Аня

Аня

10.10.2023 на кафедрі економіки повітряного транспорту відбувся семінар для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти на тему «Академічна доброчесність – основа сталого наукового розвитку університету та дієвий інструмент забезпечення якості вищої освіти».

26 вересня 2023 р. здобувачі освіти першого року ОС Бакалавр ОПП "Міжнародна економіка" та "Економічна кібернетика" в межах вивчення дисципліни "Історія української державності та культури" та проекту "Як тебе не любити, Києве мій?" прийняли участь в ознайомчій екскурсії "Шляхами стародавнього Києва".

На кафедрі бізнес-аналітики та цифрової економіки відбулись заходи присвячені  відзначенню річниці Слобожанського контрнаступу Збройних сил України. Куратори академічних груп, здобувачі, запрошені гості згадали події річної давності, пов’язані з визволенням Харківщини від російського агресора.

Студенти першого курсу ОПП Економіка підприємства працювали волонтерами на благодійних заходах які відбувалися в Києві на початку жовтня :

-1 жовтня взяли участь у Київському марафоні Незламності, в рамках якого відбувався збір коштів на закупівлю військової техніки для ЗСУ через UNITED24.

-7 жовтня допомагали у благодійному забігу Race for the Cure організованим Фондом підтримки дорослих онкопацієнтів Inspiration Family, для підтримки українок, які під час війни борються з раком грудей.

Дякуємо за активну громадську позицію

Самим важливим пріоритетом є цінності людини і яким чином вона їх вибудовує, - зазначила провокаційний психолог, ментор, тренер НЛП Алла Горохова-Торовик, - якщо людина не вибудовує приорітетну систему цінностей – Життя, Віра в себе, Любов до себе, Здоров’я, Сім’я, вона може стати жертвою булінгу або навпаки – сама займатись булінгом.

ПРОГРАМА

проведення акредитаційної експертизи

з використанням технічних засобів відеозв’язку

за спеціальністю «051 Економіка» освітньої програми «Економіка підприємства» (ID у ЄДЕБО 6376) за другим рівнем вищої освіти за справою №1994/АС-23

у Національному авіаційному університеті

у строк з 05 жовтня по 07 жовтня 2023 року

 

  1. Призначення та статус цієї програми Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми, а також умови її роботи. Дотримання цієї програми є обов’язковим як для закладу вищої освіти (далі – ЗВО), так і для експертної групи. Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за згодою як експертної групи, так і ЗВО.

Акредитаційна експертиза проводиться дистанційно. Всі зустрічі проводяться у форматі відеоконференцій з використанням технічних засобів відеозв’язку. Узгоджена програма відеоконференцій фіксується в інформаційній системі Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти і є частиною матеріалів акредитаційної справи.

  1. Загальні умови роботи експертної групи

2.1. ЗВО забезпечує технічну підтримку та участь осіб, визначених у розкладі програми для кожної відеоконференції, у погоджений час.

2.2. ЗВО зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників кожної відеоконференції про дату і час її проведення.

2.3. Відеоконференції, включені до розкладу, є закритими. На них не можуть бути присутніми особи, що не запрошені на них відповідно до розкладу.

2.4. Внутрішні відеоконференції експертної групи є закритими; крім випадків, коли це погоджено експертною групою, в них не можуть брати участі працівники ЗВО та інші особи.

2.5. У розкладі програми передбачається резервна відеоконференція, на яку експертна група може запросити будь-яких осіб, якщо її проведення зумовлене необхідністю проведення акредитаційної експертизи. Експертна група повідомляє про це ЗВО у розумні строки; ЗВО має вжити розумних заходів, аби забезпечити участь відповідної особи у резервній відеоконференції.

2.6. ЗВО надає доступ до документів та іншої інформації, необхідної для проведення акредитаційної експертизи, на запит експертної групи.

2.7. Контактними особами від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітніх програм, є гаранти освітніх програм, вказані у відомостях про самооцінювання.

 

Розклад роботи експертної групи

 

 

Час

Зустріч або інші активності

Учасники

День 1 – (05.10.2023 р.)

0900–0920

Організаційна зустріч експертної групи

Члени експертної групи – С.М. Ніколаєнко, С.В. Козловський, Д.П. Ніколаєв

0920–1000

Організаційна зустріч з гарантом ОП (відеоконференція)

Члени експертної групи – С.М. Ніколаєнко, С.В. Козловський, Д.П. Ніколаєв

гарант ОП – Т.О. Сімкова, к.е.н., доц.

