Дисципліни кафедри фінансів, обліку і аудиту

 

ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРИ
з/п  
1.        Адміністрування податків
2.        Аналіз господарської  діяльності
3.        Аудит
4.        Банківська система
5.        Банківський менеджмент
6.        Банківські операції
7.        Біржова справа
8.        Бухгалтерський облік
9.        Бухгалтерський облік (загальна теорія)
10.    Бухгалтерський облік у галузях економіки
11.    Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
12.    Бюджетна система
13.    Бюджетний менеджмент
14.    Бюджетування діяльності суб'єктів господарювання
15.    Валютні операції
16.    Введення в сферу банківського бізнесу
17.    Вступ до спеціальності
18.    Гроші та кредит
19.    Державний фінансовий контроль
20.    Економічний аналіз
21.    Звітність підприємств
22.    Інвестиційний менеджмент
23.    Інвестування
24.    Інноваційний розвиток підприємства
25.    Інтелектуальна власність
26.    Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті
27.    Інформаційні системи та технології у фінансах
28.    Контроль і ревізія
29.    Корпоративні фінанси
30.    Кредитний менеджмент
31.    Кредитування і контроль
32.    Методика викладання фінансових дисциплін
33.    Методологія наукових досліджень
34.    Міжнародний аудит
35.    Міжнародні організації
36.    Міжнародні розрахунки і валютні операції
37.    Міжнародні стандарти фінансової звітності
38.    Міжнародні фінанси
39.    Місцеві фінанси
40.    Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті
41.    Облік зовнішньоекономічної діяльності
42.    Облік і звітність в оподаткуванні
43.    Облік міжнародних операцій
44.    Облік та аудит
45.    Облік у банках
46.    Облік у бюджетних установах
47.    Облік у зарубіжних країнах
48.    Облікова політика підприємства
49.    Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємств
50.    Оподаткування суб’єктів підприємництва
51.    Організація бухгалтерського обліку
52.    Організація і методика аудиту
53.    Організація обліку
54.    Організація обліку на підприємствах малого бізнесу
55.    Організація роботи бухгалтерської служби
56.    Основи фінансів та бухгалтерського обліку
57.    Особливості викладання облікових дисциплін
58.    Особливості складання звітності на авіаційних підприємствах
59.    Платіжні системи
60.    Податкова звітність
61.    Податкова система
62.    Податковий менеджмент
63.    Практикум по бухгалтерському обліку
64.    Ринок фінансових послуг
65.    Соціальне страхування
66.    Стандартизація обліку і аудиту
67.    Статистика
68.    Стратегічний аналіз на авіаційних підприємствах
69.    Страховий менеджмент
70.    Страхові послуги
71.    Страхування
72.    Судово-бухгалтерська експертиза
73.    Теорія економічного аналізу
74.    Теорія статистики
75.    Управління інтелектуальними активами
76.    Управління фінансовою санацією підприємств
77.    Управлінський облік
78.    Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті
79.    Фінанси
80.    Фінанси підприємств
81.    Фінансова діяльність підприємств
82.    Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва
83.    Фінансова звітність
84.    Фінансова санація та банкрутство підприємств
85.    Фінансова статистика
86.    Фінансове посередництво
87.    Фінансовий аналіз
88.    Фінансовий контролінг
89.    Фінансовий менеджмент
90.    Фінансовий облік І
91.    Фінансовий облік ІІ
92.    Фінансовий ринок
93.    Ціноутворення