Побережна Заріна Миколаївна – доцент кафедри економіки та бізнес технологій

Науковий ступінь – кандидат економічних наук

Сфера наукових інтересів: – управління конкурентоспроможністю авіаційних підприємств; розробка бізнес-моделей авіапідприємств, розробка стратегії функціонування авіакомпаній на міжнародному ринку; підвищення ефективності авіаперевезень в сучасних умовах глобалізацій економіки.

Науково-дослідні роботи, в яких викладач приймав участь:

 1. Участь у виконанні «Актуальні проблеми розвитку економічної системи України в умовах трансформаційних перетворень» (державний реєстраційний № 0103U004015)

Основні наукові та науково-методичні праці

 1. Побережна З.М. Оцінювання фінансово-ресурсних умов забезпечення конкурентоспроможності авіатранспортних підприємств. Науковий журнал «Проблеми економіки». 2016. №3. С. 184-191
 2. Побережна З.М. Методичні засади корпоративного аналізу конкурентоспроможності авіакомпаній. «Економічний вісник університету». Переяслав-Хмельницький: збір. наук. праць. 2016. №30/1. С.82-90
 3. Poberezhna Z. Comprehensive assessment of the airlines’ competitiveness. / Z. Poberezhna// Економічний часопис-ХХІ - №167(9-10)- 2017. – 32-36 с.
 4. Poberezhna Z. Improving environmental competitiveness of air transport enterprises. Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки». 2017. №6(192). С.135-143
 5. Побережна З.М. Методичне забезпечення оцінювання ефективності заходів з підвищення конкурентоспроможності авіакомпаній. Міжнар. наук.-прак. журнал «Економіка та держава». 2017. №1. С.29-31
 6. Побережна З.М. Бізнес-модель авіакомпанії як інструмент забезпечення її конкурентоспроможності на ринку авіапослуг. Журнал «Бізнес-Інформ». 2019. №7. С. 190-197
 7. Побережна З.М. Забезпечення конкурентоспроможності авіакомпанійна основі комплексного оцінювання якості авіапослуг. Журнал «Економіка Фінанси Право». 2019. №9. С.21-26
 8. Побережна З.М. Методичні засади формування клієнтоорієнтованої бізнес-моделі авіакомпанії. Журнал «Економіка та держава». 2019. №9. С. 64-68
 9. Побережна З.М. Удосконалення фінансової роботи комерційного банку і підвищення фінансових результатів його діяльності / . Фінансова діяльність і корпоративна стратегія комерційних банків [монографія], Т. 1. К.: Центр учбової літератури, 2015. С.66-86.
 10. Побережна З.М. Корпоративна оцінка конкурентоспроможності банку. / Фінансова діяльність і корпоративна стратегія комерційних банків [монографія], Т. 2. К.: Центр учбової літератури, 2015. С.8-39
 11. Побережна З.М. Теоретичні засади формування конкурентоспроможності авіакомпанії на міжнародному ринку. / Теоретичні засади формування конкурентоспроможності авіакомпанії на міжнародному ринку. [Монографія]. К.: НАУ, 2019. С. 308-320.

Профіль викладача:

Google Академія https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=LsELrDIAAAAJ

ORCID 0000-0001-6245-038X

Publons (Researcher ID) T-8659-2018

Research Gate https://www.researchgate.net/profile/Zarina_Poberezna

E-mail  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Завідувач лабораторії

Шуляр Наталія Миколаївна – старший викладач кафедри економіки та бізнес-технологій

Науковий ступінь

Вчене звання -

Сфера наукових інтересів: – відтворювання людського потенціалу; підвищення якості управління персоналом; розвиток інтернет технологій; мотиваційні механзми управління персоналом.

Науково-дослідні роботи, в яких викладач приймав участь:

 1. Протягом 2012-2015 рр. працювала у складі виконавців НДР №0112U008113 «Проблеми ефективності функціонування та розвитку ринку транспортних послуг» кафедри економіки ННІЕМ.
 2. З 2018-по теперішній час: «Науково-методичне забезпечення управління бізнес-процесами для розвитку підприємництва», номер державної реєстрації НДР 0118U 00468, кафедри економіки та бізнес-технологій ФЕБА.

