Аня

Аня

Запрошуємо взяти участь у ХV Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні підходи до креативного управління економічними процесами», яка відбудеться 11-12 квітня 2024 року.

Тематичні напрями  роботи конференції:

  1. Стратегічні напрями розвитку підприємства в глобалізаційних умовах.
  2. Динамічне управління економічними процесами на підприємстві.
  3. Інноваційна активність підприємств на внутрішніх та зовнішніх ринках.
  4. Конкурентоспроможність підприємств повітряного транспорту.
  5. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в управлінні підприємством.
  6. Перспективи розвитку авіаційного транспорту.

Для участі у конференції необхідно до 09 квітня 2024 року:

  1. Надати інформацію (П.І.Б., установа, контакти, напрям конференції, форма участі, назва тез доповіді) у вигляді окремого файлу.
  2. Надати тези доповіді в електронному вигляді.

До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі, представники вітчизняних та закордонних підприємств, докторанти, здобувачі вищої освіти.

Деталі у інформаційному листі.

 

14.03.2024 на кафедрі економіки повітряного транспорту ФЕБА відбулось відкрите лекційне заняття к.е.н., старшої викладачки кафедри Наталії Сафонік із здобувачами вищої освіти групи ЕП-312Б з навчальної дисципліни «Startup та Internet-технології в економіці» на тему: «Управління Startup командами та основи формування ідеї стартапу».

20.03.2024 на кафедрі економіки повітряного транспорту відбулась відкрита зустріч із Марією Мирончук - HR Бізнес-партнеркою SkyUp & Join UP!, консультанткою з організаційного розвитку. Зустріч відбулась спільно із колегами із кафедри економічної кібернетики  НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського».

13.03.2024 на кафедрі економіки повітряного транспорту відбулась атестація здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.

Протягом 27-29.02.2024 викладачі кафедри економіки повітряного транспорту Наталія Васюткіна, Альона Ковальчук та Наталія Сафонік стали учасниками проєкту з розвитку співпраці бізнесу та освіти «Uni-Biz Bridge» від UGEN на тему «Сучасний викладач».

25 квітня 2024 року кафедра економіки та бізнес-технологій ФЕБА НАУ організувала гостьову лекцію в рамках митного хабу для здобувачів спеціальності 076 "Підприємництво таторгівля" ОП "Митна та біржова справа" освітнього ступеня бакалавр та ОП "Митна діяльність підприємницьких структур" освітнього ступеня магістр.

Освітньо-професійною програмою підготовки здобувачів вищої освіти ОПП «Фінанси і кредит» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» ОС «Магістр» передбачено вивчення навчальної дисципліни «Фінансове забезпечення соціальної сфери», яка є надзвичайно важливою для мирного часу, тим більше – в умовах воєнного стану.

21 березня викладачі кафедри маркетингу представили Національний авіаційний університет на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Тенденції розвитку маркетингу в умовах невизначеності», що організована та проведена Львівським національним університетом імені Івана Франка, де виступили співорганізаторами.

14 березня 2024 на Факультеті економіки та бізнес-адміністрування НАУ було проведено І тур Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», серед здобувачів 3-4 курсу ОС «Бакалавр», організатором проведення була кафедра економіки та бізнес-технологій.

З 5 лютого по 3 березня 2024 року у аспірантів 2 року навчання за спеціальністю 075 «Маркетинг» відбулась фахова науково-педагогічна практика. Керівниками практиками були наукові керівники аспірантів – професор Князєва Т.В., професор Полоус О.В., доцент Михальченко І.Г та доцент Командровська В.Є. Здобувачі вищої освіти за третім освітньо-науковим рівнем (доктор філософії) відвідали лекційні та практичні заняття провідних викладачів кафедри маркетингу, провели власні заняття для здобувачів першого та другого рівнів навчання з різних дисциплін: «Маркетинг», «Соціально-відповідальний маркетинг», «Маркетинг розподілу», «Маркетинг послуг», «Поведінка споживача» та ін., розробили методичні матеріали до занять та опрацювали навчальні матеріали щодо методики викладання у вищій школі. На засіданні кафедри 7 березня прийнято рішення про успішне проходження фахової науково-педагогічної практики аспірантами кафедри маркетингу ФЕБА НАУ