Жаворонков Володимир Олександрович

доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії

Освіта – вища, факультет автоматики та електроприладобудування Київського політехнічного інституту, 1977 р., Академія державного управління при Президентові України, 2001 р.

У 2009 році захистив дисертацію в спеціалізованій вченій раді Науково-дослідного інституту Міністерства економіки України по темі «Стратегічне планування економічного розвитку на регіональному рівні» (спеціальність – 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством) та отримав науковий ступінь кандидата економічних наук.

У 2013 році Жаворонкову В.О. присвоєно вчене звання доцента.

Напрями наукової діяльності: регіональна економіка та регіональний розвиток; інституціоналізм; теорія та практика проведення інституціональних змін в транзитивній економіки.

Дисципліни: Основи економічної теорії, Економічна теорія, Сучасні економічні теорії в транзитивній економіці.

Основні методичні роботи: Практикум з дисципліни «Політекономія», Методичні рекомендації та плани семінарських занять з «Основ економічної теорії», Плани семінарських занять та методичні рекомендації з «Історії економіки та економічної думки».

Громадська діяльність:

Жаворонков В.О. є постійним членом міжнародного програмного комітету Міжнародної наукової конференції «Engineering. Technologies. Education. Security» (Болгарія) та Міжнародної наукової конференції «Innovations» (Болгарія). Жаворонков В.О. входить до складу редколегії міжнародних наукових журналів «Innovations» та «Science. Business. Society» (Болгарія).

Наукові праці:

Має більше 130 наукових праць, в т.ч. 18 наукових монографій (з них 1 одноосібна), статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних науково-метричних баз даних, англомовні статті в періодичних закордонних наукових журналах.