Спеціальності кафедри економіки та бізнес-технологій

Спеціальність

076 «Підприємництво, торгівля та біржова  діяльність» –

 

для тих, хто бажає професійного розвитку в сфері бізнесу та прагне до його успішної реалізації на основі креативності, інноваційності та сучасних  прикладних економічних знань для динамічного управління змінами.

 

На Всесвітньому економічному форумі підприємницькі здібності були названі в числі основних характеристик, які необхідно розвивати в сучасному світі. Фактично фахівці, які виступали на цьому форумі, розробили три списки - список грамотності (базова грамотність, вміння рахувати, наукова і культурна грамотність), список компетенцій (вміння вирішувати завдання і проблеми, творчий підхід тощо) і список необхідних якостей (допитливість, підприємницькі здібності, здатність до колективної роботи тощо).

Інший приклад: авторитетний журнал «The Economist» опублікував результати дослідження 19 бізнес-секторів в 26 країнах світу, і підприємницьке мислення було названо в числі найважливіших навичок сучасної людини. "...Деякі дослідники говорять також, що критичне мислення, допитливість і творчий підхід - це і є навички, що становлять основу підприємництва. Хоча ті ж дослідники забувають про вміння прийняття ризиків, яке, безперечно, є однією з ключових складових підприємництва. Дійсно, якщо ви не готові ризикувати, ви просто не зможете займатися бізнесом (або українською - підприємництвом)..." /З інтерв'ю Патрика Гріффіна, професора Мельбурнського університету, керівника міжнародного наукового проекту з оцінки та викладання навичок і компетенцій XXI століття/.

Випускники за даною спеціальністю здатні успішно конкурувати в сфері бізнесу, консалтингу, технологій забезпечення ефективності підприємств. Акцент робиться на розвитку критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях, виявлення, постановки та вирішення завдань за різних практичних ситуацій та застосуванні інноваційних підходів в підприємницькій діяльності, проявленні ініціативності і підприємливості в різних напрямах застосування бізнес-технологій, вмінні  вирішувати професійні завдання і розв’язувати проблеми у кризових ситуаціях з урахуванням зовнішніх та внутрішніх впливів та вмінні бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків та результатів діяльності бізнес-систем.

Кафедра економіки та бізнес-технологій є випусковою для  спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за трьома освітньо-професійними програмами:

 • «Підприємництво та бізнес-технології»
 • «Підприємницька діяльність в авіації»
 • «Митна та біржова справа»

Навчання за наведеними освітньо-професійними програмами дозволить набути компетентності ефективного власника бізнесу – підприємця, а також ефективного керівника підприємства будь-якої форми власності.

 

На кафедрі економіки та бізнес-технологій підготовка фахівців проводиться за освітніми ступенями бакалавр і магістр.

 

КОНКУРСНІ ПРЕДМЕТИ:

 

 • на бакалаврат:

на базі середньої освіти (термін навчання – 4 роки) – сертифікати ЗНО:

- при подачі документів на бюджет та контракт:

1) українська мова та література,

2) математика,

3) географія або іноземна мова.

- при подачі документів тільки на контракт:

1) українська мова та література,

2) історія України,

3) географія або іноземна

 • на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» (2 або 3 роки) -  1) вступне фахове випробування.
 • на магістратуру (1,5 роки) - 1) іноземна мова, 2) вступне фахове випробування. Передбачено вступ без сертифікатів ЗНО.

 

Освітній ступінь «Бакалавр»

Галузь знань

Спеціальність

Освітньо-професійна програма

(спеціалізація)

Код

Назва

Код

Назва

07

Управління та адміністрування

076

Підприємництво, торгівля і біржова діяльність

Підприємництво та бізнес-технології

 

Митна та біржова справа

 

Підприємницька діяльність в авіації

 

1. Освітньо-професійна програма «Підприємництво та бізнес-технології» (бакалаврат)  передбачає теоретичну та практичну підготовку в сферах бізнес-проектування і консалтингу, інформаційного і технологічного забезпечення ефективності, конкурентоспроможності й інноваційності бізнесу. Фахівець з даної спеціальності  може ефективно працювати в інвестиційно-консалтингових фірмах, провідних українських і зарубіжних компаніях, органах державного управління, успішно генерувати стартапи і реалізовувати власні бізнес-ідеї.

КОНКУРСНІ ПРЕДМЕТИ (2018 р. вступу):

на базі середньої освіти (термін навчання – 4 роки) – сертифікати ЗНО:

- при подачі документів на бюджет та контракт:

1) українська мова та література,

2) математика,

3) географія або іноземна мова.

