Радченко Ганна Анатоліївна

Радченко Ганна Анатоліївна

Радченко Ганна Анатоліївна

кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри маркетингу

 

У 2002 році закінчила Донецьку державну академію управління з відзнакою, здобула кваліфікацію «Магістр з економіки» за спеціальністю «Маркетинг».

З 2005 по 2015 рік працювала у Донецькому державному університеті управління. Протягом семі років виконувала обов`язки заступника завідувача кафедри з виховної роботи.

З 2006 по 2007 рік була заступником декана обліково-фінансового факультету.

Стаж науково-педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації складає 15 років (з березня 2005 року та по теперішній час). Загальний трудовий стаж 23 роки.

У 2011 році Радченко Г.А. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук.

У 2014 році на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента.

Науковий доробок складається з 48 публікації, із них 24 наукового характеру (з них 15 у фахових виданнях МОН України) та 4 навчально-методичного характеру, із них 2 – Рекомендовано МОНУ.