Ярмолюк Олексій Ярославович

Ярмолюк Олексій Ярославович

Оставляя комментарии - подумайте о нормах приличия.

URL сайту: http://iem.nau.edu.ua

29.09.23 на кафедрі маркетингу відбувся захід, присвячений Дню воєнної розвідки України, який відзначають у нашій державі 7 вересня. Старший. викладач кафедри Созінова Ірина Валентинівна ознайомила з історією виникнення свята, розповіла про українських розвідників. Наголосила на особливому значенні воєнної розвідки в реаліях сьогодення, коли наша країна перебуває у стані війни з росією.

03.10.23. було проведено годину корпоративної культури зі здобувачами кафедри старшим викладачем Сабіровою Індірою Миргазимівною на тему «День захисника і захисниць України».

26 та 28 вересня на кафедрі маркетингу успішно пройшли кваліфікаційні іспити для здобувачів вищої освіти іншого магістерського рівня освітньо-професійних програм «Маркетинг» та «Міжнародний маркетинг».

Високі досягнення Соболєвої Аліні, здобувачки 4 курсу ФЕБА освітньо-професійної програми «Електронний маркетинг» за спеціальністю «Маркетинг» відзначено на державному рівні.

За академічні успіхи, активну наукову діяльність, участь у міжвузівських та всеукраїнських конкурсах та в громадській діяльності нашого Університету Аліна Соболєва, згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 959 від 09 серпня 2023 р., отримуватиме в 1 семестрі 2023/2024 н. стипендію Президента України.

Вітаємо Аліну з визнанням здобутків і бажаємо подальшого професійного розвитку та нових досягнень.

Продуктивне завершення робочого тижня для студентів та викладачів кафедри маркетингу НАУ було прикрашене яскравою подією - онлайн зустрічі з Marketing & Digital Sales Manager швейцарської компанії NEMIS Technologies пані Аліною Богдан.

Аліна дипломований спеціаліст з маркетингу і має 8+ років досвіду в ІТ-сфері, 4+ роки досвіду в маркетингу в різноманітних секторах, включаючи ІТ та біотехнології, а також досвід роботи з міжнародними брендами на ринку DACH (Німеччина, Австрія, Швейцарія), Україна, Велика Британія та США.

Неймовірно захоплююча та жива вся багаточисельна аудиторія майстер класу брала участь в обговореннях кейсів, запропонованих пані Аліною, знайомилася з прикладами фреймворків у реальних ситуаціях під час реалізації моделей CJM.

Такий інтерактивний формат зустрічі був цікавим не лише здобувачам ОПП «Електронний маркетинг», які наразі опановують освітню компоненту Customer experience «Управління споживчим досвідом», а й усім учасникам, у тому числі викладачам, які не залишилися осторонь та долучилися до обговорень!

Маркетинг – це пристрасть на все життя! Кожного разу ми знаходимо підтвердження цьому у таких розширених форматах спілкування та обміном думками та досвідом, про що також зазначила пані Аліна, а у відповідь отримала запрошення на наступний майстер клас від аудиторії під гучні аплодисменти!

 Традиційний формат зустрічей «Гостьова лекція» з практикуючими спеціалістами для кафедри маркетингу реалізується за ініціативою, безпосередньою участю та інформаційною підтримкою голови ради роботодавців ФЕБА Станіслава Заводовського.

 

#маркетологінау

У сучасному світі однією з найпоширеніших форм розвитку конфлікту у групах здобувачів є булінг.

В учбовому закладі викладач – саме та людина, яка знаходиться щонайближче до студентів. Тому саме йому необхідно бути особливо уважним, не допускаючи цькування або, якщо вже пізно, вчасно його зупиняти. Булінг не виникає з нізвідки, оскільки багато що залежить від середовища, в якому відбувається освітній процес. Тому так важливо забезпечення у студентському колективі атмосфери співпраці, взаємоуваги, довіри уваги один до одного.

21 вересня Ольгою Криворучком було проведено тематичний семінар в онлайн форматі для викладачів, наставників академічних груп та здобувачів кафедри маркетингу 

Поняття булінг як негативне соціально-психологічне явище вважається досить новим. Причиною конфліктів у вищому навчальному закладі стають різне соціальне положення, світогляд, життєві цінності, особиста неприязнь, національні та культурні особливості, а також психічна напруга, пов'язана з труднощами адаптації, а також різні етичні та психологічні норми поведінки людей. Проблема булінгу залишається відкритою, доки не буде встановлено систему активних та ефективних способів припинення травлі та її виявлення.