- при подачі документів тільки на контракт:

1) українська мова та література,

2) історія України,

3) географія або іноземна.

на базі диплому «молодший спеціаліст» (термін навчання – 2 або 3 роки):

1) вступне фахове випробування.

        

Профільні навчальні дисципліни:

 • Економіка і організації торгівлі
 • Підприємництво та бізнес-технології
 • Економічне обґрунтування управлінських рішень
 • Бізнес-моделювання
 • Економіка і організація підприємницької діяльності
 • Бізнес-планування та проектний аналіз
 • Комерційна діяльність суб'єктів підприємництва
 • Ціноутворення суб’єкта господарювання
 • Торговельна діяльність
 • Маркетинг
 • Бухгалтерський облік
 • Технології інвестування
 • Економіка та організація інноваційної діяльності
 • Інноваційно-інвестиційний розвиток
 • Міжнародне підприємництво
 • Технології антикризового управління бізнесом
 • Біржова діяльність
 • Організація біржової торгівлі
 • Бюджетування бізнесу
 • Оцінка конкурентоспроможності бізнесу
 • Економіко-правове регулювання бізнесу
 • Економічна безпека бізнесу
 • Управління якістю продукції
 • Інтелектуальний та інтернет-бізнес
 • Корпоративний бізнес
 • Інноваційне підприємництво
 • Стратегічне управління підприємницькою діяльністю

 

В результаті навчання за освітньо-професійною програмою «Підприємництво та бізнес-технології» випускник отримує системні знання та навички в області організації підприємницької діяльності, управління та економіки і готовий до здійснення професійної діяльності в якості власника-підприємця, керівника середньої ланки.

 

_________________________________________________________________

2. Освітньо-професійна програма «Митна та біржова справа» (бакалаврат) - це нова та перспективна спеціальність, яка дозволяє нашим випускникам успішно конкурувати у сфері підприємницької, комерційної, митної та біржової діяльності, стати успішними підприємцями та керівниками, мати престижну освіту, роботу та впевненість у майбутньому. Спеціальність передбачає підготовку фахівців у сфері митного, ринкового регулювання та управління ресурсами підприємств на біржах. Випускник оволодіє знаннями з експертизи товарів, технічного, нормативно-правового регулювання та організації зовнішньоекономічної діяльності; навчиться  визначати та оцінювати характеристики товарів і послуг, застосовувати інноваційні підходи у діяльності підприємницьких, митних та біржових структур. Фахівець з митної та біржової справи зможе працювати в зовнішньоекономічних підрозділах суб’єктів господарювання, в державних митних органах, бути самозайнятою особою - підприємцем, митним брокером  або працювати на біржах.

КОНКУРСНІ ПРЕДМЕТИ (2018 р. вступу):

 • на базі середньої освіти (термін навчання – 4 роки) – сертифікати ЗНО:

- при подачі документів на бюджет та контракт:

1) українська мова та література,

2) математика,

3) географія або іноземна мова.

- при подачі документів тільки на контракт:

1) українська мова та література,

2) історія України,

3) географія або іноземна.

 • на базі диплому «молодший спеціаліст» (термін навчання – 2 або 3 роки):

1) вступне фахове випробування.

 

Профільні навчальні дисципліни:

 • Мікроекономіка
 • Інформатика
 • Основи підприємництва
 • Макроекономіка
 • Економіка і організації торгівлі
 • Гроші і кредит
 • Фінанси
 • Підприємництво та бізнес-технології
 • Економічне обґрунтування управлінських рішень
 • Менеджмент
 • Інвестування
 • Ціноутворення суб’єкта господарювання
 • Маркетинг
 • Бухгалтерський облік
 • Економіка та організація інноваційної діяльності
 • Міжнародне підприємництво
 • Економіка праці та соціально-трудові відносини
 • Організація біржової торгівлі
 • Планування та організація діяльності підприємства
 • Інноваційне підприємництво
 • Стратегічне управління підприємницькою діяльністю
 • Потенціал і розвиток підприємництва

 

Дисципліни вибіркові (обирає студент)

