Науково-дослідна робота кафедри обліку та аудиту

Наукова робота кафедри є невід’ємною складовою навчального процесу. Працюючи над дисертаційними роботами, науковими статтями, готуючись до виступу на конференціях, викладачі підвищують свій науковий потенціал, вдосконалюють знання, підвищують рівень викладацької майстерності, засвоюють новітні інтерактивні технології викладання спеціальних дисциплін, що дає змогу більш чітко та послідовно викладати лекційний та практичний матеріал.

На кафедрі проводиться значна робота по вихованню майбутніх фахівців, розвитку духовних і моральних якостей студентів, впевненості у майбутнє. Особливості діяльності кафедри насамперед полягають у  науково-дослідній роботі.

Кафедра обліку та аудиту здійснює наукову роботу за такими основними напрямами:

- виконання держбюджетних науково-дослідних робіт: «Фінансове планування та інституціональне забезпечення управління якістю власності авіапідприємств в умовах глобалізації» (номер державної реєстрації 0113U000584, 2012–2015 рр.); «Фінансове забезпечення інтеграційного розвитку та якості власності авіапідприємств в умовах глобалізації» (номер державної реєстрації 0115U004661, 2015–2018 рр.); «Формування механізму економічного розвитку підприємства на галузевому та державному рівнях» (номер реєстрації 121/11.01.04, 2018-2021 рр.);

- підготовка кандидатських і докторських дисертацій аспірантами і пошукувачами кафедри;

- видання монографій та наукових статей, підручників і навчальних посібників;

- участь викладачів кафедри у міжнародних, всеукраїнських та міжвузівських конференціях;

- наукова співпраця з провідними підприємствами та бюджетними установами;

- участь у міжнародних семінарах та стажування викладачів кафедри в провідних навчальних закладах;

- залучення обдарованої студентської молоді до наукової роботи тощо.