Історія кафедри міжнародної економіки

Витоки кафедри міжнародної економіки виходять з 1958 року, коли в складі кафедри технічної експлуатації літальних апаратів утворилась група під керівництвом доцента Олександра Григоровича Матвієнко, єдиного на той час в інституті кандидата економічних наук, ветерана повітряного флоту. Ця група здійснювала викладання всіх дисциплін організаційно-економічного циклу по експлуатації авіаційних підприємств. Економічна група, про яку мова йшла вище, була передана на кафедру марксизму-ленінізму.
В цю групу входили: Н.Є. Нерсесова, А.І. Замедянська А.І, В.А Кулик та деякі спеціалісти-практики з підприємств Аерофлоту. В цей же період на кафедрі почали працювати Г.Б.Матвеєнко та А.М.Андрійчук.
Економічна група, про яку мова йшла вище, була передана на кафедру марксизму-ленінізму і працювала під керівництвом професора Корнієнко. В 1965 році кафедра марксизму-ленінізму була розділена на дві - марксизму-ленінізму та політичної економії і економіки цивільної авіації.
Надалі, разом зі становленням інженерно-економічного факультету на базі кафедри економіки цивільної авіації утворилась кафедра матеріально-технічного постачання в ЦА. Кафедра економіки з самого початку свого існування вела економічні курси на всіх технічних факультетах.
Основним напрямком наукової діяльності було удосконалення планування в цивільній авіації розробка методичних положень по калькулюванню собівартості продукції на авіаційному транспорті, розробка узагальнюючого показника економічної ефективності виробництва.
Кафедра економіки була заснована у 1965 році як кафедра організації виробництва. У подальшому вона стала відома як кафедра економіки цивільної авіації (1971), кафедра економіки (2001). Її очолювали старший викладач О.Обозний (1965 – 1971), професор Г. Діброва (1971 – 1984), професор В. Коба (1984 – 1989), професор Ю. Кулаєв (1989 – 2000), заслужений економіст України, професор В.Щелкунов (2000-2011).
Кафедра міжнародної економіки заснована у 2006 році, очолювала кафедру д.е.н., професор О. Ложачевська. У подальшому кафедра декілька разів реорганізовувалася.
З 01.04.2019 року кафедру очолює кандидат економічних наук, доцент С.Г. Мізюк.
Кафедра міжнародної економіки є випусковою за Спеціальністю 051 «Економіка» Освітньо-Професійною Програмою «Міжнародна економіка» і здійснює підготовку фахівців за Освітніми Ступенями: «Бакалавр»,  «Магістр» на денній та заочній формі навчання.
Сферою наукових інтересів колективу кафедри є розвиток сучасної міжнародної економіки, форм прояву процесів глобалізації, проблем інтеграції економіки України до світового господарства та вплив даних процесів на розвиток авіаційної галузі.

Кафедра міжнародної економіки спільно з Інститутом пісдядипломного навчання НАУ надає другу вищу освіту (диплом державного зразка про перепідготовку) зі спеціальності «Міжнародна економіка» (детальніше http://ipn.nau.edu.ua/index.php/ru/2013-06-06-03-30-27/7-03050301-miznarodn-ekonomika, запитання Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)