 • Митне регулювання ЗЕД
 • Митна політика держави
 • Основи митної справи
 • Комерційна діяльність суб'єктів господарювання на зовнішньому ринку
 • Планування комерційної діяльності господарюючих суб'єктів на зовнішньому ринку
 • Підприємництво та бізнес-культура
 • Біржова діяльність економічних агентів
 • Економічна оцінка та управління ризиками в біржовій торгівлі
 • Ідентифікація та методи визначення фальсифікації товарів
 • Економіка та організація митної логістики
 • Економіка та організація поставок
 • Оптимізація комерційних ризиків
 • Організація біржової торгівлі
 • Економічна оцінка біржових операцій
 • Біржова діяльність та брокерські послуги
 • Митний контроль та митне оформлення
 • Технологія та організація митної діяльності
 • Митні формальності
 • Теорія обмежень в підприємницькій діяльності
 • Економіка теорії виробництва товарів і послуг
 • Мікроекономічні теорії виробництва товарів та послуг
 • Інформаційні системи і технології в митній та біржовій справі
 • Адміністрування митних платежів
 • Товарознавство та експертиза в митній справі*
 • Митне діловодство та стратегія проведення переговорів
 • Державне регулювання діяльності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
 • Міжнародне технічне регулювання та співробітництво в митній справі

 

Після навчання за освітньо-професійною програмою «Митна та біржова справа» працевлаштування може бути здійснене на посадах: фахівець у сфері митної діяльності, фахівець з біржової діяльності, агент з митного оформлення, агент з митного оформлення вантажів та товарів, митний брокер, дилер, аналітик, науковий співробітник (біржові операції), науковий співробітник-консультант  (біржові операції), фахівець з біржових операцій, агент з комерційного обслуговування та торговельний брокер, менеджер із зовнішньоекономічної діяльності  тощо

_________________________________________________________________

 

 

 

3. Освітньо-професійна програма «Підприємницька діяльність в авіації» (бакалаврат) - це спеціальність для тих, хто бажає розвиватися та впевнено підніматися кар’єрними сходами, орієнтуватися у лабіринтах авіаційного бізнесу, оцінювати кон’юнктуру ринку авіаційних послуг, планувати та організовувати підприємницьку діяльність в авіації, розробляти шляхи підвищення її ефективності.

КОНКУРСНІ ПРЕДМЕТИ (2018 р. вступу):

 • на базі середньої освіти (термін навчання – 4 роки) – сертифікати ЗНО:

- при подачі документів на бюджет та контракт:

1) українська мова та література,

2) математика,

3) географія або іноземна мова.

- при подачі документів тільки на контракт:

1) українська мова та література,

2) історія України,

3) географія або іноземна.

 • на базі диплому «молодший спеціаліст» (термін навчання – 2 або 3 роки):

1) вступне фахове випробування.

 

Профільні навчальні дисципліни:

 • Економіка і організації торгівлі;
 • Підприємництво та бізнес-технології;
 • Економічне обґрунтування управлінських рішень;
 • Економіка і організація підприємницької діяльності;
 • Основи антикризового управління авіа бізнесом;
 • Комерційна діяльність суб'єктів підприємництва;
 • Ціноутворення суб’єкта господарювання ;
 • Торговельна діяльність;
 • Маркетинг;
 • Бухгалтерський облік;
 • Технології інвестування;
 • Економіка та організація інноваційної діяльності;
 • Інноваційне підприємництво;
 • Стратегічне управління підприємницькою діяльністю;
 • Підприємництво і бізнес суб'єктів господарювання;
 • Провайдінг інновацій та інноваційних процесів;
 • Економіка і бізнес-технології в аеропортах;
 • Управління інфраструктурою підприємств авіабізнесу
 • Бінес-технології продажу перевезень;
 • Організація та управління діяльністю служб сервісу на авіаційному транспорті;
 • Організація безпеки на авіаційному транспорті;
 •  Обґрунтування та експертиза бізнес-проектів на підприємствах авіа бізнесу.

 

Після навчання за освітньо-професійною програмою випускник набуває практичні уміння проектного аналізу, оцінювання економічної ефективності організації підприємницької діяльності, бізнес-планування, побудови моделей конкурентної поведінки бізнес-структур на авіаційному ринку.

По закінченню навчання фахівець із підприємницької діяльності в авіації може здійснювати наступну професійну діяльність:

 • фахівець - організатор з постачання,
 • фахівець - організатор із збуту,
 • інспектор торговельний, дилер (торговий), агент комерційний,
 • агент торговельний,
 • агент з організації обслуговування авіаперевезень, 
 • фахівець з біржової торгівлі,
 • брокер,
 • дилер
 • директор малого підприємства, тощо

_________________________________________________________________

 

Освітній ступінь «Магістр»

Галузь знань

Спеціальність

Освітньо-професійна програма

(спеціалізація)

Код

Назва

Код

Назва

07

Управління та адміністрування

076

Підприємництво, торгівля і біржова діяльність

Підприємництво та бізнес-технології

 

Підприємницька діяльність в авіації

 

1. Освітньо-професійна програма «Підприємництво та бізнес-технології» (магістратура)спрямована на підготовку фахівців, здатних успішно конкурувати в сфері бізнесу та торгівлі, консалтингу, технологій забезпечення економічної безпеки, ефективності діяльності та розвитку сучасних підприємницьких структур. Акцент робиться на адаптації та впровадженні в професійну діяльність знань, аналітичних, комунікативних, організаторських, підприємницьких навичок інтегративного вирішення завдань з ведення підприємницької діяльності та використання бізнес-технологій.

