Тофанчук Анатолій Тимофійович

Доцент кафедри,

к.е.н.

 

Тофанчук Анатолій Тимофійович

Посада - доцент кафедри економіки повітряного транспорту

Науковий ступінь - кандидат економічних наук

Досвід науково-педагогічної діяльності – 4 роки

У 1975 р. закінчив Київський торговельно-економічний інститут за спеціальністю «Економіка», у 1984 р. – аспірантуру НАУ. У 1990 р. захистив дисертацію за спеціальністю «Економіка і математичні методи» на тему «Оцінка результатів діяльності трудових колективів експлуатаційних підприємств цивільної авіації».

З 2017 року працював в Національному авіаційному університеті на посаді заступника директора Інституту економіки та менеджменту, з 01.02.2018 р. по 01.09.2019 - заступника декана з навчально-методичної роботи. На даний час працює на посаді доцента кафедри економіки повітряного транспорту.

Викладацька діяльність:

Дисципліни, що викладаються: «Основи економіки транспорту», «Організаційне  проектування підприємства», «Реструктуризація підприємств», «Економічні теорії виробництва», «Бізнес-планування».

Наукова діяльність:

Сфера наукових інтересів - економіка підприємств повітряного транспорту; методика розробки планів та оцінки роботи підприємств, методика розробки бізнес-планів, автоматизація планово-економічних розрахунків.

Автор і співавтор 19 наукових праць, в тому числі 14 наукових статей у фахових виданнях.

Основні наукові праці:

  1. Тофанчук А.Т. Розробка фінансових планів підвищення конкурентоспроможності авіакомпаній // А.Т. Тофанчук // Проблеми системного підходу в економіці: зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2011. – С. 57-63.
  2. Тофанчук А.Т. Особливості сучасних транспортних комунікацій в транспортній сфері. – – К.: ж-л Економічні студії, 2015. – С. 107-110.
  3. Тофанчук А.Т. Соціально-економічні особливості інноваційного процесу. // Тофанчук А.Т., Колесник М.В. Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. Зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2010. – том 26.
  4. Тофанчук А.Т. Методика выполнения плановых расчетов в условиях рыночной економики / / Тофанчук А.Т., Мерхеж Р. Проблемы системного подхода в экономике: Зб. науч. труд.- К.: КМУГА, С. 71-74.
  5. Тофанчук А.Т. Фінансовий контроль цільового використання коштів на забезпечення енергоефективності діяльності авіатранспортних підприємств. // Омельяненко С.Л., Тофанчук А.Т., ж-л Економічні студії, 2015 – С.107.

Науково-дослідна робота:

Підготовка наукових статей, доповідей на конференції.