Кафедра міжнародної економіки

Ласкаво просимо на Кафедру міжнародної економіки ФЕБА НАУ

 

Шановні Друзі!

 

Колектив кафедри міжнародної економіки вітає Вас на сторінках нашого сайту!

 

Ви знайдете тут інформацію про нашу наукову та освітню діяльність, склад кафедри, її професійні та творчі зв'язки та багато іншого.

 

Наш девіз: «Ми навчаємо фахівців для професійної економічної діяльності на міжнародному рівні».

 

завідувач кафедри міжнародної економіки,

Мізюк Світлана Георгіївна,

 кандидат економічних наук, доцент

 

Кафедра міжнародної економіки – це випускова кафедра зі спеціальності 051 «Економіка», здійснює підготовку фахівців за Освітніми Ступенями: «Бакалавр»,  «Магістр» на денній та заочній формі навчання.

Сферою наукових інтересів колективу кафедри є розвиток сучасної міжнародної економіки, форм прояву процесів глобалізації, проблем інтеграції економіки України до світового господарства та вплив даних процесів на розвиток авіаційної галузі.

Навчальний процес проводиться за освітніми програмами, які відповідають сучасним світовим стандартам та новітнім методикам. Завдяки існуючим інтеграційним зв'язкам студенти забезпечуються базами практик на провідних підприємствах авіаційної галузі. 

 

Освітні програми:

освітній ступінь “БАКАЛАВР” за освітньо-професійною програмою:

“Міжнародна економіка”,

освітній ступінь “МАГІСТР” за освітньо-професійною програмою:

            “Міжнародна економіка”.

 

Основні дисципліни, що викладаються на кафедрі:

·         Міжнародна економіка

·         Міжнародні стратегії економічного розвитку

·         Міжнародна торгівля

·         Облік у зарубіжних країнах

·         Міжнародний маркетинг

·         Міжнародні фінанси

·         Міжнародний менеджмент

·         Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства

·         Національна економіка

·      Міжнародне економічне право