобувачів вищої освіти, так і для науково-педагогічних працівників.

Під час свого виступу Аксенія Кая охарактеризувала План Відновлення України, зокрема в рамках плану визначено особливості Національних програм для досягнення ключових результатів, потреби у фінансуванні, проєкти на виконання Плану Відновлення, ефективні інструменти державного управління для відновлення інфраструктури, розкрито функціонал системи цифрового управління відбудовою. План Відновлення України спрямований на прискорення стійкого економічного зростання, а візією відновлення України є: «Сильна європейська країна – магніт для іноземних інвестицій».

На завершення зустрічі учасники мали змогу порівняти дані з результатами попередньої зустрічі та поставити запитання.

Висловлюємо щиру вдячність спікеру за можливість здобути новий досвід та сподіваємось на подальшу співпрацю !