Смерічевський Сергій Францович

 

Смерічевський Сергій Францович

завідувач кафедри маркетингу, д.е.н., професор, член-кореспондент Академії економічних наук України

 

У 1984 році закінчив Донецький політехнічний інститут за спеціальністю «Економіка та організація машинобудівної промисловості» та здобув кваліфікацію інженера-економіста.

З 2004 по 2012 рік очолював обліково-фінансовий факультет.

У 2009 році С.Ф. Смерічевський  захистив докторську дисертацію вспеціалізованій вченій раді Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, м. Луганськ.

З 2010 року прийнятий на посаду завідувача кафедри банківської та біржової справи.

У 2011 році С.Ф. Смерічевському присвоєне вчене звання професора.

Здійснює керівництво науковою роботою аспірантів та здобувачів щодо захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з економіки та державного управління, під його керівництвом захищено 7 кандидатських робіт. Є автором 9 монографії, 15 підручників та навчальних посібників, зяких 7 під грифом МОНмолодьспорту України. Смерічевський С.Ф. має понад 140 наукових публікацій, у тому числі у закордонних виданнях.