Історія кафедри маркетингуКафедра заснована у 1974 році як кафедра матеріально-технічного забезпечення та обліку. З часу свого заснування кафедра неодноразово реорганізовувалася й змінювала свою назву: кафедра планування виробництва та матеріально-технічного забезпечення (1984), кафедра застосування авіації в народному господарстві (1986), кафедра (1996).

Кафедра є випусковою за спеціальністю 8.050108 "Маркетинг" і здійснює підготовку фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів за денною, заочною та дистанційною формами навчання.

Навчальний процес на кафедрі забезпечують 19 науково-педагогічні працівники, серед яких два доктори наук, 3 професори, 11 кандидатів наук, доцентів. У навчальному процесі на кафедрі маркетингу та ресурсозабезпечення використовується комп'ютерний клас. Кафедра має оснащені сучасними засобами лабораторії забезпечення ресурсами, маркетингового дослідження ринку та інші.

Сферою наукових інтересів науково-педагогічних працівників кафедри є розробка стратегії розвитку підприємств.

JoomShaper