Аня

Аня

Провідні науково-педагогічні працівники кафедри фінансів, обліку та оподаткування на чолі з завідувачем кафедри д.е.н., професором Косовою Тетяною Дмитрівни у складі д.е.н., професорів Антипенко Надії Василівни, Овсюк Ніни Василівни, к.е.н., доцента Бондаренко Ольги Михайлівни протягом 20 лютого – 01 березня 2023 роки брали активну участь у роботі Науково-методичного центру вищої та фахової передвищої освіти (НМЦ ВФПО) у рамках Робочих зустрічей членів Єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) за спеціальностями 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок».

24-25 лютого 2023 року на кафедрі фінансів, обліку та оподаткування було проведено захист випускних робіт здобувачів вищої освіти заочної форми навчання спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» у кількості 14 осіб.

Тематика випускних робіт була різноманітною і обумовлена широким спектром об’єктів дослідження, а саме: органи державного управління (у т.ч. Держана служба аудиту України, Державне казначейство України, Державна фіскальна служба), установи Національного банку України, банківські установи другого рівня, страхові компанії,  авіаційні підприємства, підприємства різних видів економічної діяльності реального сектора економіки промисловості, сільського господарства, торгівлі.

Державні екзаменаційні комісії за спеціальностями визнали достатній рівень підготовки і захисту випускних робіт, про що свідчать отримані здобувачами вищої освіти оцінки «відмінно» і «добре»).

Бажаємо успішного професійного життя нашим випускникам ОПП «Облік і аудит», «Фінанси і кредит» ОС «Бакалавр»!!!!

Шановні випускники кафедри фінансів, обліку та оподаткування, вітаємо Вас, пишаємося Вами, ласкаво запрошуємо в магістратуру!

Автономна республіка Крим та м. Севастополь уже дев’ять років перебувають  у російській окупації. 26 лютого 2014 року в м. Сімферополь відбувся багатотисячний мітинг на підтримку цілісності України і, за наказом Президента України, це день є пам’ятною датою з відзначення Кримського спротиву російській окупації.

На факультеті економіки та бізнес-адміністрування (ФЕБА) 27 лютого відбулись національно-патріотичні зустрічі викладачів і студентів, які поділились особистими спогадами  про захоплення Кримського півострову, про надію на повернення в український Крим. Протягом дня були проведені круглі столи

- на кафедрі бізнес-аналітики та цифрової економіки ФЕБА доцент кафедри Кудлай Віра Григорівна із студентами зустрілись для  обговорення теми «Спротив російській окупації в Криму»;

- на кафедрі економіки повітряного транспорту ФЕБА доцент кафедри Ковальчук Альона Миколаївна провела зустрічі за темою «Крим – це Україна»;

- на кафедрі маркетингу ФЕБА Фісун Юлія Володимирівна з наставниками академічними групами провела зустрічі на тему «Окупована Батьківщина», а асистент кафедри Созинова Ірина Валентинівна зі студентами розглянути матеріали до  теми «Крим. Історія і сьогодення»;

- викладачі і студенти кафедри фінансів, обліку та оподаткування ФЕБА, за організації доцента кафедри Рибак Олени Миколаївни, зустрілась на обговоренні історичних подій «Річниця незламності та спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя».

-на кафедрі економіки та бізнес-технологій ФЕБА асистент кафедри Максименко Жанна Василівна провела зустріч на тему «Дев’ять років кримського спротиву російської окупації».

З надією на встановлення історичної справедливості, перемоги над російськими окупантами сьогодні в Автономній республіці Крим сьогодні віримо у силу ЗСУ, працюємо над формуванням патріотичної свідомості та національно ідентичності кожного громадянина України.

23 лютого 2023 року відбулось чергове засідання Спеціалізованої вченої ради Д 26.062.02 (далі - Рада), котра працює за науковими профілями: 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»,08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»,08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит». Засідання відкрив Голова Ради Смерічевський Сергій Францович, доктор економічних наук, професор, декан факультету економіки та бізнес-адміністрування (ФЕБА) Національного авіаційного університету.

До розгляду було презентовано наукові здобутки на отримання наукових ступенів:

- доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» - Побереженої Заріни Миколаївни, доцента кафедри економіки та бізнес-технологій ФЕБА. Науковий керівник: Ареф’єва Олена Володимирівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки повітряного транспорту ФЕБА. Тема дисертації «Управління формуванням бізнес-моделі авіапідприємств на конкурентних ринках».

- кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» - Терещенко Ольги Василівни, здобувачки. Науковий керівник: Косова Тетяна Дмитрівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, обліку та оподаткування ФЕБА. Тема дисертації «Механізми регулювання валютного ринку в умовах відкритості національної економіки».

Члени Ради заслухали доповіді здобувачок, їхніх наукових керівників. Ознайомились із відгуками опонентів, обговорили основні наукові результати. За результатами розгляду дисертаційних робіт та наукової дискусії Рада надала позитивну оцінку дослідженням здобувачок та рекомендувала присудження наукових ступенів Побережній З.М. і Терещенко О.В.

Результативна робота Спеціалізованої вченої ради Д 26.062.02 доводить актуальність досліджень та перспективи розвитку інтелектуального потенціалу України, економічної відбудови й нарощування наукових здобутків університету!

 

В сучасних викликах та умовах дистанційного навчання студенти особливо цінують зустрічі в аудиторіях Національного авіаційного університету. Факультет економіки та бізнес-адміністрування (ФЕБА ) постійно працює над створенням можливостей для здобуття нового практичного досвіду, професійних навичок, результативних комунікацій студентів з викладачами, стейкхолдерами, роботодавцями та професіоналами у обраних спеціальностях.

21 лютого було організовано зустріч здобувачів вищої освіт з полковником, старшим науковим співробітником науково-дослідної лабораторії проблем оборонного менеджменту навчально-наукового центру оборонного менеджменту Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Тема зустрічі «Управління ризиками економічної діяльності». Окрім прикладних аспектів управління ризиками, Олексій Постніков запропоновував студентам взяти участь у колективному конкурсі-змаганні на формування навичок побудови організаційних структур та оптимізації бізнес-процесів. Бізнес-гра проявила креативні ідеї студенті ФЕБА, їх здатність до критичного мислення та оптимізації виробничих процесів. Робота в аудиторії задовольнила комунікаційні запити студентів, дозволила поспілкуватись на професійній теми і розкрити особистий потенціал кожного студента.

Ознайомитись із деталям зустрічі можна за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=9jw5Km4gjvA

Вдячні за можливості професійного зростання, комунікацію студентів з викладачами та практиками в аудиторіях та формування нового покоління професіоналів!

21.02.2023 року на кафедрі економіки повітряного транспорту факультету економіки та бізнес-адміністрування (ФЕБА) відбулась вже традиційна зустріч з представницею Ради роботодавців ФЕБА, стейкхолдером кафедри, к.е.н., доценткою кафедри, керівницею експертної групи з питань транскордонного співробітництва Директорату регіональної політики Міністерства розвитку громад та територій України Аксенією Каєю, до якої долучились заступниця декана Ольга Вовк, науково-педагогічні працівники кафедри та здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів. Тема зустрічі: «Відбудова інфраструктури України: пріоритети, підсумки 2022 року та плани на 2023 рік».

З вітальним словом до учасників звернулась завідувачка кафедри Олена Ареф’єва, яка зазначила, що питання відбудови інфраструктури України в сучасних умовах є досить актуальним, а проведення зустрічей із залученням фахівців-практиків є дуже важливою у процесі реалізації освітніх програм як для здобувачів вищої освіти, так і для науково-педагогічних працівників.

Під час свого виступу Аксенія Кая охарактеризувала План Відновлення України, зокрема в рамках плану визначено особливості Національних програм для досягнення ключових результатів, потреби у фінансуванні, проєкти на виконання Плану Відновлення, ефективні інструменти державного управління для відновлення інфраструктури, розкрито функціонал системи цифрового управління відбудовою. План Відновлення України спрямований на прискорення стійкого економічного зростання, а візією відновлення України є: «Сильна європейська країна – магніт для іноземних інвестицій».

На завершення зустрічі учасники мали змогу порівняти дані з результатами попередньої зустрічі та поставити запитання.

Висловлюємо щиру вдячність спікеру за можливість здобути новий досвід та сподіваємось на подальшу співпрацю !

