ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ

для студентів освітнього рівня "Магістр
спеціальності 0
51 "Економіка" на 2020-2021 н.р.

 

Загальноуніверситетські дисципліни

Машинне навчання та сучасні інструменти Data Science

Startup в цифровому середовищі

Моделі та методи економічної діагностики

Прогнозне моделювання за допомогою R

Дисципліни вільного вибору студента за фахом

ОПП «ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА»

ОПП «ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА»

Введення в бізнес-аналіз, бюджетування та візуалізацію даних

Цифрова економіка

Моделі та методи виробничого менеджменту

Інформаційна безпека

Системний аналіз і проектування

Нейронні мережі, генетичні та евристичні алгоритми в цифровій економіці

Архітектура підприємства

Спільна розробка цифрового продукту

Процеси та інструменти управління проектами

Хмарні сервіси та ресурси

Логістика та управління ланцюжками поставок

Інтелектуальний аналіз даних

Нейронні мережі, генетичні та евристичні алгоритми

Системи штучного інтелекту

Управління даними: Big Data в бізнесі

Іноземна мова  за професійним спрямуванням

Соціальні мережі: аналіз та управління

 

Машинне навчання та сучасні інструменти Data Science

 

Корпоративні інформаційні системи і технології

 

Іноземна мова  за професійним спрямуванням