Фісун Юлія Володимирівна

Фісун Юлія Володимирівна

Фісун Юлія Володимирівна

Старший викладач кафедри маркетингу

 

Досвід науково-педагогічної діяльності
Працює в Національному авіаційному університеті з 2002 року.
Координує виховну роботу студентів кафедри.

Викладацька діяльність.
Дисципліни, що викладаються:

- «Маркетинг»,
- «Товарознавство»,
- «Відповідальний маркетинг»,
- «Маркетингове ціноутворення»,
- «Маркетинговий менеджмент»,
- «Маркетинг відносин»,
- «Управління інтегрованими маркетинговими комунікаціями»,
- «Стратегічний маркетинг».

 

 

Наукові праці. Взагалі має більше 5 наукових праць.
З 2006 року:
1)“Маркетинг: правила игры меняются”- Проблеми системного підходу в економіці: зб.наук. праць. – К.: НАУ, 2010. –Вип. 32.- С.42-47
2) “Гіпер-націлення в сучасній рекламі”- Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України: наук.практ.конф., 17 грудня 2010 р.: тези доп. – К.: НАУ, 2010. – С. 64-65
3) “Вплив інформаційних технологій на розвиток туристичного ринку”: зб. наук. праць- К.:НАУ, 2011.- Вип. 36.С. 159-162
4. “Вплив інформаційних технологій на динаміку туристичного ринку”: ”- Сучасні підходи до креативного управління економічними процесами: II всеукр.наук.практ.конф., 17-18 березня 2011 р.: тези доп. – К.: НАУ, 2011. – С. 151-152
5. “Використання сучасних інформаційних технологій у туристичній галузі”: ”- Економіка. Менеджмент. Бізнес: зб.наук.праць.– К.: Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, 2011. № 3 – С. 115-122

Науково-дослідна робота
Співавтор НДР «Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України»

Організація науково-дослідної роботи студентів

Відповідальний куратор академічних груп кафедри. Щорічне керівництво науково-дослідною роботою «Маркетингове планування зростання попиту на продукцію» студентів спеціальності «Маркетинг»