Наукові роботи кафедри міжнародної економіки

 

Проведення науково-методичних конференцій та семінарів


Щорічно, у листопаді, кафедра міжнародної економіки проводить Міжнародну науково-практичну конференцію «Сучасні проблеми глобалізацій них процесів в світовій економіці». В конференції приймають участь вітчизняні та іноземні спеціалісти, докторанти, викладачі, наукові співробітники, аспіранти, здобувачі, студенти.

 

Проведення наукової роботи зі студентами

 

На кафедрі міжнародної економіки створено всі умови для наукового та творчого зростання студентів. Керівниками наукових досліджень студентів є завідувач кафедрою, к.е.н., доцент Мізюк С.Г., к.е.н., доцент Литвиненко С.Л., к.е.н., доцент Полторацька О.Т., к.е.н. Сидоренко К.В. Співпрацю із студентами в науковій сфері організовано в 2 гуртках.

Робота гуртка «Передумови розвитку міжнародної торгівлі та бізнесу в умовах трансформації економіки» присвячена формуванню комплексного уявлення, поглиблених знань і практичних навичок щодо сутності, ролі, функціонального призначення та загального інструментарію міжнародної торгівлі та бізнесу у зовнішньому середовищі.

 Робота гуртка «Науково-практичні дослідження сучасного стану міжнародної економіки» привчена поглибленому вивченню  теоретичних основ та закономірностей формування сукупного попиту і сукупної пропозиції на товари, послуги і фактори виробництва.

Студенти, що навчаються на кафедрі міжнародної економіки щорічно приймають участь у всеукраїнських конкурсах та олімпіадах, займаючи призові місця.

 

Держбюджетна науково-дослідна робота

 

На кафедрі міжнародної економіки розпочато виконання держбюджетної науково-дослідної роботи «Тенденції та перспективи розвитку світового господарства та міжнародних економічних відносин».

Підставою для виконання кафедральної НДР «Тенденції та перспективи розвитку світового господарства та міжнародних економічних відносин» є нормативно-правові документи, що стосуються інтегрування України до світових ринків, зокрема, Угода про асоціацію України з ЄС, Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020», Середньостроковий план пріоритетних дій Уряду до 2020 року.

За результатами роботи планується видання 2 підручники, 2 колективних монографій, 15 статей у фахових виданнях України, в тому числі 5 статей у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних.