Аня

Аня

24 квітня на кафедрі економіки повітряного транспорту відбулась зустріч із здобувачами четвертого курсу ОПП Економіка підприємства щодо проходження переддипломної практики, яка триватиме з 29 квітня по 12 травня на базах практики – українських підприємствах.

22.04.2024 в рамках профорієнтаційної роботи на кафедрі економіки повітряного транспорту була проведена зустріч з одинадцятими класами  Академічного ліцею «Спектр» Новокаховської міської ради.

11-12.04.2024 на кафедрі економіки повітряного транспорту ФЕБА відбулась ХV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні підходи до креативного управління економічними процесами», яка об’єднала науковців, провідних експертів, практиків та здобувачів вищої освіти з різних куточків України та світу.

11.04.2024 на кафедрі економіки повітряного транспорту відбувся І етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 051 «Економіка» (Економіка підприємства) ,учасниками якої стали здобувачі вищої освіти 2,3,4 курсів.

Представники ФЕБА та кафедри маркетингу провели низку зустрічей в ліцеях міста Бориспіль.

4 квітня 2024 року відбулося засідання секції «Інструментальний маркетинг та бізнес-технології» ХХІV Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки», яку спільно провели кафедри маркетингу та економіки та бізнес-технологій Факультету економіки та бізнес-адміністрування.

29.03.2024 року відбулось традиційне засідання науково-дослідного гуртка «Дослідження напрямів розвитку економічних систем» на тему: «Сучасні тенденції розвитку економіки знань» для здобувачів 1 курсу PhD, яке провела професорка кафедри Наталія Васюткіна.

28.03.2024 на кафедрі економіки повітряного транспорту ФЕБА відбулось відкрите лекційне заняття завідувачки кафедри, д.е.н., професорки Олени Ареф’євої із здобувачами вищої освіти групи ЕП-112М з навчальної дисципліни «Стратегічне управління та інноваційний розвиток підприємства» на тему: «Інновації і циклічність економічного розвитку. Ключові поняття інноваційного розвитку». До заняття долучились науково-педагогічні працівники кафедри.

26.03.2024 року на кафедрі економіки повітряного транспорту ФЕБА відбулося відкрите (показове) заняття доцентки кафедри Тетяни Сімкової з дисципліни «Економіка інтелектуальної власності та комерціалізація інновацій» на тему: «Теоретичні засади інтелектуального бізнесу» учасниками якого були здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти групи ЕП-312Б освітньо-професійної програми «Економіка підприємства», а також заступник декана ФЕБА Оксана Попович, завідувач кафедрою Олена Ареф’єва та науково-педагогічні працівники кафедри.

25.03.2024 року на кафедрі економіки повітряного транспорту ФЕБА відбувся науково-практичний семінар «Бізнес-проектування як основа ефективності діяльності підприємства» в рамках засідання науково-дослідного гуртка «Синергія», учасниками якого є здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня освітньо-професійної програми «Економіка підприємства».