ПРОГРАМА проведення акредитаційної експертизи з використанням технічних засобів відеозв’язку в Національному авіаційному університеті освітньої програми «Облік і аудит» (ID 7262) за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» за рівнем вищої освіт

21 вересня 2023, 9:41 am Автор 
Прочитано 103 разів Останнє редагування Четвер, 21 вересня 2023 09:48

ПРОГРАМА

проведення акредитаційної експертизи з використанням технічних засобів відеозв'язку в Національному авіаційному університеті

освітньої програми «Облік і аудит» (ID 7262) за спеціальністю 071

«Облік і оподаткування» за рівнем вищого освіти «Магістр»

З 26 ПЗ 28.09.2023 Р.

 1. Назначення та статус цієї програми

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми, а також умови її роботи. Дотримання цієї програми є обов'язковим як для ЗВО, так і для експертної групи. Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за згодою як експертної групи, так і ЗВО.

Узгоджена програма виїзду фіксується в інформаційній системі Національного агентства із забезпечення якості вищого освіти і є частиною матеріалів акредитаційної справи.

 1. Загальні умови роботи експертної групи
  • Внутрішні зустрічі експертної групи з використанням технічних засобів відеозв'язку є закритими; крім випадків, коли це погоджено експертною групою. На них не можуть бути присутні особи, які не запрошені на конкретну зустріч відповідно до розкладу.
  • ЗВО забезпечує онлайн-зустрічі із учасниками фокус-груп та присутність всіх осіб, визначених у розкладі для кожної зустрічі з використанням технічних засобів відеозв'язку (програми ZOOM), у погоджену годину.
  • У розкладі експертизи передбачається резервна зустріч, на яку експертна група може запросити будь-яких осіб, якщо проведення такої зустрічі зумовлене необхідністю проведення акредитаційної експертизи. Експертна група повідомляє про це ЗВО у розумні рядки; ЗВО має вжити розумних заходів для забезпечення участі відповідної особи у резервній зустрічі.
  • У розкладі експертизи передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов'язань завчасно повідомити всіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату, годину та місце проведення такої зустрічі.
  • ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення акредитаційної експертизи, на запит експертної групи.
  • Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов'язаних з акредитацією освітньої програми, є гарант освітньої програми – Овсюк Ніна Василівна.
  • Акредитаційна експертиза проводитиметься у вигляді відеоконференції за допомогою програми ZOOM. Усі відеозустрічі записуються членами експертної групи та після закінчення експертизи передаються до секретаріату Національного агентства.

 

 1. Розклад роботи експертної групи

 

Година

Зустріч або інші активності

Учасники

День 1 – 26 вересня 2023

08:45–09:00

Організаційна зустріч експертної групи

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.

09:00–09:40

Організаційна зустріч з гарантом ВП (відеоконференція)

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.

 Гарант ВП - Овсюк Н.В.

09:40–10:00

Підготовка до зустрічі 1

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.

10:00–10:40

Зустріч 1 з керівником та менеджментом ЗВО (відеоконференція)

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.

Проректор з навчальної роботи –  Полухін Анатолій Васильович ;

Декан – Смерічевський Сергій Францович;

Завідувач кафедрою – Косова Тетяна Дмитрівна;

Гарант ОП - Овсюк Ніна Василівна

10:40–11:00

Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до зустрічі 2

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.

11:00–12:00

Зустріч 2 з академічним персоналом (відеоконференція)

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.

Науково-педагогічні працівники, яких залучено до реалізації освітньої програми (в т.ч. проектна група та група забезпечення ВП):

  Гарант ВП- Овсюк Ніна Василівна ;

Косова Тетяна Дмитрівна – завідувач кафедри фінансів, обліку та оподаткування, професор;

Ярошевська Оксана Володимирівна – професор кафедри фінансів, обліку та оподаткування;

Колісниченко Ганна Віталіївна – доцент кафедри іноземних мов та перекладу;

Бондаренко Ольга Михайлівна – доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування;

Попович Оксана Василівна – доцент, заступник декана ФЕБА;

Афанас ᾽єва Інна Іванівна – доцент кафедри фінансів, обліку та аудиту оподаткування;

Рибак Олена Миколаївна – доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування

12:00–12:30

Підведення підсумків зустрічі 2 і підготовка до зустрічі 3

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.

12:30–13:30

Обідня перерва

 

13:30–14:30

Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти (відеоконференція)

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.;

здобувачі вищої освіти, які навчаються на ВП:

здобувачі 1 курсу

здобувачі 2 курсу

 

14:30–15:00

Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка до зустрічі 4

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.

15:00–15:40

Зустріч 4 з представниками студентського самоврядування (відеоконференція)

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.;

Представники самоврядування університету:

Голова студради НАУ – Бічковська Валерія Владиславівна

Голова студради факультету – Микитченко Діана Вікторівна

Члени студради факультету: Супрун Анастасія Юріївна, Гомоюнова Ганна Віталіївна, Чорна Діана Олексіївна

 

15:40–16:00

Підведення підсумків зустрічі 4 і підготовка до зустрічі 5

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.

16:00–16:40

Зустріч 5 з випускниками ВП (відеоконференція)

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.;

випускники ВП останніх 5 років:

Руденко Лілія Олександрівна (2022), Добровольська Людмила Вікторівна (2021), Левандовська Зоріна Олександрівна (2021), Шевчук Наталія Сергіївна (2021), Кєніна Марина Олександрівна (2021), Кабанець Тетяна Сергіївна (20 Ольга Василівна (2019)

16:40–17:00

Підведення підсумків зустрічі 5 і підготовка до зустрічі 6

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.

17:00–17:40

Зустріч 6 з роботодавцями (відеоконференція)

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.,

Представники роботодавців, які залучені до здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості ВП:

Ковальчук Ольга Віталіївна - Директор Київського відділення №15 ТАСКОМБАНК;

Шевченко Володимир Володимирович – головний спеціаліст відділу судової влади департаменту контролю органів судової влади та правоохоронної діяльності Рахункової Палати України;

Шевчик Тетяна Петрівна – головний бухгалтер ПП «Бойлерон»;

Мех Ганна Володимирівна – директор департаменту внутрішнього аудиту АТ «ПУМБ», сертифікований аудитор СІА, член Ревізійної комісії Всеукраїнської громадянської організації «Інститут внутрішніх аудиторів України»;

Тесляр Тетяна Миколаївна – головний бухгалтер ТОВ «КУРАТОР.ЮА»;   

Рибак Володимир Григорійович – керівник організації ТОВ «ГЕОЛАВН»

17:40–18:00

Підведення підсумків зустрічі 6 і підготовка до резервної зустрічі 1

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.

18:00–18:40

Резервна зустріч 1 (відеоконференція)

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.;

особи, додатково запрошені на резервну зустріч

18:40-19:00

Підведення підсумків резервної зустрічі

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.

 

 

День 2 – 27 вересня 2023

09:00–09:40

Огляд матеріально-технічної бази, що використовується під час реалізації ВП

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.

Гарант ОП - Овсюк Ніна Василівна

Представники факультету – Попович Оксана Василівна , доцент, заступник декана ФЕБА

Кафедрі:  

Задерака Наталія Миколаївна – старший викладач кафедри фінансів, обліку та оподаткування;

Рибак Олена Миколаївна – доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування;

Ходаківський Петро Миколайович – завідувач навчально-наукової лабораторії фінансової аналітики кафедри фінансів, обліку та оподаткування;

Жам Олена Юріївна – доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування;

Владика Юлія Павлівна – доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування;

Верета Ольга Петрівна – провідний фахівець кафедри фінансів, обліку та оподаткування;

Вахнован Вікторія Юріївна – директор науково-технічної бібліотеки 

09:40–10:00

Підготовка до зустрічі 7

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.

10:00–10:40

Зустріч 7 із адміністративним персоналом (відеоконференція)

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.

Гарант ОП - Овсюк Ніна Василівна

Заступник директора Навчально-наукового інституту міжнародного співробітництва та освіти - Бугайко Дмитро Олександрович ;

Начальник відділу моніторингу якості вищої освіти - Гізун Андрій Іванович ;

Начальник навчального відділу – Слободян Олександр Петрович Начальник навчально-методичного відділу – Голубничий Олексій Георгійович ;

Начальник відділу ліцензування та акредитації - Жарова Олена Валеріївна ;

Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції – Цирулік Едуард Іванович ;

Відповідальний секретар приймальної комісії – Сігнаєвський Олександр Миколайович

10:40–11:00

Підведення підсумків зустрічі 7 і підготовка до зустрічі 8

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.

11:00–11:40

Зустріч 8 із допоміжними (сервісними) структурними підрозділами (відеоконференція)

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О..

Проректор з гуманітарної політики та інновацій - Тімкіна Світлана Юріївна

Начальник управління кадрів та документообігу – Бондарчук Сергій Миколайович

Начальник планово-фінансового відділу - Слободян Наталія Іванівна

Начальник науково-дослідної частини - Миколаєць Дмитро Анатолійович

11:40–12:00

Підведення підсумків зустрічі 8 і підготовка до відкритої зустрічі

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.

12:00–12:40

Відкрита зустріч (відеоконференція)

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.,

всі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП та представників адміністрації ЗВО)

12:40-13:00

Підведення підсумків відкритої зустрічі

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.

13:00–14:00

Обідня перерва

 

14:00–14:20

Підготовка до резервної зустрічі 2

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.

14:20–15:00

Резервна зустріч 2 (відеоконференція)

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.;

особи, додатково запрошені на резервну зустріч

15:00–15:30

Підведення підсумків резервної зустрічі та підготовка до фінальної зустрічі

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.

15:30–16:00

Фінальна зустріч (відеоконференція)

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.

Проректор з навчальної роботи -  Полухін Анатолій Васильович ;

Декан – Смерічевський Сергій Францович

Завідувач кафедрою – Косова Тетяна Дмитрівна

Гарант ОП - Овсюк Ніна Василівна

День 3 -28 вересня 2023

09:00–18:00

«День суджень»     – внутрішня зустріч

експертної групи

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.

 

 

Керівник експертної групи О.О. Дорошенка

 

Гарант ВП Н.В. Овсюк

 

Завантажити програму

Оцініть матеріал!
(0 голосів)
Ярмолюк Олексій Ярославович

Оставляя комментарии - подумайте о нормах приличия.

Сайт: iem.nau.edu.ua

Прокоментувати:

Переконайтесь що ви заповнили усі поля, відмічені зірочкою (*). HTML код не допускається