Основні наукові та науково-методичні праці

 1. Шуляр Н.М. Галузеві особливості визначення економічного ефекту і ефективності діяльності комплексів і підрозділів дп ма «Бориспіль» / Шуляр Н.М., Воронін О.О.// Проблеми системного підходу в економіці: Зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2012. – Вип. 40. – С. 48-55.
 2. Шуляр Н.М. Методичний підхід до визначення обсягів робіт (функцій) виробничих комплексів аеропорту / Шуляр Н.М., Воронін О.О.// Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: Зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2012. – Вип. 33. – С. 42-49
 3. Шуляр Н.М. Фактори впливу на життєвий цикл забезпечення якості персоналу авіатранспортних підприємств // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: Зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2012. – Вип. 35. – С. 257-262.
 4. Шуляр Н.М. Дефініція категорії «персонал», «кадрові ресурси», «кадрове забезпечення» та «кадровий потенціал» у діяльності авіатранспортних підприємств // Економічні студії. Науково-практичний журнал. – 2019. – Вип. 2(24). – С.229 – 233. (IndexCopernicus)
 5. Галузеві соціальні комунікації в журналістиці, політології, педагогіці й економіці [колективна монографія]-К.:ВНЗ «Інститут дизайну, архітектури та журналістики», 2019.-228 с . ( Шуляр Н.М. Розділ 9 «Соціально - економічний зміст якості персоналу».-С.211-225).

Google Академія https://www.researchgate.net/profile/Natalya_Shulyar

ORCID 0000-0002-4109-5961

Publons (Researcher ID)  T-8775-2018

Research Gate https://www.researchgate.net/profile/Nazarenko_Sasha

E-mail  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Школенко Оксана Борисівна - доцент кафедри економіки та бізнес технологій

Науковий ступінь – кандидат економічних наук

Вчене звання - доцент

Сфера наукових інтересів: стратегія підтримки та захисту економічних інтересів вітчизняних товаровиробників, торгівля, проблеми та перспективи розвитку підприємництва

Науково-дослідні роботи, в яких викладач приймав участь:

Участь у виконанні НДР  «Науково-методичне забезпечення управління бізнес-процесами для розвитку підприємництва» (№ державної реєстрації  0118U004685, 2018-2021рр.).

Основні наукові та науково-методичні праці 

 1. Школенко О.Б. Транченко О.М.,  Непочатенко О.А. Оцінювання впливу обсягів виробництва продукції сільського господарства на економічний стан України / О.Б. Школенко, О.М. Транченко, О.А. Непочатенко // Актуальні проблеми економіки 2016 – №6 (180).– С.419-424. (SCOPUS)
 2. Melnychuk, O. Shkolenko, А. Gumeniuk, V. Melnik. Bank deposit as a direction of investment activity’s activation of insurers in life insurance / Y.  Melnychuk, O. Shkolenko, А. Gumeniuk, V. Melnik // Collection of scientific papers: «Financial and credit activity: problems of theory and practice» – Vol 4, No 27 (2018). – University of banking. – Kharkiv. – Р.41 – 48. (Web of Science)
 3. Аllа Gumeniuk, Oksana Shkolenko, Tetiana Kharchuk, Viktoryia Melnik. Methodological principles of market segmentation of vegetable products using cluster analysis in the business environment / Аllа Gumeniuk, Oksana Shkolenko, Tetiana Kharchuk, Viktoryia Melnik // EUROPEAN COOPERATION : Volum 4(44) 2019-Warszawa, Poland – С.15 – 24.(Web of Science)
 4. Школенко О.Б. Організаційно-економічні механізми реалізації стратегії захисту інтересів вітчизняних виробників / О.Б.Школенко // Вісник Донецького національного університету, Cер. В: Економіка і право. 2015. Вип.1. С. 422- 426.
 5. Школенко О.Б. Стратегія стимулювання експортної діяльності вітчизняних підприємств України / О.Б. Школенко // Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2015. № 1 (11). С. 132-137.
 6. Гуменюк А.В., Школенко О.Б., Дем’янишина О.А. Сучасний маркетинг як основний аспект підвищення ефективної діяльності овочевих підприємств / А.В. Гуменюк, О.Б.Школенко, О.А Дем’янишина //Бізнес Інформ. 2016. №9. C. 268–273.
 7. Гуменюк А.В., Школенко О.Б. Маркетингове забезпечення процесу створення конкурентоспроможної овочевої продукції / А.В. Гуменюк, О.Б.Школенко // Економіка та суспільство. 2017. № 12. Режим доступу: http://economyandsociety. in.ua/journal/12_ukr/39.pdf 
 8. Melnychuk, O. Shkolenko, А. Gumeniuk, V. Melnik. Bank deposit as a direction of investment activity’s activation of insurers in life insurance / Y.  Melnychuk, O. Shkolenko, А. Gumeniuk, V. Melnik // Collection of scientific papers: «Financial and credit activity: problems of theory and practice» – Vol 4, No 27 (2018). – University of banking. – Kharkiv. – С.41 – 48.
 9. Школенко О.Б. Стратегія захисту економічних інтересів вітчизняних товаровиробників : Монографія / Оксана Борисівна Школенко. – Умань: ФОП ЖовтийО.О., 2015. – 164 с.
 10. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Управління конкурентними перевагами підприємства, в т.ч. управління якістю». - Умань: Уманська філія ПВНЗ «Європейський університет», 2017. - 68с.
 11. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини». - Умань: Уманська філія ПВНЗ «Європейський університет», 2017. - 78 с.
 12. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Макроекономіка». - Умань: Уманська філія ПВНЗ «Європейський університет», 2017. - 78 с.

