Аня

Аня

02.02.2024 на кафедрі економіки повітряного транспорту відбулась зустріч зі здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня щодо формування індивідуальної освітньої траєкторії

23.01.2024 на кафедрі економіки повітряного транспорту відбулась зустріч з віце-президентом Асоціації «Аеропорти України» Олександром Франчуком до якої долучились здобувачі вищої освіти всіх рівнів та науково-педагогічні працівники кафедри.

22.01.2024 на кафедрі економіки повітряного транспорту наставниками груп Катериною Антоненко та Наталією Сафонік для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти проведено тематичні години корпоративної культури до Дня Соборності України. До заходів долучилась завідувачка кафедри Олена Ареф’єва.

17.01.2024 на кафедрі економіки повітряного транспорту відбулась зустріч зі стейкхолдером – провідним експертом аеродромної служби КП МА «Київ» (Жуляни) Іваном Рябухою до якої долучились здобувачі вищої освіти всіх рівнів та науково-педагогічні працівники кафедри.

16.01.2024 на кафедрі економіки повітряного транспорту в рамках забезпечення реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти в Національному авіаційному університеті затвердили каталог вибіркових дисциплін ОПП «Економіка підприємства» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

11.01.2023 на кафедрі економіки повітряного транспорту відбулась зустріч зі стейкхолдером –   провідним фахівцем аеропортової складової інфраструктури Василем Горбачем до якої долучились здобувачі вищої освіти всіх рівнів та науково-педагогічні працівники кафедри.

Протягом останнього тижня 2023 року на факультеті економіки та бізнес-адміністрування (ФЕБА) відбувались захисти магістерських робіт за освітніми програмами «Маркетинг» і «Міжнародний маркетинг», «Економіка підприємства» і «Економічна кібернетика», «Міжнародна економіка», «Облік і аудит» та «Фінанси і кредит», «Підприємництво та бізнес-технології».

26 грудня 2023 року на кафедрі економіки повітряного транспорту відбувся захист кваліфікаційних робіт здобувачів ОС Магістр ОПП Економіка підприємства, до якого приєдналась в.о. декана ФЕБА Світлана Петровська та завідувачка кафедри Олена Ареф'єва.

Протягом 01.11.2023-13.12.2023 викладачі кафедри економіки повітряного транспорту Альона Ковальчук та Наталія Сафонік успішно пройшли навчання за програмою підвищення кваліфікації І онлайн школи «Цифрові технології в наукових дослідженнях». Організатори: Рада молодих вчених національної академії педагогічних наук України, Інститут цифровізації освіти НАПН України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, Офіс підтримки вченого, ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» (УкрІНТЕІ), Освітній хаб «Центр неперервної освіти».
15.12.2023 на кафедрі економіки повітряного транспорту відбулася тематична година корпоративної культури до Дня Збройних Сил України та Дня сухопутних військ України, яку провела куратор групи ЕП-112б Катерина Антоненко.