ПРОГРАМА

проведення акредитаційної експертизи

освітньо-професійних програм «Підприємництво та бізнес-технології» та «Митна та біржова справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

в Національному авіаційному університеті

 

  1. Призначення та статус цієї програми

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної групи у Національному авіаційному університеті (далі – ЗВО) під час проведення акредитаційної експертизи освітніх програм «Підприємництво та бізнес-технології» (ID програми в ЄДЕБО 24315) і «Митна та біржова справа» (ID програми в ЄДЕБО 24314) , а також умови її роботи.

Дотримання цієї програми є обов’язковим як для ЗВО, так і для експертної групи. Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за згодою як експертної групи, так і ЗВО.

Узгоджена програма фіксується в інформаційній системі Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти і є частиною матеріалів акредитаційної справи.

 

  1. Загальні умови роботи експертної групи

2.1. ЗВО на час роботи експертної групи в дистанційному форматі (з використанням платформи ZOOM) створює можливість для організації роботи та спілкування з фокус-групами відповідно до затвердженої програми акредитаційної експертизи.

2.2. Внутрішні онлайн-зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це погоджено експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші особи.

2.3. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у програмі для кожної зустрічі, у погоджений час. Зустрічі, включені до розкладу, є закритими. На них не можуть бути присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу.

2.4. У розкладі програми передбачається резервна зустріч, на яку експертна група може запросити будь-яких осіб, якщо проведення такої зустрічі зумовлене необхідністю проведення акредитаційної експертизи. Експертна група повідомляє про це ЗВО у розумні строки; ЗВО має вжити розумних заходів, аби забезпечити участь відповідної особи у резервній зустрічі.

2.5. У розкладу програми передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату, часу і місце проведення такої зустрічі.

2.6. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення акредитаційної експертизи, на запит експертної групи.

2.7. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньою програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання.

2.8. Акредитаційна експертиза проводиться онлайн.

2.9. У разі оголошення повітряної тривоги у регіоні перебування учасників акредитаційної експертизи проведення зустрічі призупиняється та продовжується через 10 хвилин після закінчення повітряної тривоги.

  1. 3. Розклад роботи експертної групи

 

Час

Зустріч або інші активності

Учасники

День 1 – 27/02/2023

09.30-09.45

Організаційна зустріч експертної групи з гарантами

Члени експертної групи

гарант ОП «Митна та біржова справа»

Чумак Оксана Володимирівна

гарант ОП «Підприємництво та бізнес-технології»

Командровська Вероніка Євгенівна

09.45-10.00

Підготовка до зустрічі 1

Члени експертної групи

10.00-10.40

Зустріч 1 із керівництвом ЗВО

                     

Члени експертної групи

Проректор з навчальної роботи

Полухін Анатолій Васильович

Декан ФЕБА

Смерічевський Сергій Францевич

гаранти ОП:

Чумак Оксана Володимирівна

Командровська Вероніка Євгенівна

 

10.40-11.00

Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до зустрічі 2

Члени експертної групи

11.00-12.00

Зустріч 2 з викладацьким складом

Члени експертної групи;

гаранти ОП:

Чумак Оксана Володимирівна

Командровська Вероніка Євгенівна

науково-педагогічні працівники кафедри економіки та бізнес-технологій, що відповідають за зміст:

ОП «Підприємництво та бізнес-технології»:

Професор Коваленко Юлія Михайлівна

Доцент Школенко Оксана Борисівна

Доцент Побрежна Заріна Миколаївна

Доцент Шуляр Наталія Миколаївна

 

ОП «Митна та біржова справа»:

Професор Пашко Павло Володимирович

Доцент Григоренко Інна Василівна

Доцент Долгова Людмила Іванівна

Доцент Чернишов Олександр Юрійович

 

Доцент кафедри маркетингу Бондаренко Ольга Михайлівна

Професор кафедри фінансів, обліку та оподаткування Ороховська Людмила Анатоліївна

 

 

12.00-12.10

Підведення підсумків зустрічі 2 і підготовка до зустрічі 3

Члени експертної групи

12.10-12.50

Зустріч 3 із адміністративним персоналом

 

Члени експертної групи;

Заступник директора  Навчально-наукового інституту міжнародного співробітництва та освіти

Бугайко Дмитро Олександрович

Начальник навчального відділу

Слободян Олександр Петрович

Представник навчального відділу сектора маркетингового забезпечення навчального процесу

Гузовська Олена Борисівна

Начальник навчально-методичного відділу 

Голубничий Олексій Георгійович

Начальник відділу моніторингу якості вищої освіти 

Гізун Андрій Іванович

Заступник директора центру інноваційних освітніх технологій

Бут Володимир Анатолійович

·        Завідувач відділу супроводу науково-технічних робіт

Ільченко Володимир Миколайович

 

