Петропавловська Світлана Євгенівна

Петропавловська Світлана Євгенівна

К.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу

 

Досвід науково-педагогічної діяльності
Працює в Національному авіаційному університеті з 1982 року. В 1988 році захистила дисертацію по спеціальності 08.00.13 – математичні методи та застосовування обчислювальної техніки в економічних дослідженнях, плануванні та управлінні народним господарством та його галузями та присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук.  2003 року присвоєно вчене звання доцента кафедри маркетингу та ресурсозабезпечення НАУ.
Займається науковою діяльністю щодо обґрунтування засад та розробки ефективних маркетингових комунікацій на споживчому ринку України.

 

Викладацька діяльність.
Дисципліни, що викладаються:
- «Маркетингова політика комунікацій»,
- «Промисловий маркетинг»,
- «Рекламний менеджмент»,
- «Паблік рилейшнз».

 

Наукова діяльність.

Відомості про наукову спеціальність, вчене звання.
Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.13 - математичні методи та застосовування обчислювальної техніки в економічних дослідженнях, плануванні та управлінні народним господарством та його галузями.
Нагороджена почесною грамотою Міністерства освіти і науки України та медаллю за «Сумлінну працю».
2003 р. присвоєно вчене звання доцент кафедри маркетингу та ресурсозабезпечення.

Наукові праці. Взагалі має більше 40 наукових праць.
З 2006 року:
1. Петропавловська С.Є., Подрєза С.М., Радченко О.А. Промисловий авіаційний маркетинг: курс лекцій. – К.: НАУ, 2003. – 56 ст.
2. Петропавловська С.Є., Подрєза С.М. Рекламний менеджмент: курс лекцій. – К.: НАУ, 2003. – 71 ст.
3. Петропавловська С.Є., Хмельницька О.В., Моїсеєва Н.В. Паблік рилейшнз: курс лекцій. – К.: НАУ, 2007. – 47 ст.
4. Петропавловська С.Є., Командровська  В.Є., Хмельницька О.В. Маркетингова політика розподілу: конспект лекцій. – К.: НАУ, 2008. – 45 ст.
5. Петропавловська С.Є.,  Соболь Е.Н. Коммуникационное планирование в период финансового кризиса. Программа науково-практичної конференції «Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України», 19 грудня 2008р.
6. Петропавловська С.Є.,  Никишова Т.В. Важность инновационных идей для развития компании. Программа науково-практичної конференції «Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України», 19 грудня 2008р.
7. Петропавловська С.Є., Борисенко О.С. Промисловий маркетинг: курс лекцій. – К.: НАУ, 2009. – 95 ст.
8. Петропавловська С.Є.,  Никишова Т.В. Роль PR в продвижении инновационных продуктов. Программа науково-практичної конференції «Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України», 23 грудня 2009р.
9. Петропавловська С.Є.,  Власкова Є.А. Інноваці       йні підходи до побудови бренду. Программа науково-практичної конференції «Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України», 23 грудня 2009р.
10. Петропавловська С.Є., Созинова І.В., Маркетингова політика комунікацій: методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання контрольних робіт:– К.: НАУ, 2010. – 22 ст.
Статті:
1) “Специфіка організації спортивного маркетингу” - зб. наук. праць – К.: НАУ, 2010. – Вип. 34.- С.17-21.
2) “Теоретичні прикладні засади інвестиційної діяльності”: Матеріал 7 Всеукраїнської науково-практичної конференції, К.: 10-11 березня 2011р. Тези доповіді НТУУ «КПІ», с. 274.

 

Науково-дослідна робота
Приймала участь в  розробці  кафедральної держбюджетної науково-дослідної роботи «Розробка стратегій підвищення конкурентоспроможності авіапідприємств» № 71/11.01.03, термін роботи 01.09.2006 – 28.12.2007; «Підвищення ефективності системи дистрибуції з використанням методів та принципів франчайзингу» №69/11.01.03, термін роботи 01.09.2009 – 31.06.2010; «Управління конкурентоспроможністю підприємств в контексті сучасних ринкових відносин». №21/11.01.03, термін роботи 01.09.2010 – 31.06.2011; «Управління конкурентоспроможністю авіапідприємств на засадах інтегрованої діяльності в сучасних ринкових відносинах» №17/11.01.03, термін роботи 01.09.2011 – 31.06.2012.

 

Організація науково-дослідної роботи студентів
Щорічне керівництво науково-дослідною роботою «Маркетингове планування зростання попиту на продукцію» студентів спеціальності «Маркетинг»