Боротися з буллінгом наодинці дуже складно. Подолання цькування та травлі припускає роботу зі всією соціальною средою. Без роботи всього колективу, здобувачів та викладачів, допомоги кваліфікованого психолога в цьому випадку не обійтися.

За ініціативою та інформаційним супроводом голови заради роботодавців ФЕБА Станіслава Заводовського 20 вересня відбулася зустріч з практиком Дарією Захоженко, яка є marketing Lead (керівником напряму маркетингу) у компанії Self-ERP/BJet, з досвідом роботи 10+ років у маркетингу, 7 років у діджитал , 5+ років в ІТ (кіберспорт, B2B2C, B2B).

Зустріч відвідали численні представники колективу кафедри та здобувачі всіх курсів. Після інтерактивного формату подання свого бачення сучасних реалій практики маркетолога, щодо питань стратегічного маркетингу, продуктового та діджитал маркетингу, особливостей побудови маркетингових команд, Дарія спілкувалася з аудиторією, відповідала на питання здобувачів та надала цінні рекомендації щодо побудови кар'єри у напрямі маркетингу ІТ-продукт .

Всі присутні на лекції здобувачі та викладачі отримали велике задоволення від прослуханої інформації, круті емоції, а також нові знання про наше спільне захоплення, про неперевершений та неповторний МАРКЕТИНГ)))

Ми дуже вдячні, Дарії Захоженко, за круту, цікаву та дуже захоплюючу зустріч!

Нагадаємо, що зустріч організована у рамках традиційного формату кафедри маркетингу «Гостьова лекція». Розпочинаємо продуктивно навчальний рік. Слідкуйте за анонсами

 

#маркетологінау

 

ПРОГРАМА

проведення акредитаційної експертизи з використанням технічних засобів відеозв'язку в Національному авіаційному університеті

освітньої програми «Облік і аудит» (ID 7262) за спеціальністю 071

«Облік і оподаткування» за рівнем вищого освіти «Магістр»

З 26 ПЗ 28.09.2023 Р.

 1. Назначення та статус цієї програми

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми, а також умови її роботи. Дотримання цієї програми є обов'язковим як для ЗВО, так і для експертної групи. Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за згодою як експертної групи, так і ЗВО.

Узгоджена програма виїзду фіксується в інформаційній системі Національного агентства із забезпечення якості вищого освіти і є частиною матеріалів акредитаційної справи.

 1. Загальні умови роботи експертної групи
  • Внутрішні зустрічі експертної групи з використанням технічних засобів відеозв'язку є закритими; крім випадків, коли це погоджено експертною групою. На них не можуть бути присутні особи, які не запрошені на конкретну зустріч відповідно до розкладу.
  • ЗВО забезпечує онлайн-зустрічі із учасниками фокус-груп та присутність всіх осіб, визначених у розкладі для кожної зустрічі з використанням технічних засобів відеозв'язку (програми ZOOM), у погоджену годину.
  • У розкладі експертизи передбачається резервна зустріч, на яку експертна група може запросити будь-яких осіб, якщо проведення такої зустрічі зумовлене необхідністю проведення акредитаційної експертизи. Експертна група повідомляє про це ЗВО у розумні рядки; ЗВО має вжити розумних заходів для забезпечення участі відповідної особи у резервній зустрічі.
  • У розкладі експертизи передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов'язань завчасно повідомити всіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату, годину та місце проведення такої зустрічі.
  • ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення акредитаційної експертизи, на запит експертної групи.
  • Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов'язаних з акредитацією освітньої програми, є гарант освітньої програми – Овсюк Ніна Василівна.
  • Акредитаційна експертиза проводитиметься у вигляді відеоконференції за допомогою програми ZOOM. Усі відеозустрічі записуються членами експертної групи та після закінчення експертизи передаються до секретаріату Національного агентства.

 

 1. Розклад роботи експертної групи

 

Година

Зустріч або інші активності

Учасники

День 1 – 26 вересня 2023

08:45–09:00

Організаційна зустріч експертної групи

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.

09:00–09:40

Організаційна зустріч з гарантом ВП (відеоконференція)

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.

 Гарант ВП - Овсюк Н.В.

09:40–10:00

Підготовка до зустрічі 1

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.

10:00–10:40

Зустріч 1 з керівником та менеджментом ЗВО (відеоконференція)

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.

Проректор з навчальної роботи –  Полухін Анатолій Васильович ;

Декан – Смерічевський Сергій Францович;

Завідувач кафедрою – Косова Тетяна Дмитрівна;

Гарант ОП - Овсюк Ніна Василівна

10:40–11:00

Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до зустрічі 2

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.

