Засанський Володимир Вячеславович

Завідувач кафедри економічної теорії, доктор економічних наук, професор кафедри економічної теорії

 

    Освіта – вища,  економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 1986 р.

    У 1998 році захистив дисертацію на спеціалізованій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка по темі: «Роздержавлення та приватизація, трансформації економічної системи» (спеціальність – 08.01.01 «Економічна теорія») та отримав науковий ступінь доктора економічних наук.

    У 2002 році Засанському В.В. присвоєне вчене звання професора.

 

Коло наукових інтересів: актуальні проблеми розвитку новітніх тенденцій адміністрування держфінмоніторингу країни та моніторингу авіаційного комплексу; розробка основних напрямів адміністрування економічної безпеки держави та підприємницької діяльності.

 

Дисципліни: Основи економічної теорії, Сучасні економічні теорії в транзитивній економіці.

    

Основні навчальні посібники та підручники:  “Основи економічної теорії”, “Економічна теорія в структурно-економічних схемах”, “Економіка від «А» до «Я»”, “Інформаційна економіка”, “Ринкова економіка”,  “Детінізація економіки”, “Економічна безпека держави”, “Злочини в сфері економіки та технологія їх розкриття” тощо.

Засанський В.В. опублікував також більше 120 навчально-методичних матеріалів.

 

Громадська діяльність:

    Засанський В.В. входить до складу Державної акредитаційної комісії з економіки з ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів  I-IV рівня підготовки фахівців; експертної ради МОН України з питань макроекономіки, світового господарства і соціально-економічного розвитку (економічні науки).

    Засанський В.В. є членом Спеціалізованої вченої ради НАУ з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора економічних наук за спеціальностями 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством» та 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

    Засанський В.В. є заступником Головного редактора міжнародного фахового збірника наукових праць з економічних наук «Проблеми системного підходу в економіці» (НАУ).

    Засанський В.В. є членомНауково-методичної ради військової прокуратури Центрального регіону.

 

Наукові праці:

   Має більше 370 наукових праць, в т.ч. 12 наукових монографій (з них 5 одноосібних), статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних науково-метричних баз даних.