1000–1020

Підготовка до зустрічі 1

Члени експертної групи – С.М. Ніколаєнко, С.В. Козловський, Д.П. Ніколаєв

1020–1100

Зустріч 1 з керівником та менеджментом ЗВО (відеоконференція)

Члени експертної групи – С.М. Ніколаєнко, С.В. Козловський, Д.П. Ніколаєв

– гарант ОП – Т.О. Сімкова, к.е.н., доц.

Проректор з навчальної роботи 

Полухін Анатолій Васильович

Проректор з наукової роботи та інноваційного розвитку

Шкуратов Олексій Іванович

Декан факультету економіки та бізнес-адміністрування

Смерічевський Сергій Францович

Завідувач кафедри економіки повітряного транспорту

Арефєва Олена Володимирівна

1100–1120

Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до зустрічі 2

Члени експертної групи – С.М. Ніколаєнко, С.В. Козловський, Д.П. Ніколаєв

1120–1210

Зустріч 2 з науково-педагогічним складом ОП (відеоконференція)

Члени експертної групи – С.М. Ніколаєнко, С.В. Козловський, Д.П. Ніколаєв

(НПП, що забезпечують викладання на ОП):

Арефєва Олена Володимирівна

Васюткіна Наталія Володимирівна

Касьянова Наталія Віталіївна

Ковальчук Альона Миколаївна

Колісниченко Анна Віталіївна

Кравчук Наталія Миколаївна

Пілецька Саміра Тимофіївна

1210–1230

Підведення підсумків зустрічі 2 і підготовка до зустрічі 3

Члени експертної групи – С.М. Ніколаєнко, С.В. Козловський, Д.П. Ніколаєв

1230-1320

Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти (відеоконференція)

Члени експертної групи – С.М. Ніколаєнко, С.В. Козловський, Д.П. Ніколаєв

(по 2 здобувача з кожного курсу денного відділення та по 2 з кожного курсу заочного відділення)

1320–1330

Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка до зустрічі 4

Члени експертної групи – С.М. Ніколаєнко, С.В. Козловський, Д.П. Ніколаєв

1330–1430

Обідня перерва

 

1430–1510

Зустріч 4 з представниками студентського самоврядування (відеоконференція)

Члени експертної групи – С.М. Ніколаєнко, С.В. Козловський, Д.П. Ніколаєв;

 (представники студентського самоврядування НАУ та ОПП)

(представники студентського самоврядування університету та факультету, профком/профорг ЗВО/факультету, представники наукових товариств, інших товариств, спільнот, центрів і т.п.)

Голова студради НАУ

Бичковська Валерія Владиславівна

Голова первинної профспілкової організації студентів,  аспірантів та докторантів НАУ

Часновський Денис Анатолійович

Голова наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених

Одарченко Роман Сергійович

Голова студради Факультету економіки та бізнес-адміністрування

Микитченко Діана Вікторівна

Голова первинної профспілкової організації студентів, аспірантів та докторантів Факультету економіки та бізнес-адміністрування

Ткач Катерина Сергіївна

1510–1530

Підведення підсумків зустрічі 4 і підготовка до зустрічі 5

Члени експертної групи – С.М. Ніколаєнко, С.В. Козловський, Д.П. Ніколаєв

1530–1610

Зустріч 5 з роботодавцями ОП (випускниками та стейкхолдерами) (відеоконференція)

Члени експертної групи – С.М. Ніколаєнко, С.В. Козловський, Д.П. Ніколаєв;

представники роботодавців, що залучені до здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості ОП:

Президент ICC Ukraine, член Урядового Комітету КМУ, член світової ради МТП, д.е.н., професор, академік УАН

Щелкунов Володимир Ігорович  

Професор, професор кафедри підприємництва та бізнесу Київського національного університету технологій і дизайну

Мягких Ірина Миколаївна

Директор ТОВ «Кейнас»

Гнатчук Олександр Валерійович

випускники, які завершили навчання на ОПП протягом останніх 5 років:

(2-4 особи)

Храпач Владислав Олегович

Корж Леся Олексіївна

Побережна Заріна Миколаївна

Лістрова Маргарита Сергіївна

1610–1700

Підведення підсумків 5 зустрічі та першого дня

Члени експертної групи – С.М. Ніколаєнко, С.В. Козловський, Д.П. Ніколаєв

День 2(06.10.2023 р.)

