Кудрицька Жанна Володимирівна

Доцент кафедри                                      

к.е.н., доцент

 Перелік курсів:

 1. Прогнозування соціально-економічних процесів
 2. Моделювання економіки
 3. Інформаційний менеджмент
 4. Методи та засоби бізнес-аналізу
 5. Основи бізнес-аналізу
 6. Computer Science

Наукові інтереси: бізнес-аналіз; моделювання та прогнозування економічних процесів

 

                                        

Наукові праці:

 1. Кудрицька Ж.В. Проблеми запровадження механізму інфляційного таргетування в Україні. Інформаційні технології, системний аналіз і моделювання соціоекологоекономічних систем: Збірник тез доповідей VIII міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 березня 2017р., тези доп. – К., Національний авіаційний університет, 2017. – С.78-79.
 2. Кудрицька Ж.В. Моделювання в управлінні відновлювальними процесами АПК. [Текст] / Ж. В. Кудрицька // Молодий вчений. – - №3. Режим доступу до журналу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/3/162.pdf
 3. Кудрицька Ж.В. Олех О.О. Основні шляхи підвищення дієвості механізму інфляційного регулювання в Україні. [Текст] / Ж.В. Кудрицька, О.О. Олех // Економіка і суспільство. – Квітень 2017. - №9. Режим доступу до журналу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal-9/16-stati-9/1015-kudritska-zh-v-olekh-o-i
 4. Кудрицька Ж.В. Коваленко Т.В. Перспективи застосування світового досвіду щодо управління державним боргом України. [Текст] / Ж.В. Кудрицька, Т.В. Коваленко // Економіка і суспільство. – Квітень 2017. - №9. Режим доступу до журналу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/9_ukr/46.pdf
 5. Кудрицька Ж.В. Різник В.В . Дослідження впливу економічних коливань на стан соціально-економічної системи. [Текст] / Ж.В. Кудрицька, В. В. Різник // Інфраструктура ринку. – 2017. - №7. Режим доступу до журналу:  http://www.market-infr.od.ua/journals/2017/7_2017_ukr/71.pdf
 6. Апарова О.В Кудрицька Ж.В. Формування моделі поводження фірми за допомогою маркетингу інновацій. Процес створення інноваційного продукту. // Актуальні проблеми управління соціоекологоекономічними системами: Колективна наукова монографія / Під ред. Т.І.Олешко. – К.: НАУ, 2017. С 96-137.
 7. Іванченко Н.О., Кудрицька Ж.В. Проблеми в управлінні відновлювальними процесами АПК в умовах глобальних викликів. Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні: Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 24 травня 2017р., тези доп. – К, КНУТД, 2017. – С.17-19.
 8. Кудрицька Ж.В. Моделювання бізнес-процесів складського управління з використанням автоматизованої системи WMS: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Економічна політика та адміністрування у сфері регіонального розвитку України», 25-26 січня 2018р., тези доп. – М.: МНАУ, 2018. – С.157-159.
 9. Kudrytska Zh.V., Klimova О.І. Problems and prospects of investment climate formation in Ukraine: Збірник матеріалів IX міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології, системний аналіз і моделювання соціоекологоекономічних систем», 20-23 березня 2018р., тези доп. – К., НАУ, 2018. – С.105-109.
 10. Кудрицька Ж.В. Моделювання бізнес-процесів складського управління з використанням автоматизованої системи. / Ж.В. Кудрицька. Причорноморські економічні студії. – 2018. - № 28 Ч.2. Режим доступу до журналу: http://bses.in.ua/journals/2018/28_2_2018/37.pdf
 11. V. Kudrytska, О.І. Klimova, O.V. Aparova . Evaluation of state and information security management /  Eighth World Congress "AVIATION IN THE XXI-st CENTURY" – "Safety in Aviation and Space Technologies", National Aviation University, Kyiv, Ukraine on October 10-12, 2018. – P. 3.1.26-3.1.29. Режим доступу до журналу: http://conference.nau.edu.ua/index.php/Congress/Congress2018/schedConf/presentations?searchInitial=A&track=0
