Сніжко Андрій Ерленович

кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії

Освіта – вища,економічний факультет Київського університету ім. Тараса Шевченка, 1982 р. В 1990 р. захистив дисертацію на спеціалізованій вченій раді Київського інституту народного господарства ім. Д.С. Коротченка по темі: «Співвідношення попиту та пропозиції в системі пропорцій соціалістичного розширеного відтворення» (спеціальність 08.00.01 «Економіна теорія») та отримав науковий ступінь кандидата економічних наук.

 

Основні сфери наукових інтересів й досліджень: мікроекономіка праці, макроекономіка і економічна політика, трансформація економічних систем, міжнародна економіка, сучасні економічні теорії, економічна статистика.

 

Викладає дисципліни: Основи економічної теорії, історія економіки та економічної думки, сучасні економічні теорії в транзитивній економіці.

 

Підручники, навчальні посібники:

1. Мікроекономіка і макроекономіка /Підручник. Рекомендовано МОН України/ Під ред. С.М. Будаговської – К.: «Основи», 1999. – С. 260-287, 305-320, 404-448.

2. Снежко А.Э. Учет операций центрального и коммерческих банков в балансах банковской системы и аналитических счетах денежно-кредитного сектора (Учебно-ме­то­ди­чес­кое пособие) – Киев, ИЭР ВБРР, 1996. – 46 с.

 

Наукові дослідження:

   Автор 47 наукових праць. Співрозробник проектів «Реформування системи соціального забезпечення України» (замовники - ВБРР та Міністерства праці та соціального захисту України, 2002-2005 рр.), «Рейтингова оцінка закладів післядипломної освіти» (замовник - МОН  України, 2003-2004 рр.).