11:00–12:00

Зустріч 2 з академічним персоналом (відеоконференція)

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.

Науково-педагогічні працівники, яких залучено до реалізації освітньої програми (в т.ч. проектна група та група забезпечення ВП):

  Гарант ВП- Овсюк Ніна Василівна ;

Косова Тетяна Дмитрівна – завідувач кафедри фінансів, обліку та оподаткування, професор;

Ярошевська Оксана Володимирівна – професор кафедри фінансів, обліку та оподаткування;

Колісниченко Ганна Віталіївна – доцент кафедри іноземних мов та перекладу;

Бондаренко Ольга Михайлівна – доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування;

Попович Оксана Василівна – доцент, заступник декана ФЕБА;

Афанас ᾽єва Інна Іванівна – доцент кафедри фінансів, обліку та аудиту оподаткування;

Рибак Олена Миколаївна – доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування

12:00–12:30

Підведення підсумків зустрічі 2 і підготовка до зустрічі 3

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.

12:30–13:30

Обідня перерва

 

13:30–14:30

Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти (відеоконференція)

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.;

здобувачі вищої освіти, які навчаються на ВП:

здобувачі 1 курсу

здобувачі 2 курсу

 

14:30–15:00

Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка до зустрічі 4

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.

15:00–15:40

Зустріч 4 з представниками студентського самоврядування (відеоконференція)

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.;

Представники самоврядування університету:

Голова студради НАУ – Бічковська Валерія Владиславівна

Голова студради факультету – Микитченко Діана Вікторівна

Члени студради факультету: Супрун Анастасія Юріївна, Гомоюнова Ганна Віталіївна, Чорна Діана Олексіївна

 

15:40–16:00

Підведення підсумків зустрічі 4 і підготовка до зустрічі 5

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.

16:00–16:40

Зустріч 5 з випускниками ВП (відеоконференція)

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.;

випускники ВП останніх 5 років:

Руденко Лілія Олександрівна (2022), Добровольська Людмила Вікторівна (2021), Левандовська Зоріна Олександрівна (2021), Шевчук Наталія Сергіївна (2021), Кєніна Марина Олександрівна (2021), Кабанець Тетяна Сергіївна (20 Ольга Василівна (2019)

16:40–17:00

Підведення підсумків зустрічі 5 і підготовка до зустрічі 6

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.

17:00–17:40

Зустріч 6 з роботодавцями (відеоконференція)

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.,

Представники роботодавців, які залучені до здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості ВП:

Ковальчук Ольга Віталіївна - Директор Київського відділення №15 ТАСКОМБАНК;

Шевченко Володимир Володимирович – головний спеціаліст відділу судової влади департаменту контролю органів судової влади та правоохоронної діяльності Рахункової Палати України;

Шевчик Тетяна Петрівна – головний бухгалтер ПП «Бойлерон»;

Мех Ганна Володимирівна – директор департаменту внутрішнього аудиту АТ «ПУМБ», сертифікований аудитор СІА, член Ревізійної комісії Всеукраїнської громадянської організації «Інститут внутрішніх аудиторів України»;

Тесляр Тетяна Миколаївна – головний бухгалтер ТОВ «КУРАТОР.ЮА»;   

Рибак Володимир Григорійович – керівник організації ТОВ «ГЕОЛАВН»

17:40–18:00

Підведення підсумків зустрічі 6 і підготовка до резервної зустрічі 1

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.

18:00–18:40

Резервна зустріч 1 (відеоконференція)

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.;

особи, додатково запрошені на резервну зустріч

18:40-19:00

Підведення підсумків резервної зустрічі

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.

 

 

День 2 – 27 вересня 2023

09:00–09:40

Огляд матеріально-технічної бази, що використовується під час реалізації ВП

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.

Гарант ОП - Овсюк Ніна Василівна

Представники факультету – Попович Оксана Василівна , доцент, заступник декана ФЕБА

Кафедрі:  

Задерака Наталія Миколаївна – старший викладач кафедри фінансів, обліку та оподаткування;

Рибак Олена Миколаївна – доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування;

Ходаківський Петро Миколайович – завідувач навчально-наукової лабораторії фінансової аналітики кафедри фінансів, обліку та оподаткування;

Жам Олена Юріївна – доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування;

Владика Юлія Павлівна – доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування;

Верета Ольга Петрівна – провідний фахівець кафедри фінансів, обліку та оподаткування;

Вахнован Вікторія Юріївна – директор науково-технічної бібліотеки 

09:40–10:00

Підготовка до зустрічі 7

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.