 12. Іванченко Н.О., Кудрицька Ж.В. Напрямки розвитку «Індустрії 4.0» в Україні / Антикризове управління: держава, регіон, підприємство : II міжнар. наук. конф., 23 листопада 2018 р.:тези доп. – Ле-Ман (Франція), 2018. – С. 217-222.
 13. Кудрицька Ж. Критерії оцінки інвестиційних проектів в умовах криптовалютного ринку / Big data analytics: моделювання та інформаційні технології: Матеріали міжнар. наук. симпозіуму, 20 березня 2019 р.: тези доп. – Київ КНУТД, 2019. - С.93-97
 14. Kudrytska Zh.V., Klimova O.I. Modelling The Configuration Changes Of Integrated Corporate Systems / Інформаційні технології, системний аналіз і моделювання соціоекологоекономічних систем: Зб. матеріалів Х Міжнародної науково-практичної конф., 19-20 березня 2019 р.: тези доп. – К.: НАУ, 2019. С.267-270.
 15. Kudrytska Zh.V. Aspects Of The Modeling Of Information Management Systems As A Prohibition Of Efficiency Of Information Management / Інформаційні технології, системний аналіз і моделювання соціоекологоекономічних систем: Зб. матеріалів Х Міжнародної науково-практичної конф., 19-20 березня 2019 р.: тези доп. – К.: НАУ, 2019. С.274-277.
 16. Kudrytska Zh.V., Sperchun O.V. Approaches To Evaluation Of Initial Coin Offering Projects / Інформаційні технології, системний аналіз і моделювання соціоекологоекономічних систем: Зб. матеріалів Х Міжнародної науково-практичної конф., 19-20 березня 2019 р.: тези доп. – К.: НАУ, 2019. С.280-282.
 17. Красовський М., Кудрицька Ж.В. Проблемні питання використання технічного аналізу в торгівлі на фінансових біржах / Інформаційні технології, системний аналіз і моделювання соціоекологоекономічних систем: Зб. матеріалів Х Міжнародної науково-практичної конф., 19-20 березня 2019 р.: тези доп. – К.: НАУ, 2019. С.217-219.
 18. Kudrytska Zh.V. Ivanchenko N.O., Aparova O.V. Providing system for distribution and processing of calls in information flows / АВІА-2019: Зб. Матеріалів ХIV Міжнародної науково-технічної конференції, 23-25 квітня 2019 р.: тези доп. – К.НАУ, 2019. Режим доступу: http://conference.nau.edu.ua/index.php/AVIA/AVIA2019/schedConf/presentations?track=
 19. Kudrytska , Seiz A. Modeling the diversification strategy of the company to reduce risk step / Ж.В. Кудрицька. Науковий погляд: економіка та управління. – 2019. - № 2 (64). С.199-207. Режим доступу до журналу: http://www.scientificview.umsf.in.ua/arkhiv-nomeriv?id=47
 20. Кудрицька Ж.В., Іванченко Н.О., Сперчун А.В. Проблемні питання застосування Rich Communications Services в цифровій економіці. / AISTIS 2019: Прикладні системи та технології в інформаційному суспільстві: Зб. Матеріалів ІIІ Міжнародної науково-практичної конференції, 30 вересня 2019 р.: тези доп. – К. КНУШ, 2019.

Іванченко Надія Олександрівна

Hits:872

Завідувач кафедри                                            к.е.н., доцент

Читати ще

Олешко Тамара Іванівна

Hits:682

    Професор кафедри                           д.т.н., професор

Читати ще

Подскребко Олександр Сергійович

Hits:1292

  Доцент кафедри                          к.е.н

Читати ще

Кудрицька Жанна Володимирівна

Hits:592

Доцент кафедри                                       к.е.н., доцент

Читати ще

Касьянова Наталія Віталіївна

Hits:694

Професор кафедри                                           д. е. н., професор 

Читати ще

Квашук Дмитро Михайлович

Hits:656

Доцент кафедри к.е.н.

Читати ще

Густера Олег Михайлович

Hits:739

Ст. викладач кафедри к.е.н.

Читати ще

Крисак Яків Васильович

Hits:565

ст. викладач кафедри доцент НАУ

Читати ще

Попик Наталія Володимирівна

Hits:406

Доцент кафедри                               к.е.н, доцент

Читати ще

Алпатов Сергій Миколайович

Hits:496

  Асистент кафедри

Читати ще

Атаманюк Оксана Володимирівна

Hits:451

Завідувач лабораторії моделювання соціоекологоекономічних процесів

Читати ще