Князєва Тетяна В'ячеславівна

Князева Т.В.

Професор кафедри

д.е.н, доцент

Князєва Тетяна В’ячеславівна
Науково-педагогічний досвід роботи в ЗВО ІІІ-ІV рівня – з 2004 р.
НАУКОВИЙ СТУПІНЬ, ВЧЕНЕ ЗВАННЯ:
доктор економічних наук – 2016  р.
кандидат економічних наук – 2009 р.
доцент –2011 р.
Профіль в Google Scholar 
https://scholar.google.com.ua/citations?user=apujb1YAAAAJ&hl=ru&oi=ao
Ідентифікатор ORCID 0000-0002-4972-0055
Ідентифікатор Research Gate Tetiana_Kniazieva
Researcher ID V-9908-2018
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:
 мовні курси 31.10.2016-30.10.2017 р., сертифікат з курсів англійської мови, рівень
В2
 професійне стажування: ДП НСК «Олімпійський», квітень-травень 2018 р.
 науково-педагогічне стажування у Балтійському науково-дослідному інституті
проблем трансформації економічного простору (м. Рига, Латвія) на тему «Інноваційні
освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з
економіки та управління», 23-27 липня 2018 р.
 науково-педагогічне стажування у Варненському вільному університеті імені
Чорноризця Храбра (м. Варна, Болгарія) на тему «Інновації в науці: виклики сучасності»,
14-23 вересня 2019 р.
ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД:
1. Загальна кількість публікацій (станом на 2019 р.) – 132, у т.ч.: 
 монографії одноосібні – 1, колективні – 9; 
 наукові статті  у виданнях, що входять до наукометричної бази Scopus та ESCI by Web
of Science – 5; 
 наукові статті у фахових журналах – 44; 
 статті в збірниках матеріалів та тези доповідей – 55; 
 підручники та посібники – 5; інша навчально-методична література – 13;
2. Член керівного комітету Програми малих грантів Глобального екологічного фонду
Програми розвитку ООН (з 2018 р.);
3. Учасник проектів від Виконавчого Агентства Європейської Комісії з питань
освіти, аудіовізуальних засобів та культури (ЕАСЕА) «Викладання модуля з європейської
інтеграції» (програма Жана Монне, 2012-2014 рр.);
4. Член спеціалізованої вченої ради К 11.128.05 в Донецькому державному
університеті управління МОН України, спеціальності 08.00.04, 08.00.08 (2013-2014 рр.);
5. Розробка навчально-методичних комплексів з дисциплін:
Міжнародний маркетинг, Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності, Міжнародний
бізнес, Маркетинговий аналіз міжнародної діяльності суб’єктів господарювання, Основи
зовнішньоекономічної діяльності, Міжнародні економічні відносини, Транснаціональні
корпорації, Управління конкурентоспроможності об’єктів (підприємства), Соціальна
відповідальність бізнесу, Економічна оцінка бізнес-процесів, Ринкова трансформація
економіки регіону, Логістика, Контролінг, Інвестиційний менеджмент
СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ:

міжнародний маркетинг, глобальні екологічні проблеми, економіко-математичне
моделювання