10:00–10:40

Зустріч 7 із адміністративним персоналом (відеоконференція)

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.

Гарант ОП - Овсюк Ніна Василівна

Заступник директора Навчально-наукового інституту міжнародного співробітництва та освіти - Бугайко Дмитро Олександрович ;

Начальник відділу моніторингу якості вищої освіти - Гізун Андрій Іванович ;

Начальник навчального відділу – Слободян Олександр Петрович Начальник навчально-методичного відділу – Голубничий Олексій Георгійович ;

Начальник відділу ліцензування та акредитації - Жарова Олена Валеріївна ;

Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції – Цирулік Едуард Іванович ;

Відповідальний секретар приймальної комісії – Сігнаєвський Олександр Миколайович

10:40–11:00

Підведення підсумків зустрічі 7 і підготовка до зустрічі 8

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.

11:00–11:40

Зустріч 8 із допоміжними (сервісними) структурними підрозділами (відеоконференція)

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О..

Проректор з гуманітарної політики та інновацій - Тімкіна Світлана Юріївна

Начальник управління кадрів та документообігу – Бондарчук Сергій Миколайович

Начальник планово-фінансового відділу - Слободян Наталія Іванівна

Начальник науково-дослідної частини - Миколаєць Дмитро Анатолійович

11:40–12:00

Підведення підсумків зустрічі 8 і підготовка до відкритої зустрічі

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.

12:00–12:40

Відкрита зустріч (відеоконференція)

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.,

всі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП та представників адміністрації ЗВО)

12:40-13:00

Підведення підсумків відкритої зустрічі

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.

13:00–14:00

Обідня перерва

 

14:00–14:20

Підготовка до резервної зустрічі 2

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.

14:20–15:00

Резервна зустріч 2 (відеоконференція)

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.;

особи, додатково запрошені на резервну зустріч

15:00–15:30

Підведення підсумків резервної зустрічі та підготовка до фінальної зустрічі

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.

15:30–16:00

Фінальна зустріч (відеоконференція)

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.

Проректор з навчальної роботи -  Полухін Анатолій Васильович ;

Декан – Смерічевський Сергій Францович

Завідувач кафедрою – Косова Тетяна Дмитрівна

Гарант ОП - Овсюк Ніна Василівна

День 3 -28 вересня 2023

09:00–18:00

«День суджень»     – внутрішня зустріч

експертної групи

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.

 

 

Керівник експертної групи О.О. Дорошенка

 

Гарант ВП Н.В. Овсюк

 

Завантажити програму

15 вересня 2023 року відбулося розширене засідання кафедри маркетингу, на якому обговорювалися наукові досягнення здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 075 «Маркетинг». Аспіранти прозвітували про виконання навчальної складової, результати наукових добутків за звітний період та определили напрями подальших досліджень на теми досліджень.

Завідувач кафедри та гарант освітньо-наукової програми «Маркетинг» Тетяна Князєва відзначила актуальність і результативність плодотворної наукової роботи здобувачів та окреслила основні нормативні зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань підготовки та атестації здобувачів наукових ступенів.

Для кожного українця, більшою чи меншою мірою життя змінилося в один день –  24 лютого 2022 року. Тривожність, невизначеність у завтрашньому дні, переживання за рідних та друзів тримають нас у стані постійного стресу протягом усього періоду ведення воєнних дій на території нашої країни. І впоратися з цим стресом під силу далеко не кожному. 

Війна в Україні триває вже не перший рік, і кожен день, який проживають наші громадяни, є стресовим для них. Це стосується всіх: і військовослужбовців, і жителів окупованих регіонів, і тих, кому пощастило жити у відносно спокійних областях, і переселенців та біженців. 

Стрес під час війни так чи інакше не обминає стороною шкірного людини, хоча його сила, інтенсивність і наслідки для психіки та фізичного здоров'я можуть відрізнятися.

Питання про те, як подолати стрес під час війни, сьогодні турбує кожного українця, саме тому психолог відділу роботи зі студентами Національного авіаційного університету Шуляк Олена Олександрівна провела тематичну зустріч зі студентами та викладачами кафедри маркетингу та надала корисні поради, які допоможуть упорядкувати психологічний стан і навчитися боротися зі стресом під час війни, яким би непростим завданням це не здавалося.

 Повністю позбутися стресу під час війни навряд чи вдасться, але якщо піклуватися про себе, своїх близьких, про своє ментальне та фізичне здоров'я, то буде значно легше пережити всі випробування цього тяжкого періоду.

З вірою у Переможний світ!

#маркетологінау