Термін навчання – 1,5 роки (на базі бакалаврату з будь-якої спеціальності, без сертифікатів ЗНО).

 

         Профільні навчальні дисципліни:

 • Бізнес-планування та прогнозування підприємницької діяльності;
 • Мікро- та макроекономічний аналіз;
 • Конкурентоспроможність підприємства;
 • Економічна оцінка бізнес-процесів;
 • Управління бізнес проектами та рішеннями;
 • Інноваційно-інвестиційний розвиток підприємства;
 • Економічне управління підприємством;
 • Біржова справа;
 • Інтелектуальний бізнес;
 • Управління комерційною та торговою діяльністю підприємств;
 • Бізнес-діагностика;
 • Бізнес-технології економічної безпеки бізнесу;
 • Комунікаційні технології в підприємницькій діяльності;
 • Інформаційні системи і технології в біржовій та митній справі;
 • Іноземна мова ділового спрямування;
 • Інноваційні технології в підприємницькій діяльності;
 • Торгівельне підприємництво та електронна комерція;
 • Антикризове управління бізнесом
 • Управління діяльністю інтегрованих бізнес-структур.

 

Після навчання за освітньо-професійною програмою «Підприємництво та бізнес-технології» випускник може здійснювати наступну професійну роботу:

 • економіст,
 • професіонал у сфері бізнес-аналітики, маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності, інноваційної діяльності,
 • професіонал у сфері біржової діяльності,
 • фахівець з біржової, митної справи та торгівлі,
 • професіонал з фінансово - економічної безпеки,
 • помічник керівника підприємства (установи, організації), помічник керівників малих підприємств без апарату управління.
 • науковий  співробітник (біржові операції), науковий співробітник (комерціалізація, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва, інтелектуальна власність, розвиток підприємства), тощо.

 

_________________________________________________________________

 

2. Освітньо-професійна програма «Підприємницька діяльність в авіації» (магістратура)базується на підготовці фахівців, які здатні успішно конкурувати в сфері авіабізнесу та продажу авіаційних послуг, консалтингу, технологій забезпечення економічної ефективності діяльності та розвитку сучасних підприємницьких структур. Освітньо-професійна програма орієнтує на функціональні засади здійснення основних та допоміжних бізнес-процесів в авіації на основі проектного підходу. Акцент робиться на аналітичній складовій експертизи реалізації бізнес-моделей розвитку, застосуванні методів економічного аналізу ефективності бізнес-процесів, розвиток креативного мислення та пошук нестандартних проектних рішень.

Термін навчання – 1,5 роки (на базі бакалаврату з будь-якої спеціальності, без сертифікатів ЗНО).

 

         Профільні навчальні дисципліни:

 • Бізнес-планування та прогнозування підприємницької діяльності;
 • Мікро- та макроекономічний аналіз;
 • Конкурентоспроможність підприємства;
 • Економічна оцінка бізнес-процесів;
 • Управління бізнес проектами та рішеннями;
 • Інноваційно-інвестиційний розвиток підприємства;
 • Економічне управління підприємством;
 • Біржова справа;
 • Розвиток інфраструктури підприємництва в авіації;
 • Міжнародні авіаційні організації;
 • Реінжиніринг бізнес-процесів в авіації;
 • Антикризове управління авіаційним бізнесом;
 • Управління лізинговим бізнесом;
 • Технології економічної безпеки авіабізнесу;
 • Управління вартістю бізнесу;
 • Економічні стратегії розвитку авіабізнесу.

 

Після навчання за освітньо-професійною програмою «Підприємницька діяльність в авіації» випускник може здійснювати наступну професійну роботу:

 • економіст;
 • науковий  співробітник (ефективність господарської діяльності, ефективність підприємництва, економіка);
 • професіонал з фінансово - економічної безпеки;
 • науковий співробітник (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва);
 • професіонал у сфері маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інноваційної діяльності;
 • професіонал в галузі фінансів, торгівлі та комерційного обслуговування.

 

ЧЕКАЄМО НА НАВЧАННЯ!

Адреса: пр. Космонавта Комарова, 1, м. Київ, 03058, корпус 2, каб. 416

Тел. (044) 406-74-98

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://www.facebook.com/KEandBT/