Напрями підготовки кафедри фінансів, обліку і аудиту

Галузь знань – 07 «Управління та адміністрування»

Cпеціальність – 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Cпеціалізація – «Фінанси і кредит»

Cпеціальність – 071 «Облік і оподаткування»

Cпеціалізація – «Облікіаудит»

Рівень вищої освіти - перший (бакалаврський), другий (магістерський).

Форма навчання: денна, заочна.

Термін навчання: бакалавр - 4 роки (денна), 4,5 роки (заочна);

                               магістр – 1,5 роки (денна та заочна).

ОПП_071_бакалавр

ОПП_071_магістр

ОПП_072_бакалавр

ОПП_072_магістр

JoomShaper