Історія кафедри економічної теорії ФЕБА НАУ

Кафедра економічної теорії, як базовий навчально-методичний і науковий підрозділ університету, була сформована у 1967 році на базі кафедри економіки як «кафедра політичної економії» Київського інституту інженерів цивільного повітряного флоту. З жовтні 2001 року кафедра була перейменована на «кафедру економічної теорії». Кафедра була складовою частиною факультету організації і управління, у подальшому входила до складу Факультету міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин, а згодом – до складу Факультету менеджменту і логістики Інституту економіки та менеджменту. Нині кафедра входить в структуру Факультету економіки та бізнес-адміністрування НАУ.

Кафедра є базовою у підготовці фахівців економічного профілю, забезпечує ґрунтовну економічну підготовку студентів технічних, юридичних та гуманітарних спеціальностей НАУ.

Професорами політичної економії та економічної теорії на кафедрі були відомі вчені: Пахомов Ю.М., Проскурін П.В., Савчук В.С., Рибалкін В.О., Майборода І.Т.

Першим завідувачем кафедри політичної економії був відомий вчений в галузі економічної науки, і зокрема, проблем власності, доктор економічних наук, професор Корнієнко В.П. Далі кафедру очолювали: академік НАН України Пахомов Ю.М., доцент Черевченко В.М., професор Проскурін П.В., доцент Хмелєвський М.О., доцент Біленко Т. І.

З жовтня 2014 року кафедру очолив знаний фахівець з питань економічної теорії та економічної безпеки, доктор економічних наук, професор Засанський Володимир Вячеславович. Наукова школа д.е.н., проф. Засанського В.В. досліджує проблеми забезпечення економічної безпеки держави, боротьби з корупцією, запобігання злочинам у сфері роздержавлення та приватизації, детінізації економіки; забезпечення банківської безпеки; антикризовий менеджмент; методи протидії фінансовій злочинності, порушенням у банківській системі України, фінансовій системі України; механізми протидії тінізації ринку банківських послуг та цінних паперів.

Засанський В.В. входить до складу Державної акредитаційної комісії з економіки з ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів I-IV рівня підготовки фахівців; експертної ради МОН України з питань макроекономіки, світового господарства і соціально-економічного розвитку (економічні науки).

Засанський В.В. є членом спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук за спеціальністю 21.04.01 «Економічна безпека держави», заступником Головного редактора фахового збірника наукових праць з економічних наук «Проблеми системного підходу в економіці» та науково-інформаційного бюлетеня «Поліцейська освіта і практика» Національної академії внутрішніх справ України. Засанський В.В. має понад 300 наукових і науково-методичних праць, 12 навчальних посібників.

JoomShaper