Сібрук Віктор Леонідович

Сібрук Віктор Леонідович

к.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу

 

Досвід науково-педагогічної діяльності
Працює в Національному авіаційному університеті з  2002 року. В 2010 році присвоєно вчене звання доцента НАУ. Куратор групи.

Викладацька діяльність.
Дисципліни, що викладаються:
- «Основи маркетингу».
- «Маркетинг».

Розклад занять на 1 семестр 2011-2012 навчального року:
1 тиждень: понеділок, 2 пара, ауд. 3.410, дисципліна «Основи маркетингу»,
3 пара, ауд. 8.303-А, дисципліна «Основи маркетингу»,
середа,        1 пара, ауд. 3.303, дисципліна «Основи маркетингу»,
2 пара, ауд. 3.410, дисципліна «Основи маркетингу»,
2 тиждень: понеділок, 1 пара, ауд. 3.410, дисципліна «Основи маркетингу»,
четвер,      2 пара, ауд. 3.410,
п’ятниця,  2 пара, ауд. 8.1107,
3 пара, ауд. 2.316

Навчально-методичні матеріали:
1. Скопінцев Ю.В., Сібрук В.Л. Математичні моделі в менеджменті та маркетингу. Навчально-методичний комплекс. – К.: КІМЕП, 2008. –  50 с.
2. Скопінцев Ю.В., Сібрук В.Л Економічний ризик та методи його вимірювання. Методичні рекомендації до практичних занять. – К.: НАУ, 2008. –  44 с.
3. Скопінцев Ю.В., Шаповал Н.С, Пінчук Є.А. Економетрія. Навчально-методичний посібник. – К.: ТОВ «Поліпром», 2009. –  148 с.

Наукова діяльність.

Відомості про наукову спеціальність, вчене звання.
Київський національний університет будівництва і архітектури, 2000 рік, спеціальність «Менеджмент у виробничій сфері», кваліфікація спеціаліст. Дисертацію на тему "Оцінка ефективності інвестиційних проектів в аеронавігаційній системі" захистив 26 травня 2006 року у спеціалізованій вченій раді Д 26.062.02 інституту економіки та менеджменту. Спеціальність 08.07.04. – економіка транспорту і зв’язку. 9 листопада 2006 року Сібруку В.Л. присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук, диплом ДК № 038225.
Вчене звання доцента кафедри маркетингу та ресурсозабезпечення присвоєно 17.06.2010 протокол № 2/16 – Д, атестат доцента 12ДЦ № 023252.

Взагалі має більше 22 наукових праць.
З 2006 року:
1. Сібрук В.Л. Вибір функції належності для оцінки показників економічної ефективності інвестиційних проектів в аеронавігаційній системі у нечіткій формі. Вісник Державного університету інформаційно – комунікаційних технологій. – 2007. – Т.5. – № 1. – С. 111-116.
2. Сібрук В.Л. Визначення рівня ризику інвестиційного проекту із застосуванням апарату нечітких множин.Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: Зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2007. – Вип. 15. – С. 220-223.                       
3. Сібрук В.Л. Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики і освіти: Тези доповідей XIII Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: Вид-во Європейського університету, 2007. – С. 270-272
4. Сібрук В.Л. Застосування апарату нечітких множин  при визначенні рівня ризику інвестиційного проекту.Застосування методу „вартість затримок” для визначення економічної ефективності впровадження інновацій в аеронавігаційну систему України. Проблеми системного підходу в економіці: Зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2008. – Вип. 24. – С. 61-64.
5. Сібрук В.Л. Проблеми системного підходу в економіці: Зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2008. – Вип. 25. – С. 61-64
6. Сібрук В.Л. Прогнозування обсягу авіаперевезень за допомогою економетричних моделей. Сучасні проблеми глобальних процесів у світовій економіці: Тези доповідей III Міжна-родної науково-практи-чної конференції. – К.: НАУ, 2008. – С. 15-17.
7. Сібрук В.Л. «Моделювання витрат авіакомпаній» / Проблеми системного підходу в економіці: Зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2009. – Вип. 28. – С. 97-101.
8. Сібрук В.Л. «Вплив факторів ризику на авіаційну галузь в умовах фінансової кризи» / Проблеми системного підходу в економіці: Зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2009. – Вип. 31. – С. 237-241.
9. Сібрук В.Л.  «Development of Bluetooth marketing in Ukraine» / Проблеми системного підходу в економіці: Зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2011. – Вип. 36. – С. 178-183.
Тези доповідей:
1. Сібрук В.Л.  Економетричні моделі конкуренції у вирішенні проблем вищої освіти / Нові технології навчання: Тези доповідей науково-практичної конференції. – К.: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, 2009. – Вип. № 59. – Ч.1. – С. 119-122.
2. Сібрук В.Л. Інвестиційна привабливість авіаційної галузі в умовах фінансової кризи / Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України: Тези доповідей науково-практичної конференції. – К.: НАУ, 2009. – С. 13.
3. Сібрук В.Л. Розвиток національної інноваційної системи України / Стратегічні вектори розвитку регіональної економіки в умовах протидії викликам глобалізації: Тези доповідей науково-практичної конференції – С: КЕІ ДВНЗ «КНЕУ ім.. В. Гетьмана», 2011– С. 137.

 

Науково-дослідна робота
Приймає участь у наступних науково-дослідних роботах: «Управління конкурентоспроможністю авіапідприємств на засадах інтегрованої діяльності», «Стратегічне управління товаром в системі відносин бренду.

 

Організація науково-дослідної роботи студентів
Керую науково-дослідною роботою студентів за напрямком “Маркетингові комунікації”