Гричкоєдова Марина Володимирівна

Доцент кафедри,

к.е.н.

 

Гричкоєдова Марина Володимирівна

Посада - доцент кафедри економіки повітряного транспорту

Науковий ступінь - кандидат економічних наук

Вчене звання -

Досвід науково-педагогічної діяльності – 9 років

У 2010 р. закінчила  магістратуру Національного авіаційного університету за спеціальністю «Міжнародна економіка», кваліфікація «Економіст». У 2013 р. достроково закінчила аспірантуру НАУ у зв’язку  із захистом дисертації за спеціальністю «08.00.02 Світове господарство і міжнародні економічні відносини» на тему «Формування конкурентної стратегії авіакомпанії на світовому ринку авіаперевезень».

З 2010 року працювала в Національному авіаційному університеті на посаді асистента кафедри міжнародної економіки Навчального-наукового інституту економіки та менеджменту, з 2016 року на посаді асистента кафедри економіки Факультету економіки та бізнес-адміністрування,  з 2017 р. на посаді доцента кафедри економіки Факультету економіки та бізнес-адміністрування, з 1.02.2018 р. і по теперішній час працює на посаді доцента кафедри економіки повітряного транспорту Факультету економіки та бізнес-адміністрування.

Викладацька діяльність:

Дисципліни, що викладаються: «Стратегія підприємства», «Проектний консалтинг», «Адаптивна економіка».

Наукова діяльність:

Сфера наукових інтересів - економіка транспортних підприємств; стратегія підприємства; стратегічне управління розвитком підприємств; конкурентоспроможність, конкуренція, економічний розвиток підприємств.

Автор і співавтор більше 40 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 17 наукових статей у фахових виданнях, 4 навчально-методичних праць та 2 колективних монографій.

Основні наукові праці:

  1. Гричкоєдова М.В. Формування конкурентної стратегії через механізми досягнення економічного росту авіакомпанії. Стійкий розвиток підприємств у міжнародному економічному просторі: колективна монографія; за ред. Ареф’євої О.В. – К.: Видавництво, 2018. – С.65-74.
  2. Гричкоєдова М.В. Міжнародний франчайзинг: дослідження та нові тенденції розвитку в Україні. Автори / М.В. Гричкоєдова, А.В. Вдовенко // Науковий журнал Іінфраструктура ринку – Вип.25 – Одеса, 2018. - С. 8 – 11. Видання входить до міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus.
  3. Гричкоєдова М.В. Дослідження діяльності низбкобюджетних авіакомпаній на ринку авіаперевезень України/ М.В. Гричкоєдова, М.А. Руденський // Економічний простір збірник наукових праць – Дніпро, 2018. – Вип. 139 – С. 132 – 136. Видання входить до міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus.
  4. Гричкоєдова М.В. Конкурентоспроможність міжнародних авіаційних пасажирських перевезень / М.В. Гричкоєдова, А.Д. Зильова // Стратегія розвитку України. Економіка, соціологія, право. – 2018. – Київ, Вип. 4. – С. 123 – 128. –Видання входить до міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus.
  5. Гричкоєдова М.В. Створення корпоративної стратегії аеропорту для досягнення конкурентних переваг/ М.В. Гричкоєдова, Ю.К. Єсаянц // Науковий журнал Іінфраструктура ринку. – 2018. – Київ, Вип. 26. – С. 12 – 18. –Видання входить до міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus. Режим доступу до ресурсу: http://www.market-infr.od.ua\uk\26-2018
  6. Гричкоєдова М.В. Трансфер технологій як чинник інноваційного розвитку економіки України/ М.В. Гричкоєдова, О.А. Демчук // Стратегія розвитку України. Економіка, соціологія, право. – 2019. – Київ, Вип. 1. – С. 12 – 18. –Видання входить до міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus.
  7. Гричкоєдова М.В. Конкурентні перевaги, як основнa склaдовa конкурентоспроможності компанії/ М.В. Гричкоєдова, А. Манафли // Науковий журнал Іінфраструктура ринку. – 2019. – Київ, Вип. 27. – С. 23 – 27. –Видання входить до міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus. Режим доступу до ресурсу: http://www.market-infr.od.ua\uk\27-2018
  8. Гричкоєдова М.В. Дослідження діяльності авіакомпанії та формування стратегічних та ефективних напрямків розвитку/ М.В. Гричкоєдова, У. Дадашов // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2019. – Вип. 1(18). –Режим доступу до ресурсу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua\27-2019-ukr

Науково-дослідна робота:

Співавтор НДР «Управління сталим розвитком інтеграційних процесів підприємств повітряного транспорту в міжнародному просторі».

Здійснює керівництво науково-дослідною роботою студентів: підготовка наукових статей, доповідей на конференції, підготовка студентів до участі в олімпіадах, конкурсах.

Склад Кафедри Економіки Повітряного Транспорту

Ареф’єва Олена Володимирівна

Hits:1009

  Завідувач кафедри д.е.н., професор

Читати ще

Пілецька Саміра Тимофіївна

Hits:1719

Професор кафедри д.е.н., доцент

Читати ще

Борисюк Ірина Олександрівна

Hits:1250

Доцент кафедри, к.е.н., доцент

Читати ще

Вовк Ольга Миколаївна

Hits:1353

Доцент кафедри, к.е.н., доцент

Читати ще

Кравчук Наталія Миколаївна

Hits:1597

Доцент кафедри, к.е.н., доцент

Читати ще

Полоус Ольга Вікторівна

Hits:1390

Доцент кафедри, к.е.н.

Читати ще

Тофанчук Анатолій Тимофійович

Hits:1397

Доцент кафедри, к.е.н.

Читати ще

Сімкова Тетяна Олексіївна

Hits:1027

Доцент кафедри, к.е.н., доцент

Читати ще

Дуксенко Оксана Петрівна

Hits:1159

Старший викладач кафедри

Читати ще