Борисенко Олена Сергіївна

Борисенко Олена Сергіївна

К.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу

 

Досвід науково-педагогічної діяльності
Працює в Національному авіаційному університеті з 2000 року. 2009 року захистила дисертацію та присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук.
Займається науковою діяльністю за напрямами «Рекламна діяльність підприємств» та «Розвиток промисловості України».
Щороку організовує проведення кафедральної науково-практичної конференції «Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України».
Голова навчально-методичної редакційної ради Інституту економіки та менеджменту.

Викладацька діяльність.

Дисципліни, що викладаються:
- «Промисловий маркетинг»,
- «Товарознавство».
- «Товарна інноваційна політика»,
- «Маркетингова товарна політика».

 

Навчально-методичні матеріали:
1. Промисловий маркетинг: курс лекцій / уклад.: С. Є. Петропавловська, О.С. Борисенко. – К.: Видавництво Національного авіаційного університету «НАУ-друк», 2009 – 98 с.  
2. Товарна інноваційна політика: методичні рекомендації до практичних занять та виконання контрольної роботи / уклад. : А.В. Шевченко, О.С. Борисенко. – К. : НАУ, 2011. – 48 с.
3. Маркетингова товарна політика: методичні рекомендації до практичних занять і виконання курсової роботи / уклад. : А.В. Шевченко, О.С. Борисенко. – К. : НАУ, 2011. – 52 с.

Наукова діяльність.

Відомості про наукову спеціальність, вчене звання.
Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (2009 р.)

Наукові праці. Взагалі має більше 28 наукових праць.
З 2006 року:
1. Борисенко О.С. Особливості розвитку ринку рекламних послуг. Наука і молодь: міжн. наук. конф. студентів та молодих учених, квітень 2003 р. – К.: НАУ, 2003. – С. 538-541.                  
2. Борисенко О.С.          Дослідження ринку рекламних послуг в Україні . ПОЛІТ-2004: міжн. наукова конференція студентів та молодих учених, 15-16 квітня 2004 р. – К.: НАУ, 2004. – С. 260.                    
3. Борисенко О.С. Особливості міжнародного ринку реклами (світовий досвід).         Проблеми управління міжнародною економічною діяльністю: міжн. наук.-практ. конф. аспірантів, молодих учених та студентів, , 28 травня 2004 р. – Львів: НАУ, 2004. – С. 104-106.                 
4 . Борисенко О.С. Рекламні дослідження та їх роль в підвищенні ефективності продажу.      Проблеми інформатизації та управління: зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2004. – Вип. 9. – С. 191-195.
5. Борисенко О.С. Оцінка ефектів рекламної діяльності підприємства. ПОЛІТ-2005: міжн. наук. конф. студентів та молодих учених, 12-13 квітня 2005 р. – К.: НАУ, 2005. – С. 412.
6. Борисенко О.С. Тенденції розвитку рекламних агентств Україні. Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами: межд. конф., март 2005 г. – Харьков: ХАУ, 2005. – С. 121-123.                 
7. Борисенко О.С. Методика впливу реклами на споживчу аудиторію. Проблеми системного підходу в економіці: зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2005. – Вип. 11.  – С. 80-90.
8. Борисенко О.С. Принципи створення ефективної реклами. Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2005. – Вип. 11.  – С. 82-88.
9. Борисенко О.С. Сутнісна характеристика категорії «реклама». Проблеми системного підходу в економіці: зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2005. – Вип. 12.  – С. 88-92.
10. Борисенко О.С. Вдосконалення процесу управління рекламною діяльністю. Проблеми системного підходу в економіці: зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2005. – Вип. 14.  – С. 43-48.
11. Борисенко О.С. Процес сприйняття реклами та її вплив на споживачів. ПОЛІТ 2007: міжн. наук. конф. студентів та молодих учених, 12-13 квітня 2007 р. – К.: НАУ, 2007. – С. 310.                    
12. Борисенко О.С. Визначення комунікаційної і економічної ефективності реклами. Проблеми економіки транспорту: міжн. наук. конф, 16 жовтня 2007 р. – Д.: ДІІТ, 2007. – С. 30.
13. Борисенко О.С. Рекламна компанія стратегії підприємства та методи прогнозу її ефективності. Проблеми системного підходу в економіці: зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2007. – Вип. 20.  – С. 102-106
14. Борисенко О.С. Планування рекламної діяльності в авіакомпанії. Проблеми системного підходу в економіці: зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2007. – Вип. 23.  – С. 127-131.
15. Борисенко О.С. Роль реклами в розвитку авіаційної галузі України. Інтеграція України у світовий економічний простір: міжн. наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених, 8 лютого 2008 р. – Тернопіль: Економічна думка,  2008. – С. 378-380.              
16. Борисенко О.С. Роль реклами в просуванні транспортних послуг в сучасних умовах. Сучасні проблеми глобальних процесів у світовій економіці: міжн. наук.-практ. конф, 6-7 листопада 2008 р: – К.: НАУ, 2008. – С. 85-87.
17. Борисенко О.С. Роль та значення реклами транспортних послуг в сучасних умовах. Проблеми системного підходу в економіці: зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2008. – Вип. 25.  – С. 54-61.
18. Борисенко О.С. Взаємодія учасників рекламного процесу в просуванні транспортних послуг. Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2008. – Вип. 20.  – С. 64-68.
19. Борисенко О.С. Показники якості транспортних послуг виходячи з сучасних вимог споживачів. Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України: наук.-практ. конф., 23 грудня 2009 р.:– К.: НАУ, 2009. – С. 35-36.
20. Борисенко О.С. Оцінка впливу реклами на результативність авіаперевезення. Проблеми системного підходу в економіці: зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2009. – Вип. 27. – С. 48-57.
21. Борисенко О.С. Моделювання механізму варіативних форм взаємодії виробничо-господарських суб’єктів по наданню авіатранспортної послуги. Проблеми системного підходу в економіці: зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2009. – Вип. 29. – С. 173-180.
22. Борисенко О.С. Інноваційні технології в рекламній галузі. Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України: наук.-практ. конф., 17 грудня 2010 р. – К.: НАУ, 2010. – С. 38-39.                   
23. Борисенко О.С. Організація партнерської взаємодії авіакомпанії та рекламного агентства по досягненню результативності транспортних послуг. Проблеми системного підходу в економіці: зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2010. – Вип. 32. – С. 77-83.
24. Борисенко О.С. Управління процесом інвестування в рекламну діяльність. Проблеми системного підходу в економіці: зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2010. – Вип. 35. – С. 25-29.
25. Борисенко О.С. Сучасні способи розміщення реклами. Сучасні підходи до креативного управління економічними процесами: ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. для студентів та молодих вчених., 17-18 березня 2011 р. – К.: НАУ, 2011. – С. 24.
26. Борисенко О.С. Маркетингова діяльність на авіапідприємствах. Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2011. – Вип. 29. – С. 168-172.
27. Борисенко О.С. Основні проблеми та приорітетні напрямки розвитку ринку транспортних послуг. Економіка. Менеджмент. Бізнес: зб. наук. праць. – К.: Державний університет інформаійно-комунікаційних технологій, 2011. – № 3. – С. 92-99.
28. Борисенко О.С. Маркетингове управління діяльністю вітчизняних промислових підприємств. Проблеми системного підходу в економіці: зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2010. – Вип. 35. – С. 151-156.

Науково-дослідна робота
Співавтор НДР «Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України»

Організація науково-дослідної роботи студентів
Щорічне керівництво науково-дослідною роботою «Маркетингове планування зростання попиту на продукцію» студентів спеціальності «Маркетинг»