Кафедра обліку та аудиту

Ласкаво просимо до кафедри обліку та аудиту ФЕБА НАУ!

логотип кафедри маркетингу національного авіаційного університету

"Облік – це мова бізнесу"

 

Кафедра обліку та аудиту Національного авіаційного університету працює  з 1998 року і здійснює підготовку фахівців за  освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «магістр» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» на денній та заочній формах навчання.


З нами Ви зможете отримати професію, яка користується незмінним попитом на ринку праці й гарантує стабільний заробіток та працевлаштування, адже жодне підприємство у світі не працює без бухгалтера.
Для цього потрібно обрати  освітню програму нашої спеціальності:

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти: ОПП «Облік і аудит»,

другий (магістерський) рівень вищої освіти: ОПП «Облік і аудит»

Навчальний процес на кафедрі спланований з урахуванням запитів сьогодення. Для якісного надання послуг освіти на кафедрі працюють висококваліфіковані фахівці з досвідом практичної роботи у реальній економіці. 99% викладачів нашої кафедри мають наукові ступені докторів та кандидатів наук та вчені звання. Кафедра приймає участь у міжнародних програмах і залучає до них студентів.


Кафедра підтримує тісні зв’язки з випускниками, партнерами та стейкголдерами, які постійно проводять зустрічі, семінари, майстер-класи, під час яких діляться практичним досвідом зі студентами.

 

Презентація кафедри обліку та аудиту ФЕБА НАУ