Раменська Світлана Євгенівна

Раменська Світлана Євгенівна

К.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу

 

Досвід науково-педагогічної діяльності.
В Національному авіаційному університеті працює з вересня 2003 року, з них: з 2003 по 2008рр. – за сумісництвом, з 2008 навчального року на посаді доцента кафедри маркетингу та ресурсозабезпечення.
Наукова діяльність охоплює участь в наукових конференціях, які проводяться кафедрою, університетом та іншими науковими та науково-педагогічними закладами; участь в держбюджетній науково-дослідній тема «Підвищення ефективності системи дистрибуції з використанням методів та принципів франчайзингу»; розробку і підготовку методичних матеріалів.
З 2010-2011 навчального року є куратором студентської групи ФЕП, з 2011 навчального року здійснює керівництво аспірантами.

Викладацька діяльність.
Проводить лекційні навчальні заняття за наступними дисциплінами:
«Основи маркетингу» для студентів англомовного проекту ФАСУ,
«Стандартизація і сертифікація»,
«Маркетинговий менеджмент»,
«Методи керування трудовими процесами».

Наукова діяльність.
Відомості про наукову спеціальність, вчене звання.
Кандидат економічних наук за спеціальністю світове господарство і міжнародні економічні відносини з 2001 року.
Наукові праці.

  1. Раменська С.Є. Формування системи власності в Україні в контексті міжнародного руху капіталів. Зб. наук. праць – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 1999. –. Вип. 24. - С. 15 – 22.
  2. Раменська С.Є. Пошук моделі реструктуризації власності в Україні: приватизаційний контекст. Зб. наук. праць – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2000. –. Вип. 25. - С.17 – 21.
  3. Раменська С.Є. Макроекономічна політика держави як фактор оптимізації міжнародного руху інвестиційних ресурсів. Зб. наук. праць – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2000. –. Вип. 26. – С.89 – 95.
  4. Раменська С.Є. Оптимізація інвестиційного процесу в Україні в контексті глобальних проблем руху капіталів. Матеріали Міжнародної науково-методична конференція 26-27 квітня 2000 року: тези доп. – К.: КНЕУ, 2000. – С. 66 – 67.
  5. Раменська С.Є., Вілінський Е.С., П’явка О.П. Аналіз інвестиційної привабливості галузей промисловості економіки. Державний інформаційний бюлетень про приватизацію – К.: Фонд державного майна України, 1999. - № 11. - С.64 – 71.
  6. Раменська С.Є., Сабірова І.М. Використання принципів і методів франчайзингу в системі ефективного розподілення товарів. Зб. наук. праць – К.: НАУ, 2009. – Вип. 27. С.48–54.
  7. Раменська С.Є. Система та схеми розподілення на українському ринку медпрепаратів. Зб. наук. праць – К.: НАУ, 2010. – Вип. 33. С.55-63.
  8. Раменська С.Є. Franchising as a tool of the implementation of vertically integrated systems in aviation. Aviation in XXI-st Century: The Fourth World Congress. Kiyiv, 2010. Тези доповіді.  – P. 61.53 – 61.56.
  9. Раменська С.Є. Вертикальна інтеграція в системах розподілення. науково-практична конференція 17 грудня 2010 року: тези доп. – К.: Видавництво Національного авіаційного університету «НАУ-друк», 2010. – С. 43-44.

Керівництво аспірантами, докторантами.
З 2011 навчального року проводить керівництво аспірантами.
Науково-дослідна робота.
Приймала участь у виконанні науково-дослідної теми «Підвищення ефективності системи дистрибуції з використанням методів та принципів франчайзингу».
Організація науково-дослідної роботи студентів.
Проводить керування науково-дослідним гуртком студентів за дисциплінами, що викладаються.