Профіль викладача:

Google Академія https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=ae9EaLoAAAAJ

ORCID 0000-0003-2792-1523

Publons (Researcher ID) AAC-2393-2019

Research Gate https://www.researchgate.net/profile/Oksana_Shkolenko

E-mail  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Назаренко Олександра Павлівна – асистент кафедри економіки та бізнес технологій

Науковий ступінь

Вчене звання -

Сфера наукових інтересів: – макроекономічне регулювання розвитку підприємництва; формування та діяльності інтегрованих бізнес-структур в Україні; корпоративна соціальна відповідальність.

Науково-дослідні роботи, в яких викладач приймав участь:

 1. Участь у виконанні НДР «Проблеми ефективності функціонування та розвитку ринку транспортних послуг» (№ державної реєстрації 0112U008113, 2012-2015 рр.).
 2. Участь у виконанні НДР «Науково-методичне забезпечення управління бізнес-процесами для розвитку підприємництва» (№ державної реєстрації 0118U004685, 2018-2021рр.).

Основні наукові та науково-методичні праці

 1. Овсак О.П., Приймаченко О.В., Назаренко О.П. Етапи та складові управління ризиками господарської діяльності підприємства/ О.П. Овсак, В.В. Приймаченко, О.П. Назаренко //. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2019. − №1 (18). – Режим доступу до ресурсу: http://www.easterne-urope-ebm.in.ua/index.php/2018
 2. Овсак О.П., Палієнко Т.П., Назаренко О.П. Особливості формування та діяльності інтегрованих бізнес-структур в Україні / Овсак О.П., Палієнко Т.П., Назаренко О.П. // Проблеми системного підходу в економіці: Зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2019. – Вип.4(73). – С.5
 3. Овсак О.П., Зелінський В.В., Назаренко О.П. Особливості формування асортиментної політики виробничого підприємства / О.П. Овсак, В.В. Зелінський, О.П.Назаренко// .Електронний ресурс] / Інфраструктура  ринку. –  2019. − №34. – Режим доступу до ресурсу: http://www. market-infr.od.ua/uk/2019.
 4. Назаренко О.П., Волинець А.Ю. Корпоративна соціальна відповідальність аеропортів / О.П. Назаренко, А.Ю. Волинець // Молодий вчений. - 2019. - №1(65)-Режим доступу: https//dio.org/10.32839/2304-5909/2019-1-65-113

Профіль викладача:

Google Академія https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=LsELrDIAAAAJ

ORCID 0000-0003-0271-2573

Publons (Researcher ID) T-8775-2018

Research Gate https://www.researchgate.net/profile/Nazarenko_Sasha

E-mail  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.