Вибіркові дисципліни для студентів

Вибіркові дисципліни для студентів освітнього рівня "Бакалавр" 
спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" на 2020-2021 н.р.

 

Підприємницька діяльність в авіації (ПДА)

Підприємництво та бізнес-технології (ПБТ)

Митна та біржова справа

  

4 курс (ОПП 2016 року)

 

 

 

 

 

 

 

Економіко-правове регулювання авіабізнесу (7 семестр)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулювання підприємницької діяльності в авіабізнесу (7 семестр)

Державне регулювання авіабізнесу (7 семестр)

Управління інфраструктурою авіабізнесу (7 семестр)

Адаптивна економіка та бізнес-процеси в авіації (7 семестр)

Бізнес-планування в авіації (8 семестр)

Комерційна діяльність субєктів господарювання в авіації (8 семестр)

Економіка і організація діяльності аеропорту (8 семестр)

Організація діяльності аеропорту (8 семестр)

Управління еаропортовим бізнесом (8 семестр)

3 курс (ОПП 2018 року)

HR-технології (5 семестр)

HR-технології (5 семестр)

Оподаткування бізнесу (5 семестр)

Міжнародна економічна інтеграція (5 семестр)

Міжнародна економічна інтеграція (5 семестр)

Міжнародна економічна інтеграція (5 семестр)

Інтернет-технології в бізнесі (5 семестр)

Інтернет-технології в бізнесі (5 семестр)

Соціальна відповідальність бізнесу (5 семестр)

Комерційна діяльність суб'єктів господарювання (5 семестр)

Бюджетування бізнесу (5 семестр)

Інформаційні системи і технології в митній та біржовій діяльності (5 семестр)

Бізнес-моделі суб'єктів господарювання (6 семестр)

Технології антикризового управління бізнесом (6 семестр)

Організація біржової торгівлі (6 семестр)

Обгрунтування та експертиза бізнес-проектів на підприємствах авіабізнесу (6 семестр)

Технології антикризового управління підприємством (6 семестр)

Економічна оцінка біржових операцій (6 семестр)

Організаційне проектування суб'єктів господарювання (6 семестр)

Антикризове управління бізнесом (6 семестр)

Біржова діяльність та брокерські послуги (6 семестр)

Бізнес-технології продажу перевезень (6 семестр)

Економіко-правове регулювання бізнесу (6 семестр)

Адміністрування митних платежі (6 семестр)

Оцінка конкурентоспромодності суб'єктів господарювання (6 семестр)

Оцінка конкурентоспроможності бізнесу

Товарознавство та експертиза в митній справі (6 семестр)

Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (5-6 семестр)

Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (5-6 семестр)

Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (5-6 семестр)

Іноземна мова за спеціальностю (5-6 семестр)

Іноземна мова за спеціальностю (5-6 семестр)

Іноземна мова за спеціальностю (5-6 семестр)

Іноземна мова (за фахом) (5-6 семестр)

Іноземна мова (за фахом) (5-6 семестр)

Іноземна мова (за фахом) (5-6 семестр)

2 курс (ОПП 2019 року)

Основи наукових досліджень (3 семестр)

Методологія наукових досліджень (3 семестр)

Академічне письмо (3 семестр)

Основи методології наукових досліджень (3 семестр)

Основи антикризового управління бізнесом (3 семестр)

Основи біржової справи (3 семестр)

Основи біржових операцій (3 семестр)

Основи біржової справи (3 семестр)

Бюджетування діяльності економічного агента (3 семестр)

Економіко-правове регулювання авіабізнесу (3 семестр)

Бізнес-моделювання підприємництва (3 семестр)

Митне регулювання ЗЕД (3 семестр)

Регулювання підприємницької діяльності в авіабізнесі(3 семестр)

Економіка і організація підприємницької діяльності (3 семестр)

Митна політика держави (3 семестр)

Державне регулювання авіабізнесу (3 семестр)

Бізнес-планування та проектний аналіз (3 семестр)

Митна служба України (3 семестр)

Управління якістю в авіабізнесі (4 семестр)

Комерційна діяльність суб'єктів підприємництва (4 семестр)

Інформаційні системи і технології в митній справі (4 семестр)

Ринок авіаційних послуг (4 семестр)

Планування комерційної діяльності господарюючих суб'єктів (4 семестр)

Планування комерційної діяльності підприємницьких структур на зовнішньому ринку (4 семестр)

Стандартизація та сертифікація в авіабізнесі (4 семестр)

Бізнес-технології торговельної діяльності (4 семестр)

Підприємництво і бізнес-культура (4 семестр)

 

 Вибіркові дисципліни для студентів освітнього рівня "Магістр" 
спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" на 2020-2021 н.р.

 

Освітньо-професійна програма

1 семестр

2 семестр

Підприємницька діяльність в авіації

Стратегічне управління авіапідприємствами

Бізнес-планування та розробка стартапів

Стратегії розвитку бізнесу

Бізнес-адміністрування проектів

Адміністрування підприємницької діяльності

Управління митно-посередницькими послугами

Інтернет-технології в бізнесі

Корпоративне управління

Соціальне підприємництво

Менеджмент зелених інвестицій

Соціальна відповідальність авіабізнесу

Управління персоналом

Підприємництво та бізнес-технології

Управління персоналом

Стратегії розвитку бізнесу

Торговельне підприємництво та електронна комерція

Управління діяльністю інтегрованих бізнес-структур

Бізнес-діагностика

Антикризове управління бізнесом

Корпоративне управління

Управління  ризиками в бізнесі

Інтелектуальний бізнес

Інтеграція в бізнесі

Управління лізинговим бізнесом

Соціальна відповідальність бізнесу