Подскребко Олександр Сергійович

 

Доцент кафедри                         

к.е.н

 

 

Перелік курсів:

1. Економетрика

2. Теорія ігор

3. Оптимізаційні методи в економіці

4. Моделювання економічних систем

5. Інформатика

6. Моделювання інформаційних систем

Наукові інтереси: моделювання складних систем, математичні методи та  моделі в економіці, моделювання та оптимізація промислового виробництва, інформаційні технології штучного інтелекту, системи розпізнавання образів.

 

                                  

Наукові праці:

1. Подскребко О.С. Розробка структури системи підтримки прийняття рішень з управління виробничою логістикою промислового підприємства / О.С. Подскребко // Науковий журнал «БІЗНЕС ІНФОРМ». – Харьків, 2019. – №4. – С.

2. Технології машинного навчання в промисловості з використанням методів розпізнавання образів / О. С. Подскребко, Д. М. Квашук, А. К. Берідзе-Стаховський. // Економіка та держава. – 2019. – №6. – С. 78–90.

3. Подскребко О.С. Інструменти підвищення ефективності функціонування системи операційного менеджменту підприємства / О.С. Подскребко // Інформаційні технології, системний аналіз і моделювання соціоекологоекономічних систем: Збірник матеріалів Х Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 березня 2019 року: тези доп. – К.: НАУ, 2019. – С. 154-159

4. Подскребко О.С. Модель формування системи управління бізнеспроцесами промислового підприємства / О.С. Подскребко, В. Мазур // Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, фінансів, обліку, менеджменту та права: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 11 травня 2019 року: тези доп. - м. Полтава, 2019. – С.

5. Подскребко О.С. Основні переваги та ризики державно-приватного партнерства / О.С. Подскребко, О.О. Гончаров // Сучасні проблеми економіки: матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції, 16 жовтня 2018р.: тези доп. - К.: НАУ, 2018. – С. 147-148

      

 

Іванченко Надія Олександрівна

Hits:873

Завідувач кафедри                                            к.е.н., доцент

Читати ще

Олешко Тамара Іванівна

Hits:683

    Професор кафедри                           д.т.н., професор

Читати ще

Подскребко Олександр Сергійович

Hits:1293

  Доцент кафедри                          к.е.н

Читати ще

Кудрицька Жанна Володимирівна

Hits:592

Доцент кафедри                                       к.е.н., доцент

Читати ще

Касьянова Наталія Віталіївна

Hits:695

Професор кафедри                                           д. е. н., професор 

Читати ще

Квашук Дмитро Михайлович

Hits:657

Доцент кафедри к.е.н.

Читати ще

Густера Олег Михайлович

Hits:740

Ст. викладач кафедри к.е.н.

Читати ще

Крисак Яків Васильович

Hits:566

ст. викладач кафедри доцент НАУ

Читати ще

Попик Наталія Володимирівна

Hits:407

Доцент кафедри                               к.е.н, доцент

Читати ще

Алпатов Сергій Миколайович

Hits:497

  Асистент кафедри

Читати ще

Атаманюк Оксана Володимирівна

Hits:451

Завідувач лабораторії моделювання соціоекологоекономічних процесів

Читати ще