12.50-13.00

Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка до зустрічі 4

Члени експертної групи

13.00-14.00

Обідня перерва

 

14.00-15.00

Зустріч 4 зі здобувачами вищої освіти

Члени експертної групи;

здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП «Підприємництво та бізнес-технології»:

Дорошук Руслана Ігорівна, 4 курс

Ковальчук Дар'я Русланівна, 3 курс (заочна форма)

Галавська Галина Олександрівна, 3 курс

Янчарук Віктор Вікторович, 2 курс

Зубов Сергій Анатолійович, 1 курс

 

ОП «Митна та біржова справа»:

Довгалюк Денис, 4 курс

Аль-Енізат Сабріна, 4 курс (заочна форма)

Рубан Тетяна, 3 курс

Бегека Олена Олексіївна, 2 курс

Чечьоткіна  Ірина Олегівна, 1 курс

 

15.00-15.10

Підведення підсумків зустрічі 4 і підготовка до зустрічі 5

Члени експертної групи

15.10-15.50

Зустріч 5 з представниками студентського самоврядування

Члени експертної групи;

Голова студради НАУ -

Коваленко Артем Володимирович

Голова наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених -

Одарченко Роман Сергійович

представники студентського самоврядування, які відповідають за участь студентів у внутрішній системі забезпечення якості вищої освіти:

Думбрава Сніжана (в.о. голови студради ФЕБА)

від студентської ради факультету:

Ковальська Катерина (голова наукового напряму студради ФЕБА)

Хорощак Наталя (заст. голови студради гуртожитку №6)

від студентської профспілки ФЕБА

Ткач Катерина

15.50-16.00

Підведення підсумків зустрічі 5

Члени експертної групи

16.00-17.00

Огляд матеріально-технічної бази, що використовується під час реалізації ОП (відео звіти)

Члени експертної групи;

гаранти ОП:

Чумак Оксана Володимирівна

Командровська Вероніка Євгенівна

 

Доцент Чернишов Олександр Юрійович

Доцент Семенова Дар'я Олександрівна

Доцент Штик Юлія В’ячеславівна

Завідувач лабораторії Малько Людмила Василівна

 

17.00-17.10

Підведення підсумків

Члени експертної групи

17.10-18.10

Зустріч 6 із роботодавцями та іншими стейкхолдерами

Члени експертної групи;

представники роботодавців, що залучені до здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості за

ОП «Підприємництво та бізнес-технології»:

Директор ТОВ «Тревел енд маркетинг» Артюшевська Віра Миколаївна

Фінансовий директор ТОВ «Євротехнології Груп» Явтушенко Дар’я Михайлівна

Директор рекламного агентства

Андрєєв Дмитро Володимирович

 

ОП «Митна та біржова справа»:

Директор Асоціації митних брокерів України Зібницький Ілля Дмитрович

Директор Департаменту з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Державної митної служби України

Киященко Дмитро

 

За обома ОП:

Директор ТОВ «Капсулар»

Нагорний Олександр Юрійович

 

 

випускники ОП «Підприємництво та бізнес-технології» і ОП «Митна та біржова справа»

Миронович Єлизавета Олександрівна

Козел Вікторія Віталіївна

 

18.10-18.30

Підведення підсумків зустрічі 6

Члени експертної групи

День 228/02/2023

10.00-11.00

Зустріч 7 із працівниками допоміжних (сервісних) структурних підрозділів

 

 

 

 

 

 

Проректор з гуманітарної політики та інновацій

Тімкіна Світлана Юріївна

Начальник управління кадрів та документообігу

Бондарчук Сергій Миколайович

Начальник планово-фінансового відділу

Слободян Наталія Іванівна

Директор науково-технічної бібліотеки 

Вахнован Вікторія Юріївна

Члени експертної групи.

