Вибіркові дисципліни для студентів

Вибіркові дисципліни для студентів освітнього рівня "Бакалавр" 
спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" на 2020-2021 н.р.

 

Підприємницька діяльність в авіації (ПДА)

Підприємництво та бізнес-технології (ПБТ)

Митна та біржова справа

  

4 курс (ОПП 2016 року)

 

 

 

 

 

 

 

Економіко-правове регулювання авіабізнесу (7 семестр)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулювання підприємницької діяльності в авіабізнесу (7 семестр)

Державне регулювання авіабізнесу (7 семестр)

Управління інфраструктурою авіабізнесу (7 семестр)

Адаптивна економіка та бізнес-процеси в авіації (7 семестр)

Бізнес-планування в авіації (8 семестр)

Комерційна діяльність субєктів господарювання в авіації (8 семестр)

Економіка і організація діяльності аеропорту (8 семестр)

Організація діяльності аеропорту (8 семестр)

Управління еаропортовим бізнесом (8 семестр)

3 курс (ОПП 2018 року)

HR-технології (5 семестр)

HR-технології (5 семестр)

Оподаткування бізнесу (5 семестр)

Міжнародна економічна інтеграція (5 семестр)

Міжнародна економічна інтеграція (5 семестр)

Міжнародна економічна інтеграція (5 семестр)

Інтернет-технології в бізнесі (5 семестр)

Інтернет-технології в бізнесі (5 семестр)

Соціальна відповідальність бізнесу (5 семестр)

Комерційна діяльність суб'єктів господарювання (5 семестр)

Бюджетування бізнесу (5 семестр)

Інформаційні системи і технології в митній та біржовій діяльності (5 семестр)

Бізнес-моделі суб'єктів господарювання (6 семестр)

Технології антикризового управління бізнесом (6 семестр)

Організація біржової торгівлі (6 семестр)

Обгрунтування та експертиза бізнес-проектів на підприємствах авіабізнесу (6 семестр)

Технології антикризового управління підприємством (6 семестр)

Економічна оцінка біржових операцій (6 семестр)

Організація проектування суб'єктів господарювання (6 семестр)

Антикризове управління бізнесом (6 семестр)

Біржова діяльність та брокерські послуги (6 семестр)

Бізнес-технології продажу перевезень (6 семестр)

Економіко-правове регулювання бізнесу (6 семестр)

Адміністрування митних платежі (6 семестр)

Оцінка конкурентоспромодності суб'єктів господарювання (6 семестр)

Оцінка конкурентоспроможності бізнесу

Товарознавство та експертиза в митній справі (6 семестр)

Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (5-6 семестр)

Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (5-6 семестр)

Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (5-6 семестр)

Іноземна мова за спеціальностю (5-6 семестр)

Іноземна мова за спеціальностю (5-6 семестр)

Іноземна мова за спеціальностю (5-6 семестр)

Іноземна мова (за фахом) (5-6 семестр)

Іноземна мова (за фахом) (5-6 семестр)

Іноземна мова (за фахом) (5-6 семестр)

Військова підготовка (5-6 семестр)

Військова підготовка (5-6 семестр)

Військова підготовка (5-6 семестр)

2 курс (ОПП 2019 року)

Основи наукових досліджень  (3 семестр)

Методологія наукових досліджень (3 семестр)

Академічне письмо (3 семестр)

Основи методології наукових досліджень (3 семестр)

Основи антикризового управління бізнесом (3 семестр)

Основи біржової справи (3 семестр)

Основи біржових операцій (3 семестр)

Основи біржової справи (3 семестр)

Бюджетування діяльності економічного агента (3 семестр)

Економіко-правове регулювання авіабізнесу (3 семестр)

Бізнес-моделювання підприємництва (3 семестр)

Митне регулювання ЗЕД (3 семестр)

Регулювання підприємницької діяльності в авіабізнесі(3 семестр)

Економіка і організація підприємницької діяльності (3 семестр)

Митна політика держави (3 семестр)

Державне регулювання авіабізнесу (3 семестр)

Бізнес-планування та проектний аналіз (3 семестр)

Митна служба України (3 семестр)

Управління якістю в авіабізнесі (4 семестр)

Комерційна діяльність суб'єктів підприємництва (4 семестр)

Інформаційні системи і технології в митній справі (4 семестр)

Ринок авіаційних послуг (4 семестр)

Планування комерційної діяльності господарюючих суб'єктів (4 семестр)

Планування комерційної діяльності підприємницьких структур на зовнішньому ринку (4 семестр)

Стандартизація та сертифікація в авіабізнесі (4 семестр)

Бізнес-технології торговельної діяльності (4 семестр)

Підприємництво і бізнес-культура (4 семестр)

 


Вибіркові дисципліни для студентів освітнього рівня "Магістр" спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" на 2019-2020 н.р.
освітньо-професійної програми «Підприємництво та бізнес-технології» 

 

І семестр

ІІ семестр

ІІІ семестр

Цикл дисциплін

вільного вибору студента

Інтелектуальний бізнес

Інформаційні системи і технології в біржовій та митній справі

 

Управління комерційною та торговою діяльністю підприємств

Управління біржовою діяльністю

 

Торгівельне підприємництво та електронна комерція

Управління митно-посередницькими послугами

 

Бізнес-діагностика

Іноземна мова ділового спрямування

 

Економічна діагностика

Іноземна мова наукового спрямування

 

Бізнес-технології економічної безпеки бізнесу

Іноземна мова (за фахом)

 

Методологія наукових досліджень

Антикризове управління бізнесом

 

Комунікаційні технології в підприємницькій діяльності

Реструктуризація та санація бізнесу

 

Інноваційні технології в підприємницькій діяльності

Управління діяльністю інтегрованих бізнес-структур

 

 

  

    

Вибіркові дисципліни для студентів освітнього рівня "Магістр" спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" на 2019-2020 н.р.
освітньо-професійної програми  «Підприємницька діяльність в авіації»

 

І семестр

ІІ семестр

ІІІ семестр

Цикл дисциплін

вільного вибору студента

Управління розвитком компанії

Антикризове управління авіаційним бізнесом

 

Розвиток інфраструктури підприємництва в авіації

Управління лізинговим бізнесом

 

Технології розвитку підприємства

Організація лізингового бізнесу

 

Методологія і організація наукових досліджень

Іноземна мова професійного спрямування

 

Міжнародні авіаційні організації

Інземна мова наукового спрямування

 

Комунікаційні технології

Іноземна мова (за фахом)

 

Соціальна відповідальність бізнесу

Технології економічної безпеки авіабізнесу

 

Економіка та управління знаннями

Управління вартістю бізнесу

 

Реінжиніринг бізнес-процесів в авіації

Економічні стратегії розвитку авіабізнесу