Іванченко Надія Олександрівна

Завідувач кафедри                                           

к.е.н., доцент

      Перелік курсів:Моделювання та реінжиніринг бізнес-процесів, Основи системного аналізу, Когнітивна бізнес-аналітика, Бізнес-аналітика та консолідація інформації, Вasics of system analysis, Computer Science

      Наукові інтереси: Моделювання економічної безпеки, цифрові трансформації в економіці, бізнес-аналітика

                                        

 

       Наукові праці:

 1. Іванченко Н.О. Перспективи та розвиток ринку Інтернету речей. / Інформаційні технології, системний аналіз і моделювання соціоеколого-економічних систем: VIII міжнар. наук.-практ. конф., 20-23 березня 2018 р.:тези доп. – К., 2018. – С. 95-98.
 2. Іванченко Н.О. Розвиток ринку «Інтернет речей»в Україні / Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні: II міжнар. наук.-практ. інтернет конф., 12 квітня 2018 р.:тези доп. – К., 2018. – С. 211-214.
 3. Іванченко Н.О., Тюрменко В.В. Дослідження адаптивної системи економічної безпеки підприємства, заснованої на обчислювальних об’єктних моделях та технологіях / Н.О. Іванченко, В.В. Тюрменко / Науковий журнал “Причорноморські економічні студії”. – 2018. – Вип.30. Ч.2. – С. 155-160.
 4. Іванченко Н.О., Лисенко І.О. Впровадження корпоративних рішень на основі концепції “Інтернет речей” / Н.О. Іванченко , І.О. Лисенко / Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія “Міжнародні економічні відносини та світове господарство”. – 2018. – Вип.19. Ч.1. – С. 161-164.
 5. N.О. Ivanchenko, H.F Ivanchenko. The system for prediction of security state of an enterprise in the aviation industry using semantic–frame fuzzy models of knowledge base /  Eighth World Congress "AVIATION IN THE XXI-st CENTURY" – "Safety in Aviation and Space Technologies", National Aviation University, Kyiv, Ukraine on October 10-12, 2018. – P. 2.3.13-2.3.17. Режим доступу до журналу: http://conference.nau.edu.ua/index.php/Congress/Congress2018/schedConf/presentations?searchInitial=I&track=
 1. Іванченко Н.О., Кудрицька Ж.В. Напрямки розвитку «Індустрії 4.0» в Україні / Антикризове управління: держава, регіон, підприємство : II міжнар. наук. конф., 23 листопада 2018 р.:тези доп. – Ле-Ман (Франція), 2018. – С. 217-222.
 2. Іванченко Н., Тимофєєв І. Переваги та недоліки впровадження Business Process Management / BIG DATA ANALYTICS: МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ : Міжнародний науковий симпозіум 20 березня 2019 р. .:тези доп. – Київ, 2019. – С. 91-93.
 3. Іванченко Н.О., Борисенко Ю.С. Моделі страхової медицини в країнах світу та перспективи їх розвитку в Україні / Інформаційні технології, системний аналіз і моделювання соціоеколого-економічних систем: X міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 березня 2019 р.:тези доп. – К., 2019. – С. 188-122.
 4. N. O. Ivanchenko, Zh.V. Kudrytska, O.V. Aparova. Providing system for distribution and processing of calls in information flows / Proceedings of the Fourteenth International Conference of Science and Technology “AVIA-2019″, April, 23-25, 2019 – P. 2.8-2.11. Режим доступу до журналу: http://conference.nau.edu.ua/index.php/AVIA/AVIA2019/schedConf/presentations
 5. Кудрицька Ж.В., Іванченко Н.О., Сперчун А.В. Проблемні питання застосування rich communications services у цифровій економіці / Прикладні системи та технології в інформаційному суспільстві: зб. тез доповідей і наук. повідомл. учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 30 вересня 2019 р.) / за заг. ред. В.Л. Плескач, В.Л. Міронова. – К.: Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка, 2019. – С 92-96.
 6. Іванченко Н.О., Осіпенко В.Г. Розвиток сучасних технологій бізнес-аналітики / Н.О. Іванченко, В .Г. Осіпенко / Приазовський економічний вісник. – 2019. – Вип. 3(14). – С. 457-462.–Режим доступу до ресурсу: http // pev.kpu.zp.ua

 

Іванченко Надія Олександрівна

Hits:873

Завідувач кафедри                                            к.е.н., доцент

Читати ще

Олешко Тамара Іванівна

Hits:683

    Професор кафедри                           д.т.н., професор

Читати ще

Подскребко Олександр Сергійович

Hits:1292

  Доцент кафедри                          к.е.н

Читати ще

Кудрицька Жанна Володимирівна

Hits:592

Доцент кафедри                                       к.е.н., доцент

Читати ще

Касьянова Наталія Віталіївна

Hits:695

Професор кафедри                                           д. е. н., професор 

Читати ще

Квашук Дмитро Михайлович

Hits:657

Доцент кафедри к.е.н.

Читати ще

Густера Олег Михайлович

Hits:740

Ст. викладач кафедри к.е.н.

Читати ще

Крисак Яків Васильович

Hits:566

ст. викладач кафедри доцент НАУ

Читати ще

Попик Наталія Володимирівна

Hits:407

Доцент кафедри                               к.е.н, доцент

Читати ще

Алпатов Сергій Миколайович

Hits:497

  Асистент кафедри

Читати ще

Атаманюк Оксана Володимирівна

Hits:451

Завідувач лабораторії моделювання соціоекологоекономічних процесів

Читати ще