Напрями підготовки кафедри обліку та аудиту

Галузь знань – 07 «Управління та адміністрування»

Освітньо-професійна програма – 071 «Облік і оподаткування»

Освітньо-професійна програма – «Облік і аудит»

Рівень вищої освіти - перший (бакалаврський), другий (магістерський).

Форма навчання: денна, заочна.

Термін навчання: бакалавр - 4 роки (денна), 4,5 роки (заочна);

                               магістр – 1 рік 4 місяці (денна та заочна).

ОПП_071_бакалавр

ОПП_071_магістр