0900–0920

Організаційна зустріч експертної групи

Члени експертної групи – С.М. Ніколаєнко, С.В. Козловський, Д.П. Ніколаєв

0920–1020

Огляд матеріально-технічної бази, що використовується під час реалізації ОП (фотозвіт, відеозвіт, документальний звіт)

Члени експертної групи – С.М. Ніколаєнко, С.В. Козловський, Д.П. Ніколаєв;

гарант ОП – Т.О. Сімкова;

Завідувач кафедри економіки повітряного транспорту

Арефєва Олена Володимирівна

Навчально-педагогічні працівники кафедри економіки повітряного транспорту (6-7 осіб)

1020–1040

Підготовка до зустрічі 6

Члени експертної групи – С.М. Ніколаєнко, С.В. Козловський, Д.П. Ніколаєв

1040–1140

Зустріч 6 із адміністративним персоналом та персоналом допоміжних (сервісних) структурних підрозділів (відеоконференція)

Члени експертної групи – С.М. Ніколаєнко, С.В. Козловський, Д.П. Ніколаєв;

Начальник відділу моніторингу якості вищої освіти 

Гізун Андрій Іванович

Заступник відповідального секретаря Приймальної комісії

Марина Анна Сергіївна

Заступник директора Навчально-наукового інституту неперервної освіти

Поліщук Оксана Володимирівна

Начальник навчально-методичного відділу 

Голубничий Олексій Георгійович

Начальник навчального відділу

Слободян Олександр Петрович

Заступник директора центру інноваційних освітніх технологій

Бут Володимир Анатолійович

Директор науково-технічної бібліотеки 

Вахнован Вікторія Юріївна

Начальник відділу по роботі зі студентами

Пономаренко Олена Володимирівна

1140–1200

Підведення підсумків зустрічі 6

Члени експертної групи – С.М. Ніколаєнко, С.В. Козловський, Д.П. Ніколаєв

1200–1240

Відкрита зустріч

Члени експертної групи – С.М. Ніколаєнко, С.В. Козловський, Д.П. Ніколаєв;

усі охочі учасники освітнього процесу

(крім гаранта ОП та представників адміністрації ЗВО)

1240–1300

Підведення підсумків відкритої зустрічі

Члени експертної групи – С.М. Ніколаєнко, С.В. Козловський, Д.П. Ніколаєв

1300–1400

Обідня перерва

 

1400–1500 

Резервна зустріч (відеоконференція)

Члени експертної групи – С.М. Ніколаєнко, С.В. Козловський, Д.П. Ніколаєв;

особи, додатково запрошені на резервну зустріч

1500–1530

Підведення підсумків резервної зустрічі

Члени експертної групи – С.М. Ніколаєнко, С.В. Козловський, Д.П. Ніколаєв

15.30–15.50

Фінальна зустріч (відеоконференція)

Члени експертної групи – С.М. Ніколаєнко, С.В. Козловський, Д.П. Ніколаєв

– гарант ОП – Т.О. Сімкова, к.е.н., доц.

Проректор з навчальної роботи 

Полухін Анатолій Васильович

Проректор з наукової роботи та інноваційного розвитку

Шкуратов Олексій Іванович

Декан факультету економіки та бізнес-адміністрування

Смерічевський Сергій Францович

Завідувач кафедри економіки повітряного транспорту

Арефєва Олена Володимирівна

1620–1650

 

Підведення підсумків фінальної зустрічі

Члени експертної групи – С.М. Ніколаєнко, С.В. Козловський, Д.П. Ніколаєв

1650–1800

 

Робота з документами. Підведення підсумків другого дня.

Члени експертної групи – С.М. Ніколаєнко, С.В. Козловський, Д.П. Ніколаєв

День 3 – (07.10.2023 р.)

0900–1800

«День суджень» – внутрішня зустріч експертної групи

Члени експертної групи – С.М. Ніколаєнко, С.В. Козловський, Д.П. Ніколаєв

28 вересня 2023 р. викладачами кафедри економіки повітряного транспорту Наталією Васюткіною та Альоною Ковальчук було проведено зустріч зі здобувачами (другого) магістерського рівня вищої освіти ОПП Економіка підприємства щодо значення та ролі SOFT SKILLS у підготовці магістрів.

26.09.2023 на кафедрі економіки повітряного транспорту здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти успішно склали кваліфікаційний іспит. Шановні магістри, ви здійснили ще один крок на шляху до вашого професійного успіху і досягнень у майбутньому. Ваші зусилля, наполегливість та відданість навчанню дозволили продемонструвати вражаючі результати.

26-28 вересня 2023 кафедра економіки повітряного транспорту ФЕБА взяла участь у IX Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa «Rozwój społeczny wobec wartości Etyka – Technika – Społeczeństwo», що відбулась м. Вісла, Польща.

25.09.2023 на кафедрі економіки повітряного транспорту для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти Наталією Сафонік була проведена тематична година корпоративної культури, присвячена 90-річчю Національного авіаційного університету.