11.00-11.30

Підведення підсумків

Члени експертної групи

11.30-13.00

Робота з документами ЗВО

Члени експертної групи

13.00-14.00

Обідня перерва

 

14.00-14.40

Відкрита зустріч

Члени експертної групи;

усі охочі учасники освітнього процесу (крім гарантів ОП та представників адміністрації ЗВО)

14.40-15.00

Підведення підсумків відкритої зустрічі

Члени експертної групи

15.00-16.30

Резервна зустріч

Члени експертної групи;

 

особи, додатково запрошені на резервну зустріч

16.30-17.00

Підведення підсумків

Члени експертної групи

17.00-17.30

Фінальна зустріч

Члени експертної групи;

Проректор з навчальної роботи 

Полухін Анатолій Васильович

Декан ФЕБА

Смерічевський Сергій Францевич

гаранти  ОП:

Чумак Оксана Володимирівна

Командровська Вероніка Євгенівна

 

День 3 –01.03.2023

09.00-18.00

«День суджень» – внутрішня зустріч експертної групи

Члени експертної групи

 

21 лютого відзначають Міжнародний день рідної мови. В Україні цей день відзначають починаючи з 2000 року. Кафедра економіки повітряного транспорту факультету економіки та бізнес-адміністрування (ФЕБА) провела інформаційну зустріч, присвячену Міжнародному дню рідної мови. При проведенні заходу значну увагу було приділено історії започаткування Міжнародного дня рідної мови, значенню рідної мови – як духовного скарбу; було підкреслено, що мова – це ДНК для нації; наголошувалося на тому, що мова виконує соціальні функції тощо. Куратор академічної групи ЕП-212Б ФЕБА Марія Андрієнко звернула увагу на відомі крилаті слова, що характеризують рідну мову: Л.Костенко, В Сосюра, М.Рильського, П.Мирного, Т.Шевченка та інших відомих українців.

Варто нагадати, що згідно Конституції України «Державною мовою в Україні є українська мова». Але в Україні є також і мови, які знаходяться на межі зникнення: зокрема, діалекти ромської мови, кримська, урумська мови, а також галицький діалект караїмської мови.

Починаючи з 24 лютого 2022 року для всіх українців почався новий відлік. І цей рік увійде в історію не лише української держави, а і світову. Цей рік став символом України, нашої культури – пісня «Червона калина» прозвучала у різних куточках планети та різними мовами, наш синьо-жовтий стяг майорить по всьому світу, а наше «Слава Україні!» лунає з уст громадян зарубіжних країн.

 В єдності наша сила ! Слава Україні ! Героям Слава !

18-20 лютого викладачі та здобувачі вищої освіти факультету економіки та бізнес-адміністрування (ФЕБА) вшановували пам’ять Героїв Небесної Сотні. Події листопада 2013 –лютого 2014 років стали прикладом української незламності та сили нашої нації. Героїчна самовідданість українців забезпечила збереження Незалежності України, визначила векторність сучасної історії нашої державності!

17 лютого 2021 року Верховна Рада визнала Революцію гідності одним із ключових моментів українського державотворення та виразником національної ідеї свободи. 105 Героям Небесної Сотні посмертно надано звання Герой України й іще троє іноземців – громадянин Білорусі Михайло Жизневський та громадяни Грузії Зураб Хурція і Давид Кіпіані – посмертно нагороджені орденами Героїв Небесної Сотні.

Наставниками академічних груп було проведено тематичні зустрічі та заходи із вшанування пам’яті Герої, надано презентаційні матеріали про події Революції Гідності. Сучасна молодь формує генетичну пам’ять нації, адже кожен із студентів та викладачів дотичний до історії України, володіє знаннями і досвідом захисту нашої незалежності!

Наша пам’ять і вшанування Герої Небесної Сотні та усіх Герої України визначить майбутнє!

10 лютого відбулось засідання Вченої ради факультету економіки та бізнес-адміністрування (ВР ФЕБА). Засідання відкрив декан ФЕБА – Сергій СМЕРІЧЕВСЬКИЙ, який  привітав усіх з початком  семестру, окреслив цілі й завдання на 2023 рік, обговорив із присутніми плани факультету на відзначення 90-річчя Національного авіаційного університету.

Згідно порядку денного члени ВР ФЕБА розглянули кандидатури викладачів на здобуття вчених звань, відмітили здобутки молодих вчених для подання на державні нагороди, обговорили теми досліджень та організаційні питання навчання здобувачів вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем освіти. Також було рекомендовано до друку фаховий збірник наукових праць «Проблеми системного підходу в економіці» № 1(90) та монографію «Механізм формування потенціалу економічної безпеки підприємств» авторів Ареф’євої Олени Володимирівни, Копчі Юрія Юрійовича.