ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ

для студентів освітнього рівня "Магістр
спеціальності 0
51 "Економіка" на 2020-2021 н.р.

 

Загальноуніверситетські дисципліни

Машинне навчання та сучасні інструменти Data Science

Startup в цифровому середовищі

Моделі та методи економічної діагностики

Прогнозне моделювання за допомогою R

Дисципліни вільного вибору студента за фахом

Введення в бізнес-аналіз, бюджетування та візуалізацію даних

Моделі та методи виробничого менеджменту

Системний аналіз і проектування

Архітектура підприємства

Процеси та інструменти управління проектами

Логістика та управління ланцюжками поставок

Нейронні мережі, генетичні та евристичні алгоритми

Управління даними: Big Data в бізнесі

Соціальні мережі: аналіз та управління

Машинне навчання та сучасні інструменти Data Science

Корпоративні інформаційні системи і технології

Цифрова економіка

Інформаційна безпека

Нейронні мережі, генетичні та евристичні алгоритми в цифровій економіці

Спільна розробка цифрового продукту

Хмарні сервіси та ресурси

Інтелектуальний аналіз даних

Системи штучного інтелекту

 

ТЕМАТИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ ОС «МАГІСТР» ОП «ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА»

 

ТЕМАТИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ ОС «МАГІСТР» ОП «ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА»